<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
SPRAWDZIAN 22
Co zalicytujesz (Wspólny Język)?

1)
K 10 7 2
8 5
D 10 9 7
7 3 2
W N
E S
  1 ktr.
1 ♥ 
?
 

1
. Jesteśmy wystarczająco silni, by zameldować się w licytacji. Partner nam obiecał przecież fit pikowy. Jeśli partner ma 4 piki i zgłosi 2, to niemal na pewno je wygramy. Nasz bilans wzmacnia fakt, że figury otwierającego są w impasie (przed figurami partnera). Nasza ręka ma jeszcze jedną zaletę - 1bardzo dobrze steruje wist, gdy przy grze utrzymają się przeciwnicy.
Ponieważ po otwarciu 1
z WJ-ta nie spotyka się blefowych odpowiedzi (tu 1) wiec można grać kontrą odpowiedź - ALE TYLKO PO OTWARCIU 1(oczywiście trzeba o tym porozmawiać z partnerem).

2)
A W 5 4
A 5
9 5 4 
10 7 6 6
W N
E S
  1  ktr. 1
 ?
 

ktr. Po otwarciu 1i kontrze partnera często przeciwnik zajmuje kolor (tu piki), więc nasza kontra ma charakter karny - wskazuje 4 piki. Także nasze 2miałoby charakter naturalny, wskazuje 5 pików i siłę półpozytywną, do 9 PC. Patrz następny przykład.


3)
10 3
A D 9 7 3
10 7 3  
D 7 2
W N
E S
   1  ktr. 1 ♥ 
?
 

2. O tym już była mowa w przykładzie (2). Wiemy już, że jest to po prostu chęć gry 2.

4)
W 5
K 10 5 3  
K 10 7 2
10 4 2
W N
E S
  1  ktr 1 ♠ 
?

 

Ktr. (2). Kontra wywoławcza tylko wtedy, gdy uzgodniłeś to z partnerem i dotyczy to tylko wieloznacznego otwarcia 1, po którym nie grozi nam blef z pozycjo S. Po otwarciu 1- zalicytowalibyśmy 2.

5)
5 4
D 10 9 6 3
K 10 6 5       
 8 7
W N
E S
  1  ktr. 1 BA  
 ?
 

2
. Zupełnie bezproblemowa zapowiedź.

6)
W 10 2
A W 9 8 4
K 2
9 8 4
W N
E S
  1  ktr. 1
?      

3. Tak wynika z bilansu. Patrz przykład (1).

7)
A D 4 2    
K D 9 8
9 8
10 7 6 
W N
E S
  1  ktr. 1 BA
 ?
 

2(ktr.). Jest to karta z którą chciałbym zagrać końcówkę. Najprostszą ścieżką wiodącej do tego celu jest wywołanie starszej czwórki, którą partner ma niemal na pewno. Można też skontrować, a później, gdy S zbiegnie w 2, poszukiwać uzgodnienia koloru przez 3...

8)
8 7 6
W 10 9 8
A K 5 4
8 6
W N
E S
  1 ♠  ktr. 2
 ?
 

3. W Polsce do tej pory z czwórką kier obowiązywała ktr., a z kolorami młodszymi - 2BA. Na Zachodzie licytuje się 3także z czterema kierami, kontra wywołuje młodsze, zaś 2BA jest naturalne. W ostatnim opracowaniu Marka Wójcickiego "Standard Brydża..." obowiązuje to drugie rozwiązanie. Wynika to z dużej agresywności współczesnego brydża; otwarcia "cienkie", podniesienia wręcz blokujące, a tym samym końcówka bezatutowa po naszej stronie jest nadal możliwa. Dlatego naturalne 2BA ma dziś sens.

9)
9 8 6
A 10 9 8
A D 6 5    
8 7
W N
E S
  1 ♠   
ktr. 2
 ?
 

Ktr. Partner potraktuję kontrę jako wywołanie koloru młodszego i zgłosi 3lub 3, a my zniesiemy na 3. Takie poprzedzone kontrą 3jest inwitem do końcówki. Zaś bezposrednie 3(po 2) byłoby tylko walką o częściówkę, na zasadzie - może wygram, może przegram...


10)
K 8 7
W 2  
A 4 3 2
W 10 9 7
W N
E S
    ktr. 2
?
 

Ktr. Wywołanie koloru młodszego.

Oczywiście były spore rozbieżności w Waszych wypowiedziach, gdyż na tym polu panuje u nas galimatias. Jest więc o czym porozmawiać z partnerem.

Władysław Izdebskiwykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl