<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
SPRAWDZIAN 5
Co znaczy ostania zapowiedź gracza E?
Licytujemy Wspólnym Językiem.

1)
S
W
N
E
 1 pas
 1 ♠  ktr.

Kontra wywołuje pozostałe kolory, tj. kiery i trefle. 2
wskazywałoby układ 5-5 na tych kolorach, zaś 2 byłoby naturalne na dobrych 6+ pikach.

2)

S
W
N
E
 1 ktr.
 1 ktr.

Kontra ma charakter karny, obiecuje 4+ piki (N w takiej sekwencji często blefuje zajmując kolor starszy). 2 byłoby też naturalne, na 5+ pikach w sile półpozytywnej, czyli 6-9 PC.

3)

S
W
N
E
 1 pas
 1 2

2
jest naturalne, obiecuje solidny kolor, dobrych 6+ pików. 2 wskazywałoby układ 5-5 na treflach i kierach.

4)

S
W
N
E
1 pas  1 2

2 wskazuje układ 5-5 na treflach i kierach. 2 byłoby naturalne, na dobrych 6+ pikach.

5)

S
W
N
E
1 1  1 ♠  2

2 wskazuje fit trzykartowy i co najmniej 10+ PC. 3 byłoby wskazaniem fitu 4+ i co najmniej inwitu do końcówki. 3 - byłoby blokujące z fitem 4+.

6)

S
W
N
E
    1 ktr.
pas 2 2 ktr.

Kontra obiecuje nadwyżkę (16/15+PC) i wyklucza 4+ trefle (wtedy 3, lub z bardzo silną kartą - 2). Jest w niej zawarty pewien element karności, gdyż w kontekście dotychczasowej licytacji obiecuje 3 kara.

SPRAWDZIAN 6
Jaki charakter ma kontra?
Licytujemy Wspólnym Językiem.

1)

S
W
N
E
 
 1 1
 pas 1 BA
pas
pas
ktr.      

Kontra ma charakter karny, wskazuje trapping pasa na pikach.

2)

S
W
N
E
 
 1 1 ♥ 
1 pas
1 BA
2
ktr.      

Tym razem kontra NIE jest karna, a jedynie wskazuje nadwyżkę w sile (10+ PC), jest zwykle próbą uzgodnienia pików, np. tak zalicytujemy z ręką:
K W 8 7 6  A 4  K 10  10 7 6
Obszernie temat ten został omówiony w art. Kto zawinił (5).  

3)

S
W
N
E
 

 1 ♣ 
 1 1 2 2
 ktr.      

Kontra nie ma charakteru stricte karnego, wskazuje nadwyżkę w sile w składzie zrównoważonym. Jeśli przeciwnicy przepchną się w 3 partner wiedząc o charakterze naszej ręki może skontrować ich karnie. Nasze 3/(zamiast kontry) byłoby inwitem układowym do końcówki, zaś 3 to jedynie walka o częściówkę (sign-off), być może je przegramy w obronie wychodzących 2.

4)

S
W
N
E
 

1
 pas 1 BA pas
pas
ktr.      

Kontra jest karna, wskazuje trapping pasa na pikach.

5)
S
W
N
E
1 pas 2 3
ktr.      

Kontra jest karna. Inwitem byłoby 3(intencyjne, nic nie mówi o układzie), zaś 3 walką o częściówkę, do pasa (trochę układu, ale bez żadnych aspiracji).

6)

S
W
N
E
 1
1 BA
pas pas
 ktr.Kontra jest wywoławczą, wskazuje górę otwarcia i układową rękę dającą możliwość gry w dwa inne kolory poza karami, np.:
K W 10 6  A K 9 4  K D 10 5  6

Nie czepiając się drobiazgów, prawidłowych odpowiedzi na wszystkie problemy udzielili Paweł Keller i Wojciech Majchrowski. Niektórzy udzielili tylko 5 poprawnych odpowiedzi (na 12 możliwych).

Władysław Izdebskiwykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl