<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
SPRAWDZIAN 21
Co zalicytujesz (Wspólny Język)?

1)
A 10 5
K 8 7 4   
6 3
K D 5 4
W N
E S
 

1 ♦ 
ktr.
pas
1 pas
?
 

Pas. Mamy minimalną kartę, a partner nie musi mieć wiele. W skrajnym przypadku może mieć kartę bardzo słabiutką. Wprawdzie z milczenia przeciwników można przypuszczać, że parter ma kilka miltonów w karcie, ale na pewno nie wiele więcej niż dwie statystyczne lewy, których się spodziewaliśmy, kontrując 1
. Nasze 2wymagałoby jednej lewy nadwyżki, a wiec ok. 16 pkt.

2)
W
A W 10 5
K D 9 5 4 
K 10 6
W N
E S
      1
ktr.
pas
 2 pas
 
 

Pas. Znowu nie mamy nadwyżek, by wznieść się na poziom trzech, ale już z taką ręką:

x   A W 10 x   K D x x   K W x x

która przy grze kolorowej warta jest ok. 17 pkt (sekwensowe kiery, figury dobrze położone - za otwarciem), należy podnieść do 3
.

3)
A W
A D 9 7
K 10 7  
A W 7 2
W N
E S
      1
ktr.
pas
 1 pas
?
 

1BA. Przypominam, że w WJ-cie 1jest negatem (0-6 PC, układ dowolny). Nasze 1BA wskazuje siłę 18-20/21 PC. Z siłą 15-17 PC zgłosilibyśmy 1BA w pierwszym okrążeniu licytacji.

4)
A W 5
K 10 5  
K W 7
A K 4 2
W N
E S
      1
ktr.
pas
1 pas
?

 

1BA. Argumentacja - jak w przykładzie (3), ale tym razem partner może mieć 0-8/9 PC.

5)
K D 5 4
A 9 3
A 5       
A D 8 7
W N
E S
      1  
ktr. pas 1 pas
?

 

2
(3). Po naszych 2 partner z bezwartościową kartą powtórzy piki - nawet z czwórką pików, a my spasujemy. Mając już 5 zgrabnych miltonów powinien zgłosić nowy kolor, 2BA, 3- z pięciokartem, a 3- z czterema pikami bez stopera w kierach. Bardziej perfekcyjne rozwiązanie (nieco sztuczne) znajdziesz w książce "Licytacja dwustronna XXI wieku". 
Można też z tą kartą skoczyć na 3
, które ma tę zaletę, że jest bardziej przejrzyste w intencjach. Jednak skok na 3 powinien raczej wskazywać kartę układową, np. taką:
A K x x x   x   A K x    A x x x

 6)
A W 10 2
K 10 8 4
6 2
A K 4
W N
E S
      1
 ktr. pas
 1 pas
?      

2. Przypominam, że 1nie obiecuje miltonów. O ile nasza kontra licytowana jest do dwóch statystycznych lew u partnera (7 PC), to nasza kolejna akcja obniża te oczekiwania. Nasze 2jest licytacją z bilansu przy założeniu juz tylko jednej statystycznej lewy u partnera (ok 4 PC). Nasza ręka warta jest 16-17 pkt, a więc mamy lewę nadwyżki.

7)
A W 8 7      
K W 
A D 4 2   
A 10 7 
W N
E S
      1
ktr.
pas
 1 pas
 ?
 

4 (2BA). Przypominam, że gramy negatem 1, a wiec 1 obiecuje 7 PC. Po rozdaniu należy podyskutować z partnerem, czy można z tą kartą licytować po 1- 2BA (18+PC, forsuje), by sprawdzić możliwości szlemikowe. Ja jestem za takim rozwiązaniem!
Jacek zaproponował 2jako wskazanie kontry objaśniającej na karach (po półpozytywnej odpowiedzi 1musi forsować
), by następnie uzgodnić piki. Jest to jakiś pomysł, ale zaburzy on obraz naszej karty.

8)
D 10 8 7 6
W 10
9 8 5 4
K 6
W N
E S
  1 ktr. pas
 1  pas  2 pas
 ?
 

3. Już wiemy z problemu (5), że z taką kartą należy skoczyć na 3!

9)
K 9 6
10 9 8 7
9 6 5    
8 7 6
W N
E S
  1 ♥  
ktr. pas
1 pas
2 pas
 ?
 

2. Także z omówienia problemu (5) wiemy, że z tą kartą należy powtórzyć piki - 2!

10)
K 10 8 7
K 2  
6 4 3 2
W 10 9
W N
E S
  1 ♦  ktr. pas
1 pas 2 pas
?
 

3
. Jeśli uważnie i ze zrozumieniem czytaliście omówienie problemu (5), to wiecie, że z tą kartą należy zgłosić 3, wskazując 4 piki, brak stopera karo i bocznego koloru.
Niemal wszyscy uczestnicy Konkursu byli niemal bezbłędni, ale najwyższą ocenę wystawiam Jackowi Komorowskiemu.
Władysław Izdebskiwykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl