<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj
Dla początkujących

Autor: Władysław Izdebski
PROBLEM 16
Mecz, NS po partii.

 A
 D W 10 8
 A K D 10 4
 7 4 3
 9 8 7
 A 5 4
 W 2
 A K D 10 2

Rozgrywasz 6
po wiście królem pik. Gdy zagrałeś ze stołu trefla, E dołożył do koloru. Jak rozgrywasz?

ROZWIĄZANIE
Na pierwszy rzut oka dobrym pomysłem jest zaimpasowanie dziesiątką, by zabezpieczyć się przed czwartym waletem u E. Ale ta bezpieczna rozgrywka nie jest rozgrywką najbezpieczniejszą. Załóżmy, ze E ma wszystkie pozostałe 5 trefli. Najwłaściwszym zagraniem jest dwójka trefl z ręki. Następnie będziesz w stanie przebić pika, zaimpasować trefla, jeśli to potrzebne i wygrać szlemika.


PROBLEM 15
Roman Krzemień
Skąd mogłem wiedzieć?

Grasz w turnieju indywidualnym. Kolejnym Twoim partnerem jest sam Edwin B. Kantar - jeden z najlepszych graczy i teoretyków amerykańskich, wielokrotny mistrz świata. Błyszczy swoją nienaganną angielszczyzną odpowiadając ,,yes" na propozycję gry „Standard American", ale chciałbyś również zabłysnąć ,,brydżowo". A oto Twoje karty jako gracza W:

 A 2    8 7 6   A K 10   9 8 6 4 2

Licytacja przeciwników jest krótka:

West North East South
      1
pas 2 pas 2
pas 4    pas...  

Wistujesz w asa karo i wykłada się stół:

 
W 8 5
A D W 10 9
D 5 4
K 3
A 2
8 7 6
A K 10
9 8 6 4 2

Partner błyskawicznie dorzuca zniechęcającą dwójkę, a Ty analizujesz możliwe ręce rozgrywającego. Dochodzisz do wniosku, że jeżeli rozgrywający ma:

 K D 10 x x    x x   x x   A D W x

to należy podegrać kiera, zanim wyrobi damę karo. Wychodzisz więc w blotkę kier, ale ku Twojej rozpaczy rozgrywający bije królem w ręku i gra jeszcze dwa górne kiery wyrzucając z ręki karo, po czym oddaje tylko dwa piki i wygrywa kontrakt. Pełny rozkład był bowiem następujący

 
W 8 5
A D W 10 9
D 5 4
K 3
 
A 2
8 7 6
A K 10
9 8 6 4 2
K 4 3
5 4 2
W 8 7 3 2
7 5
 
D 10 9 7 6
K 3
9 6
A D W 10
 

Ze wstydu zapominasz zupełnie jak jest po angielsku „przepraszam" i dobrze, bo oto sam „Wielki Eddie" wstaje i gorąco Cię przeprasza, że to on jest winny, gdyż powinien w pierwszej lewie zamarkować karo. Dlaczego? Dlatego, że:

                  Demarka nie tylko zniechęca, ale i przyrzeka coś z boku,
                                   a więc sugeruje zmianę ataku.


PROBLEM 13
Z miesięcznika BRYDŻ 1/1976

OCEŃ SAM SIEBIE

 A D 3
 K W
 A W 9 8 6 5 2
 W
 10 8 6
 A 5 2
 K 10 7 4 3
 A D

Kontrakt 6
. Atak D.
Ułóż plan rozgrywki, a potem sprawdź do jakiej kategorii graczy możesz siebie zaliczyć.

*  *  *

ROZWIĄZANIE

Jesteś jeszcze niedoświadczonym graczem, jeżeli widzisz możliwość wygrania kontraktu jedynie w udaniu się jednego z dwóch impasów. Na przykład rozpocząłeś ad impasu damą pik. Jeżeli impas się nie uda, wówczas N wyjdzie w trefle. Jeżeli teraz zaimpasujesz, a król będzie u S, oddałeś drugą lewę. Natomiast, gdy zabijesz asem treflowym, a zaimpasujesz kiery waletem, też tylko wykorzystasz położenie dwóch figur.

Jesteś graczem doświadczonym, jeżeli potrafisz wykorzystać położenie nie dwóch, lecz trzech kart u przeciwników. W tym celu, po wyeliminowaniu kierów i trefli grasz dziesiątką pik.
Jeżeli S:
a) przepuści - wówczas już jest siwoja gra, gdyż każde wyjście N daje brakującą lewę;
b) zabije waletem - impasujesz damą, wygrywając jeżeli król pik był u S;
c) dołoży waleta, a podłożoną damę N zabije królem, pozostaje jeszcze szansa, że N posiada w pikach K 9 7, K 9 lub K 7, wówczas każde jego wyjście daje też wygranie kontraktu. Dopiero gdy N ma K 9 x lub K 7 x i zagra blotką, musisz zgadywać, którą blotkę dołożyć ze stołu. Jednak, gdyby N miał w pikach Kxx a więc bezpieczne odejście już nie można wygrać kontraktu.

Jesteś rutynowanym graczem, jeżeli przebijesz tylko damę trefl, wrócisz karami na stół i wyjdziesz dziesiątką pik. Wówczas, jeśli walet pik jest u S, a król u N i po odwróceniu w piki nie wyrobisz lewy pikowej, jeszcze nie przegrałeś kontraktu. Możesz bowiem dodatkowo wykorzystać impas waletem kier.

Jesteś mistrzem, jeżeli oprócz wymienionego powyżej sposobu rozgrywki, potrafisz wykorzystać dodatkowo szansę jaką daje król trefl u N. W tym celu zgrywasz asa trefl i wychodzisz damą. Jeżeli król trefl był w impasie, wówczas S dołoży blotkę a Ty wyrzucisz pika, robiąc swoją grę, gdyż każde wyjście N daje Ci brakującą lewę. Natomiast jeżeli S zabije damę królem, przebijesz i grasz na cztery pozostałe szansę tak jak gracz rutynowany.


PROBLEM 12
Sprawdź swój wist (1)

 
 W 10 3
 7 6 3
 K 10 4
 A D 10 8
 D 9 8 5 4
 8 5 4
 A
 7 6 4 3

S otworzył 1BA, a N podniósł do 3BA.

Zawistowałeś 5 (wist odmienny), ze stołu walet, od partnera dwójka (zrzutki odwrotne), a od S król. W drugiej lewie S zagrał W, partner dołożył 8. Jaką kartą kontynuujesz wist?

ROZWIĄZANIE


 W 10 3
 7 6 3
 K 10 4
 A D 10 8

 D 9 8 5 4
 8 5 4
 A
 7 6 4 3
 7 2
 A K D 2
 8 7 5 3 2
 9 5

 A K 6
 W 10 9
 D W 9 6
 K W 2

Partner, dokładając w pierwszej lewie 2 (ilościówka), wskazał parzystą liczbę pików lub singla, w żadnym razie nie może mieć trzech pików (mając 762 - dołożyłby siódemkę). Tak więc, rozgrywający ma w pikach AKx(x), a zabił waleta pik królem, by upozorować w pikach AK sec i zachęcić Cię do kontynuowania ataku pikowego.
Mam nadzieję, że odkryłeś ten podstęp i zmieniłeś atak na kierowy.
Zapamiętaj
Gdy nie masz czym zabić figury ze stołu, dokładaj ilościówkę.


PROBLEM 11

Włodzimierz Krysztofczyk

STAŁE FRAGMENTY GRY

W każdej dyscyplinie sportu sposób wykonywania stałych fragmentów gry jest świadectwem klasy gracza lub drużyny. Jeden „wolny" wykonany przez Platiniego odróżniał go od przeciętnego kopacza piłki nożnej.
Gra w brydża to w ogromnej mierze właśnie wykonywanie stałych fragmentów gry. O tym będzie ta rubryka. Adresuję ją głównie do młodych graczy, którzy stałych fragmentów gry jeszcze nie znają i zwyczajnie - gdy nie trafią, to „stawiają".
Przekleństwem współczesnego wistu jest bardzo duża ilość sygnałów, różnych specjalnych konwencji wistowych. Wszystkie one mają swój sens. Chodzi tylko o to, aby stosować je we właściwym momencie. Spójrzmy na poniższe rozdanie. Zajmujemy w nim pozycję W.W1                               W2
 A W 10 9 7 6 5
 8 7 3
 5
 W 6
 8 4
   8 4
 10 2
10 6 2
 W 10 9 8
W 10 9 8  
 A 10 8 7 5  
A 10 7 5

Licytacja:

West North East South
        1 BA
 pas             4 (teksas)
 pas 4
    pas...
     

Wist W. Partner zabił karo asem i wyszedł asem kier. Co zrzucamy i dlaczego?

Prawidłowa odpowiedź brzmi:  zarówno z ręką W1 jak i W2 dokładamy ♥ 10.

Dlaczego?

Wist partnera świadczy o braku króla kier. Rzucamy więc demarkę: nie mam króla kier, partnerze zmień atak. Zapamiętajmy zasadę:

Na gry kolorowe w środkowej fazie wistu (tj. nie w pierwszej lewie) z konfiguracji A-K wychodzimy królem. Wyjście asem znamionuje więc brak króla.

Konsekwencją powyższego ustalenia - powszechnie przyjętego - jest następujące postępowanie:
do ASA - MARKA (chodź, mam króla);
do KRÓLA - ILOŚCIÓWKA   (może jest przebitka). 

PROBLEM 10
Mecz, obie strony przed partią, rozdawał S.
Będąc na pozycji E otrzymałeś niezbyt ciekawą kartę:

Ręka E:
 8 7 3
 K D 4
 W 3 2
 7 6 3 2

S otworzył 1
, Twój partner wszedł do licytacji 1, N podniósł do 2 i nadeszła Twoja kolej licytacji:

West North East South
       1
 1  2  ?  

Co licytujesz?
Masz do wyboru dwie odzywki: pas i 2
. Gdyby to partner otworzył 1, a przeciwnik spasował, np.:

West North East South
 1
pas
  ?  

podtrzymanie licytacji z 6 PC byłoby oczywiste. Zastanawiałbyś się tylko, czy podnieść do 2
, czy też, ze względu na układ 4-3-3-3, zgłosić 1BA. Jednak w sytuacji jaka ma miejsce, w rzeczywistości skłaniać się należy ku pasowi z dwóch ważnych powodów:
1) nasze miltony (PC) zlokalizowane są w kolorze przeciwników, a to obniża siłę naszej karty;
2) wejście partnera 1
może być znacznie słabsze od otwarcia. Z dobrym kolorem partner mógł interweniować, mając zaledwie 8 PC. Na przykład z ręką:

A K W 10 2     3 2    10 9 7 6     8 7

wejście 1
jest we współczesnym brydżu jak najbardziej poprawne,  wskazuje wist, a także utrudnia licytację przeciwnikom.
Są także pomniejsze powody przemawiające za pasem:
3) będąc po partii, nie prowokujmy partnera do dalszej licytacji, lewy wpadkowe są drogie, a z kontrą wręcz bardzo drogie;
4) gdybyśmy zalicytowali 2
, a przeciwnicy utrzymali sie przy grze w kiery, partner mógłby zawistowć w piki, np.  z konfiguracji KWxxx, spodziewając się u nas figury.
Jednak mając takie 6 PC:

D 10 7     7 6 4    A 10 8     7 6 3 2

podniesienie do 2
byłoby poprawne. Jak ważna jest lokalizacja figur w kontekście licytacji partnera i przeciwników pokażą Ci dwa poniższe diagramy:

 
 D 6
 10 8 7
 A 10 5 4
 K 10 5 4
 
 A W 9 5 2
 9 2
 K 9 7 6
 A 9
 8 7 3
 K D 4
 W 3 2
 7 6 3 2
 
 K 10 4
 A W 6 5 3
 D 8
 D W 8
 

Jeśli strona WE pozwoli grać S 2
, to rozgrywający weźmie od ośmiu do dziesięciu lew w zależności od siły swej rozgrywki. Jeśli powiemy z ręką E 2, przegramy je prawdopodobnie bez dwóch, raczej bez kontry – więc za 200.


 9 8
 K W 8
 W 5 4 3
 K 10 5 4

 A W 9 5 2
 9 2
 K 9 7 6
 A 9
 D 10 7
 7 6 4
 A 10 8
 7 6 3 2

 K 6 4
 A D 10 6 3
 D 2
 D W 8

    
Jakże inaczej wygląda sytuacja na powyższym diagramie. Jeśli pozwolimy przeciwnikom grać 2
, oddamy im zapis 110, zamiast wziąć 140 – 9 lew przy grze w piki. Kartę E znakomicie wzmocniły dwie dziesiątki oraz dobra lokalizacja figur.
Po tych rozważaniach związanych z oceną karty wracamy do naszego problemu. Pasujemy na 2
, zaś S bez wahania licytuje 4, które kończy licytację.

West North East South
      1
1 2 pas  4
 pas pas pas  

Partner zawistował asem pik i mogłeś obejrzeć karty dziadka:

 W 9 6
 A 7 6
 10 8 7 6 5
 D 5

 8 7 3
 K D 4
 W 3 2
 7 6 3 2
 
Jaką kartę dokładasz w pierwszej lewie?
Jeśli drugi pik przechodzi, wpadka jest pewna. Dlatego powinieneś zachęcić partnera do kontynuowania wistu, dokładając
8 (zrzutki naturalne). Popatrz na całe rozdanie:

 
 W 9 5
 A 7 6
 10 8 7 6 5
 D 5
 
 A K 10 6 2
 2
 K D 9 4
 9 8 4
 8 7 3
 K D 4
 W 3 2
 7 6 3 2
 
 D 4
 W 10 9 8 5 3
 A
 A K W 10
 
    
Gdybyś zdemarkował piki, partner mógłby zmienić atak na
K i kontrakt zostałby wygrany. S zagrałby asa atu i cztery razy trefle, wyrzucając dwa piki ze stołu. Oddałby tylko asa pik i dwa kiery.

Zapamiętaj!

•    Rozdanie to dobitnie obrazuje, iż figury w kolorze przeciwnika wyraźnie obniżają wartość naszej karty. Grając w piki, strona WE weźmie, po optymalnym wiście, zaledwie 5 lew. Mariasz kier do niczego się nie przyda.

•    Marka-demarka jest najważniejszym sygnałem obrońców. Nie zrzucaj automatycznie. Celem obrońców nie jest pokazanie figury (przebitki) lub jej braku, lecz obłożenie kontraktu granego przez przeciwników. Tak steruj wistem partnera, by cel ten osiągnąć.


PROBLEM 9

Mecz; obie strony przed partią, rozd. W.
Będąc na otwarciu, jako W otrzymałeś kartę:

Ręka W:
 D 8 5 4
 A 3
 A 7 6 5 4
 W 2

Otwierasz, czy pasujesz?
Znam takich, którzy by z tą kartą otworzyli 1
, argumentując: mam wprawdzie tylko 11 PC, ale układ 5-4 z czterema pikami. Myślę, że Ty do nich nie należysz. Karta jest niezwykle „pusta”, figury rozproszone, brak kart środkowych. Popatrz chociażby na taką rękę:

    D W 9 8    A 3    A 10 9 8 4    7 2

Też 11 PC, ale jest ona zdecydowanie lepsza od tej, którą obdarował Cię Piatnik. Mógłbyś tu co nieco dodać za urodę karty i doliczyć się 13 pkt przeliczeniowych potrzebnych do otwarcia licytacji.
Z autentyczną kartą spasowałeś, a dalsza licytacja przebiegała tak:

West North East South
 pas  pas  pas  1
 pas  2*  pas  4
 pas  pas  pas  

* – Drury, około 10 PC z fitem kierowym

Z braku lepszych pomysłów zwiastowałeś
4.

 
 10 7 3 2
 D W 8 2
 K D 3
 D 7
 D 8 5 4
 A 3
 A 7 6 5 4
 W 2

Ze stołu blotka, od partnera walet i as rozgrywającego zakończył lewę.
W drugiej lewie na stole pojawił się
W, którego zabiłeś asem, od partnera dwójka (przypominam - zrzutki odwrotne).

Co powiesz o układzie ręki rozgrywającego?
W karach sprawa jest oczywista, partner wskazał na parzystą liczbę kar, a więc  walet jest singlowy (mając 3 kara, rozgrywający nie rozpoczynałby rozgrywki od tego koloru).
W pikach partner nie ma dziewiątki (z  W-9 podłożyłby w pierwszej lewie dziewiątkę). Tak więc rozgrywający ma
AK9(6).

Skąd zamierzasz wziąć 4 lewy, potrzebne do obłożenia kontraktu?
Trzeba koniecznie założyć lewę treflową u partnera i wyrobić lewę w pikach zanim przegrywającego pika rozgrywający wyrzuci na karo. Popatrz na całe rozdanie:

 
 10 7 3 2
 D W 8 2
 K D 3
 D 7
 
 D 8 5 4
 A 3
 A 7 6 5 4
 W 2
 W 6
 5 4
 10 9 8 2
 A 10 8 4 3
 
 A K 9
 K 10 9 7 6
 W
 K 9 6 5
 

Czy znalazłeś już rozwiązanie?
Tak, konieczne jest zagranie
D! Gdy dojdziesz na asa kier i poślesz pika do przebitki.

Zapamiętaj
Niemal każda lewa jest źródłem ważnych informacji. Pierwsza ujawniła 3 lub 4 piki w ręku rozgrywającego -
AK9(6), druga - singlowego waleta karo. Teraz wystarczyło zrobić to, co jest Twoim podstawowym obowiązkiem w każdym rozdaniu - policzyć lewy. Efektem tych niezwykle prostych działań było dojrzenie ścieżki wiodącej do obłożenia kontraktu.


PROBLEM 8

Mecz; obie strony po partii, rozd. E.
Jako S otrzymałeś kartę:

Ręka  S:
K W 9 5
K W 3
A 8 4
A 10 3

z którą oczywiście otworzyłeś 1BA. Partner zadał pytanie Staymana, odpowiedziałeś 2i usłyszałeś od partnera 3:

West North East South
   
1 BA
 pas 2 pas 2
pas 3 pas ?

Jak rozumiesz odzywkę 3
?
Nie powinna to być ręka z 5+ kierami, bo wtedy N zgłosiłby 2
(transfer) w pierwszym okrążeniu licytacji. A więc odzywka 3w sensie naturalnym nie ma zbytniego sensu i większość par przyjęło ustalenie, że jest to forsujące do końcówki uzgodnienie koloru pikowego. Zwykle partner licytuje tak, gdy ma aspiracje szlemikowe, a tylko niekiedy - gdy waha się miedzy wyborem 3BA a 4.

Co licytujesz?
Jeśli partner ma także układ 4333, to gra w piki nie przyniesie żadnej lewy przebitkowej i dlatego powinieneś zaproponować kontrakt 3BA.
Zgłosiłeś więc 3BA i wszyscy się z Tobą zgodzili.

West North East South
   
1 BA
 pas 2 pas 2
pas
3 pas   3 BA
pas pas pas  

W zwiastował  4 (wist odmienny) i partner wyłożył karty dziadka.

 
 A D 8 3
 D 10
 D 6
 W 9 8 4 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 K W 9 5
 K W 3
 A 8 7
 A 10 6
 

Trochę zdziwiłeś się, że partner z układem 5-4 wybrał gę w BA, a nie w piki. Ponoć skłoniły go do tego figury w kolorach krótkich.
Z niepokojem zadysponowałeś ze stołu
D. Niestety, E położył na stole króla. Przepuściłeś, E kontynuował dziesiątką (od W dwójka) oraz trójką karo.
Wszystko wskazuje na to, że W zaatakował z pięciokartu. By zrealizować kontrakt, W nie może dojść do fort karowych. Czyli E musi mieć asa kier i mariasza trefl.

Czy jest to możliwe?
Nie, gdyż E mając 12 PC (
A, K, KD) otworzyłby licytację. Tak więc jedną z figur treflowych musi być u W.

Czy już widzisz szansę wygranej?
Tak, jest nią singlowa figura trefl u W. Oto całe rozdanie: A D 8 3
 D 10
 D 6
 W 9 8 4 2

 10 7 6
 9 6 5 4
 W 9 5 4 2
 K
 4 2
 A 8 7 2
 K 10 3
 D 7 5 3

 K W 9 5
 K W 3
 A 8 7
 A 10 6


Zapamiętaj
Bardzo często w rozgrywce zdarza się, że realizacja kontraktu zależy od położenia kluczowej figury. Niekiedy musimy przyjąć, że położenie tej figury jest ustalone. W omawianym rozdaniu jest nią
A, który koniecznie musi być u E (jeśli jest u W, zawsze przegramy kontrakt). Zakładamy więc, że as kier u E i dopiero teraz prowadzimy dalszą analizę. Prowadzi ona do wniosku, że E nie może mieć już mariasza trefl (otworzyłby licytacje), a w takim razie jedynym wygrywającym układem jest singlowa figura trefl u W.
Ten sposób rozumowania nazywamy metodą hipotezy.


PROBLEM 7

Mecz; obie strony po partii, rozd. E.
Przeciwnik z prawej otworzył 1♦ (może być z czwórki). Twoja karta:

Ręka  S:
K W 6 5 4 2
A
10 4 2
K 6 3
 
Wchodzisz do licytacji?
Oczywiście, przecież wejście może być słabsze od otwarcia. Nawet będąc na otwarciu należy z tą kartą otworzyć 1, mamy przecież 13 pkt (11 PC + 2 pkt za długość pikową).
Po twoim 1 W spasował a Twój partner zalicytował 3.

st North East South
    1  1
 pas 3   pas  ?

Co znaczy skok na 3?
W klasycznych wzorach licytacji taki skok w kolor przeciwnika z pozycji II-go obrońcy jest inwitem do końcówki z fitem 4+.
E spasował.

Czy przyjmujesz zaproszenie do końcówki?
Tak, partner inwituje do statystycznej siły wejścia, tj 10 pkt. Ty masz ich aż 14 (11 PC + 1 pkt za nadwyżkę w długości atutów + 2 pkt za singeltona). Uzgodnienie koloru wzmacnia siłę połączonych rąk (wchodząc do licytacji miałeś 13 pkt, a teraz 14).

West North East South
    1 1
pas 3   pas  4
pas  pas  pas  

 W zwiastował 3 (wist naturalny) i partner wyłożył karty dziadka.

 A 10 8 3
 9 2
 K 7 6
 A W 5 4
 K W 9 6 5 4
 A
 10 4 2
 K 6 3
 
Dołożyłeś ze stołu blotkę, a E wziął lewę damą.
 
Jaki jest rozkład kar?
Wist najniższym karem, to singelton lub trzecia figura (przypominam – WE wistują naturalnie). Ponieważ E wziął lewę damą, prawdopodobnie wist nastąpił spod trzeciego waleta.

Jaką blotkę dokładasz z ręki?
Chcąc sprowokować obrońcę do zagrania asa karo powinieneś dołożyć
4, E może uwierzy, że W zawistował z dubla, czyli w taki rozkład kar:

K 7 6

                 3 2                                        A D 9 5

     W 10 8 4

Jednak E, po namyśle, zmienił atak na
K.
Liczymy lewy: niemal pewne 6 w pikach, as kier i A-K w treflach - razem 9.

Którego z obrońców możesz podejrzewać o trzecią damę pik?
Ponieważ E otworzył z czterech kier, więc nie ma pięciokartu, a tym samym nie może mieć renonsu w pikach.

Zagrałeś wiec asa pik, ale wszyscy dołożyli do koloru. Profilaktycznie przebiłeś kiera i zagrałeś K, W dodał damę, a E pozbył się kiera.Gdzie upatrujesz dziesiątej lewy?
Narzuca się impas treflowy, a gdy on zawiedzie, ratuje nas jeszcze podział trefli 3-3.
 
Czy podział trefli 3-3 jest możliwy?
Nie! E ujawnił singla pik i tylko 4 kara, więc jego układ ręki to dokładnie 1444.

Czy przy źle położonej damie trefl widzisz szanse wygranej?
Popatrz na całe rozdanie:


 A 10 8 3
 9 2
 K 7 6
 A W 5 4

 D 9
 W 8 7 6 5 4
 W 8 3
 9 8
 2
 K D 10 3
 A D 9 5
 D 10 7 2

 K W 9 6 5 4
 A
 10 4 2
 K 6 3


Zagraj karo, dokładając ze stołu BLOTKĘ. Gdy lewę weźmie W i zagra w trefla, weźmiesz królem i wpuścisz E karem, wymuszając wist spod damy trefl lub pod podwójny renons - każde z tych zagrań da Ci dziesiątą lewę.
 
Zapamiętaj
Niezwykle ważne wnioski wynikają z licytacji i pierwszego wistu. Nie spiesz się z impasem, traktując to jako złe konieczne, bowiem zebrane po drodze informacje mogą otworzyć nową furtkę do wygranej.
 

PROBLEM 6

Mecz, obie strony po partii.
Będąc na otwarciu otrzymałeś kartę:


Ręka  S:
A D
6 5
A 9 8 6
K W 4 3 2

Jakie wybierasz otwarcie?
Wspólny Język nakazuje otwarcie 1. Tak otwieramy z układem 5-4 w młodszych, niezależnie który z kolorów jest dłuższy. Ale także licytując systemem zupełnie naturalnym typu Lepszy Młodszy lub SAYC, otwarcie 1 jest dopuszczalne, a nawet poprawne (kiedyś porozmawiamy o tym dłużej).

West North East South
       1
 pas  1  pas  ?

Jaki wybierasz rebid?
System narzuca odzywkę 2, a rozum podpowiada 1BA. Przypominam, że w dzisiejszych wersjach WJ-ta 1 otwieramy z czwórki także przy układzie BA. Nasze widły pikowe wręcz nakazują zajęcie BA. Licytując 1BA zgubimy piątego trefla, ale wszystko inne jest w jak najlepszym porządku.
Natomiast, gdyby partner zamiast 1
zgłosił 1, wtedy rebid 2 byłby jedynie słusznym.

West North East South
       1
 pas  1  pas  1 BA
 pas  2 BA
 pas  ?

Co teraz?
Mankamentem twej karty są niskie blotki, ale masz nadwyżkę w miltonach, piątego trefla
oraz jesteś dobrze przygotowany na wysterowany licytacją wist pikowy. Przyjęcie zaproszenia do końcówki jest oczywiste.
Zgłosiłeś więc 3BA, które zakończyło licytację. W zwiastował
6 (wist odmienny).

 W 9 8
 A D 10 9
 10 3 2
 A 9 6
 A D
 6 5
 A 9 8 6
 K W 4 3 2

Na dołożoną ze stołu ósemkę, E dołożył 7, wziąłeś lewę damą.

Jaki jest rozkład pików?
E dołożył wysoką blotkę, a więc ma nieparzystą liczbę pików (wist odmienny), pewnie dzielą się 5-3.
Niewątpliwie Twoim podstawowym źródłem lew wydaję się być kolor treflowy. Gdybyś wziął  w nim 5 lew (podział 3-2 z damą w impasie), miałbyś gotowych 9 lew: 5 trefli, 2 piki i 2  czerwone asy.

Jak więc zamierzasz rozgrywać?

A jednak rozgrywkę należy rozpocząć od impasu kierowego. Jeśli dama kier weźmie lewę, w treflach wystarczy Ci już tylko 4 lewy, więc będziesz mógł je rozegrać bezpiecznie.
Zagrałeś więc kiera do damy i wziąłeś lewę. Nastał więc czas na rozegranie trefli.

Jak rozegrasz kolor treflowy, by wziąć w nim 4 lewy?
Zagraj K i blotkę z ręki z zamiarem położenia dziewiątki ze stołu. Taki sposób rozegrania koloru zapewni Ci 4 lewy niezależnie od tego, który z obrońców ma 4 trefle.
Oto pełny diagram rozdania: W 9 8
 A D 10 9
 10 3 2
 A 9 6

 K 10 6 5 4
 K 2
 7 5
 D 10 7 5
 7 3 2
 W 8 7 4 3
 K D W 4
 8

 A D
 6 5
 A 9 8 6
 K W 4 3 2


Gdyby impas kierowy się nie powiódł, postawiłbyś na trefle, grając asa i blotkę do waleta. Przy trzeciej damie trefl u E - wygrałeś. Przy czwartej, ratować się będziesz jeszcze powtórnym impasem kierowym, licząc na 3 lewy w tym kolorze. Co ciekawe, trzy lewy kierowe możesz wziąć nie tylko, gdy W jest u W drugi (trzeci) ale także - gdy jest czwarty. Ale to byłby już problem dla graczy zaawansowanych.

Zapamiętaj
Motyw wcześniejszego impasu w kolorze krótkim, by w razie powodzenia, zasadniczy kolor (np. atutowy) rozegrać bezpiecznie występuje stosunkowo często. Powyższe rozdanie jest tego przykładem.

PROBLEM 5
Mecz, obie strony przed partią.

Ręka W:
 D 6 4 3 2
 A 10 3
 W 9
 A K W
  
Czy masz problemy z wyborem otwarcia?

Z pięciokartem pikowym oczywistym wydaje się być 1. Ale czy na pewno? Popatrz do przodu (zasada antycypacji), otworzyłeś 1, a partner odpowiedział 1BA. Nie będziesz miał dobrego rebidu; 2BA wymaga 17-18 pkt, a Ty masz ich 16 (15 PC = 1 pkt za piątego pika), może lepsze będzie wtedy 2, ale tak czy inaczej musisz w którymś momencie lekko skłamać. Ja proponuję małe kłamstewko na starcie. Otwórz 1BA. Nie będziesz miał problemu z rebidem, a twój partner będzie natychmiast wiedział i o sile i o zrównoważonym rozkładzie. Jeśli do tego zauważysz, że Twój longer pikowy nie jest imponujący, to możesz go potraktować za czterokartowy i już bez żalu rozstać się z otwarciem 1.

Dalsza licytacja była banalna:

South North
 1 BA
                     2 (Stayman)
 2   4
 pas  

 W zawistował 6 i partner wyłożył na stół takie oto karty:

 A W 8 5
 7 5
 K 5 4
 D 10 5 2
 D 6 4 3 2
 A 10 3
 W 9
 A K W

Ze stołu dołożyłeś blotkę, a E króla.

Liczymy lewy wygrywające: Zakładając rozkład pików nie gorszy niż 3-1, 4 lewy pikowe są pewne, 2 kierowe (as i przebitka) i 4 treflowe - to już lew 10. Obejdziemy się więc bez kar.

Ale ile masz lew przegrywających?
Być może jedna w pikach, jedna w kierach i być może dwie w karach - razem aż 4.

Po odatutowaniu, przegrywającego kara możesz się pozbyć na czwartego trefla, pod warunkiem, że wcześniej W nie dojdzie do ręki i nie podegra kar. A więc, niebezpiecznym przeciwnikiem jest W.

Czy już wiesz co masz zrobić w pierwszej lewie?
Tak, powinieneś przepuścić króla kier!

W drugiej lewie E odwrócił w kiera i wziąłeś lewę asem.

Jak rozegrasz piki?
Tak, by nie oddać lewy pikowej W. Zagraj damę pik!

W wstawił króla, ty asa, a od E spadła dziewiątka.

Co teraz?
Oczywiście, wróć do ręki asem trefl i zagraj pika z zamiarem wykonania impasu pikowego ósemką. Udało się, ósemka wzięła lewę. Oto całe rozdanie:

 
 A W 8 5
 7 5
 K 5 4
 D 10 5 2
 
 K 10 7
 D 9 8 6
 10 8 7 2
 9 3
 9
 K W 4 2
 A D 6 3
 8 7 6 3
 
 D 6 4 3 2
 A 10 3
 W 9
 A K W
 
 
Twoja nienaganna rozgrywka zapewniła Ci nadróbkę.
 
Zapamiętaj!
 
 

PROBLEM 4
Tym razem staniesz przed problemem wistowym. Oto licytacja w której aktywni byli tylko przeciwnicy:

West North East South
   1  pas  1
 pas  2  pas  4
 pas    pas  pas  

Partner zawistowałW i ukazał się dziadek:

 K W 6
 8 6
 A D 4
 K W 10 3
 

             Ty
 A D 2
 K 7 5 4
 10 9 7 3 2
 8

WistW.  
Rozgrywający dołożył ze stołu blotkę kier...

... a Ty?
Także blotkę. Jest niemożliwe, by partner po tak mało informacyjnej licytacji zawis
tował z konfiguracji A W 10 (x).


Rada doświadczonego gracza
Na grę kolorową nie wistuj spod asa!, jeśli licytacja nie daje ku temu
wyraźnych przesłanek.

Rozgrywający wziął pierwszą lewę D i zagrał ♠10, dokładając ze stołu blotkę. Wziąłeś lewę na damę.

Jak zamierzasz obłożyć ten kontrakt?
Tylko as trefl u partnera daje szansę obkładki. Weźmiecie dwa piki, asa trefl i przebitkę treflową. Wistujesz więc 8...

 
 K W 6
 8 6
 A D 4
 K W 10 3
 
 4
 W 10 9 3 2
 8 6 5 
 A 6 4 2
 A D 2
 K 7 5 4
 10 9 7 3 2
 8
 
 10 9 8 7 3
 A D
 K 7
 D 9 7 5
 

...partner długo myśli i... dokłada blotkę. Kontrakt zostaje wygrany.
– Czemu nie zabiłeś asem? – pytasz?
– Myślałem, że masz dubla, a wtedy pierwszego trefla trzeba przepuścić.

Czy to zgadywanka, czy ktoś popełnił błąd?
Niestety, to Ty popełniłeś błąd. Powinieneś odebrać Asa pik i dopiero zagrać w trefla. Po takim manewrze partner wiedziałby, że to ostatni moment na zrobienie przebitki treflowej.
Partner był pewien asa pik w Twoim ręku, bowiem przy poniższym rozkładzie atutów
:

 
K W 6 5

 
4

D x x

 
A 10 9 x x

 

rozgrywający zagrałby asa i dziesiątkę pik, asekurując się przed singlową damą oraz przed przebitką trefl.


Zapamiętaj!
•    Nie wystarczy samemu dojrzeć drogę do obłożenia kontraktu, często trzeba ją pokazać także partnerowi.
•    Współpraca wistujących jest podstawowym elementem skutecznej obrony.
•    W czasie licytacji, rozgrywki, wistu powinniśmy wyciągać wnioski nie tylko z zagrań partnera, ale także z poczynań przeciwników.


PROBLEM 3
Będąc na otwarciu, otrzymałeś kartę:

Ręka S:
 A 8 7
 A W 2
 K 10 5 2
 K 9 3

Czy masz jakiś problem z wyborem otwarcia?
Nie. Mamy zupełnie bezproblemowe otwarcie 1BA, które obiecuje 15-17 PC. Otworzyłeś więc 1BA, a partner zgłosił końcówkę - 3BA.
W zawistował ♠5 i mogłeś obejrzeć karty partnera:

 D 4
 10 8 4
 A 4 3
 A W 5 4 2
 A 8 7
 A W 2
 K 10 5 2
 K 9 3


Kontrakt 3BA. Wist ♠5.
Twój brydżowy świat stał się lepszy, gdy dama ze stołu wzięła lewę. Teraz wystarczą 4 lewy treflowe, by wygrać kontrakt.

Jak należy rozegrać trefle?
Przy ich podziale 5-0 nigdy nie weźmiemy 4. lew. Przy podziale 3-2 zawsze weźmiemy co najmniej 4 lewy. Stąd wniosek, że swą uwagę powinniśmy skoncentrować na układzie 4-1. Zapewne już znalazłeś sposób na bezpieczne rozegranie trefli. Należy zagrać asa i blotkę trefl z zamiarem dołożenia dziewiątki, gdy E dołoży blotkę.
Oto całe rozdanie:


D 4
10 8 4
A 4 3
A W 5 4 2

K W 9 5 3
K 7 6 5
9 7 6
8  (D 10 x x)
10 6 2
D 9 3
D W 8
D 10 7 6   (x)

A 8 7
A W 2
K 10 5 2
K 9 3


Tak rozgrywając, weźmiesz 4 lewy także przy rozkładzie trefli podanym w nawiasach.
A jak rozegrałbyś taki kolor treflowy, by wziąć w nim 4 lewy:

A W 5 4 2

K 8 3

Podobnie! Trzeba rozpocząć od asa trefl, jeśli od W spadnie dziewiątka lub dziesiątka – jesteś w domu.


Zapamiętaj!

•  Schematy bezpiecznej rozgrywki koloru, to rzemiosło każdego ambitnego brydżysty. Zapoznaj się z nimi ze stosownej literatury (np. Bezpieczna rozgrywka, D.Bird & M.Smith). Szkoda czasu i sił na wymyślanie ich przy stole.

PROBLEM 2

Będąc na otwarciu, w założeniach obie strony po partii, otworzyłeś 1BA z kartą:

Ręka S:
  D 10 8 7
  A 8 2
  A D 5 2
  A 5

West North East South
       1 BA
 pas  2  pas    ?
 * - transfer na piki                                                                               

Co licytujesz?
Partner wskazał 5+ pików i zupełnie nieokreśloną siłę. Może mieć kartę zupełnie bezwartościową, np., taką:

Ręka S1:
  W 6 5 4 3 2
  9
  10 8 3
  9 8 6

jak również silną, nawet z szansami na szlemika. Jeśli ma kartę tak słabą, jak powyższa, być może wychodzi tylko 2. A jednak powinieneś zalicytować 3, wskazując maksimum siły i czterokartowy fit. W ten sposób opiszesz dokładnie swoją rękę i partnerowi będzie łatwo podjąć właściwą decyzję. Wprawdzie może się niekiedy zdarzyć, że zastaniesz u partnera tak nędzną kartę jak powyższa i przegrasz 3 - tu co najwyżej bez jednej, ale to nic złego, gdyż przeciwnicy mają zwykle wtedy do wygrania grę własną na poziomie trzech.
Popatrzmy na rozdanie przy założeniu u partnera ręki N1:


 
 W 6 5 4 3 2
 9
 10 8 3
 9 8 6
 
 K 9
 K 10 6 5 2
 K 9
 W 7 4 2
 A
 D W 7 4
 W 9 6 4
 K D 10 3
 
 D 10 8 7
 A 8 2
 A D 5 2
 A 5
 

Przypuśćmy, że w obawie przed słabością ręki partnera, zalicytowałeś tylko 2:

West North East South
       1 BA
 pas  2  pas  2
 pas  pas    ?
 

E
niewątpliwie wznowi kontrą i możemy się tylko modlić, by W nie przyszła do głowy zapowiedź 4, którego to kontraktu w żaden sposób nie można obłożyć. Jeśli spotkałoby Cię takie nieszczęście, przeciwnicy zapisaliby sobie aż 620.  Jeśli W zachowa umiar, głosząc 3 - zapiszą +170. Natomiast jeśli skoczysz w drugim okrążeniu na 3, E nie znajdzie już odwagi na aktywną licytację. Prawdopodobnie przegrasz bez jednej (w odkryte karty jest do wygrania), ale da to przeciwnikom zaledwie zapis 100. Zauważ, ze jeśli K jest w impasie, przeciwnikom wychodzi 9 lew w kiery, a tobie 9 lew w piki!

Silnie uzgodniony kolor wyraźnie wzmacnia siłę
połączonych rąk.

Grając w powyższym rozdaniu w BA weźmiesz tylko 4 lewy (przeciwnicy zawistują w kiera, a później zdążą także otworzyć i odebrać trefle). Przy grze w piki weźmiesz dwa razy więcej lew niż na BA – aż 8 (a może nawet 9). To dlatego zaleca się w tej sekwencji licytację 3 z maksimum siły i czterokartowym fitem.
Po tych teoretycznych rozważaniach wracamy do naszego autentycznego rozdania.
Zalicytowałeś 3
.


West North East South
       1 BA
 pas  2  pas  3
 pas  4 BA
 pas
 ?

Co znaczy 4BA?
Oczywiście, jest to konwencja Blackwooda – pytanie o liczbę asów. Odpowiadamy skróconą tabelką, standardową w Polsce:

5
    = 0 lub 3 asy
5
     = 1 lub 4 asy
5
    = 2 asy bez damy atu
5
     = 2 asy z damą atu

Zalicytowałeś więc 5
♣, wskazując 3 asy, a partner zapowiedział szlemika:


West North East South
       1 BA
 pas  2  pas  3
 pas  4 BA
 pas
 5
pas 6 pas pas
pas      

W
zawistował K i nastał czas Twojej rozgrywki:

 A K W 9 2
 W
 8 4 3
 K D 9 6
 D 10 8 7
 A 8 2
 A D 5 2
 A 5

Czy Twój partner miał wystarczająco silną kartę na szlemika?
Zróbmy bilans połączonych rąk z pozycji N. Ty wskazałeś 16-17 PC i czterokartowy fit. Doliczamy 1 pkt za dziewiąty atut, a także 1 pkt za dubla (nie należy skakać na 3 z układem 4333). Partner więc może liczyć na nasze 18-19 pkt..
Sam posiada 13 PC (singlowy walet to wątpliwa wartość, choć niekiedy może sie przydać) oraz 2 pkt. za krótkość kierową, a więc 15 pkt.  W sumie N doliczył się 33-34 punktów.

Ile punktów potrzeba na szlemika?
33 punkty. Licytacja partnera ma więc oparcie w bilansie.
Wracamy do rozgrywki.


Ile masz pewnych lew?
5 pikowych w stole,  3 treflowe na figury, przebitkę treflową w ręku i 2 czerwone asy – razem 11 lew. 
Możesz też policzyć inaczej: 4 pikowe w ręku, 3 trefle, 2 czerwone asy i 2 przebitki kierowe w stole – znowu 11 lew.
Dwunastą możesz zdobyć, gdy
K jest w impasie.

Czy widzisz jakąś dodatkową szansę?
Tak. Jest nią spadający W-10-(x) w treflach. Wtedy na damę i dziewiątkę trefl wyrzucisz z ręki dwa kara i nawet jeśli impas karowy nie wyjdzie, przebijesz trzecie karo atutem w ręku.
Zagrałeś asa i damę atu. Piki podzieliły się 2-2. Zaplanuj kolejność kolejnych lew.
Oto pełny diagram rozdania:


 
 A K W 9 2
 W
 8 4 3
 K D 9 6
 
 5 3
 K D 10 2
 K 7 6
 10 7 4 2
 6 4
 9 7 6 4 3
 W 10 9
 W 8 3
 
 D 10 8 7
 A 8 2
 A D 5 2
 A 5
 

Wygrałeś?
Jeśli nie, spróbuj wygrać grę przy odkrytych już kartach.
Przebij kiera, wróć asem trefl do ręki i przebij ostatniego kiera. Następnie odegraj mariasza trefl (z ręki karo) i zagraj czwartego trefla. Gdy E nie dołoży wyrzuć z ręki kolejne karo.
W końcówce:


 
 W
 ---
 10 8 3
 ---
 
 ---         
 D
 K 7 6  
 ---
 ---
 9
 W 10 9
 ---
 
 10 8
 ---
 A D
 ---
 
 
W będzie zmuszony wyjść w karo spod króla karo lub w kiera - pod podwójny renons (kiera przebijesz w stole, a damę karo dołożysz z ręki).
Gdyby  jednak czwarty trefl ujawnił się u E, przebijesz go atutem i zagrasz blotkę karo spod A-D. Gdy przy lewie utrzyma się E i zagra w karo, zaimpasujesz – z nadzieją, że król jest w impasie.
Tak rozgrywając masz ponad 80% szans na sukces.


Zapamiętaj!
•  Podstawą dobrej licytacji szlemowej nie jest liczba stosowanych konwencji, lecz rzetelny bilans. Konwencja Blackwoda jest zwykle swego rodzaju formalnością.

•  Silnie uzgodniony kolor (9+ kart) i układowe ręce (z singletonem, renonsem) wyraźnie wzmacniają bilans połączonych rąk. W sytuacjach wątpliwych wyborów, z rękami układowymi licytuj do przodu – wyżej.

PROBLEM 1
Będąc na otwarciu, otrzymałeś rękę (mecz, obie przed):

Ręka  S:
  A K 9 7 6 4
  5 4
  W 10
  A W 3

Jak oceniasz siłę swej karty?
Masz 13 punktów honorowych, choć W być może do niczego się nie przyda. Przyznasz, że ręka:

A K W 10 9 7     6 4     5 4     A W 3

mimo tej samej liczby punktów, jest silniejsza - zapewnia wzięcie pięciu lew pikowych.
Pamiętaj! – Lokalizacja honorów ma znaczny wpływ na siłę karty.
Do otwarcia licytacji wymagane jest 13 punktów przeliczeniowych. Ty masz  ich 15 (13 PC + 2 układowe, za piątego i szóstego pika). Otworzyłeś 1
, a dalszy przebieg licytacji był następujący:

West North East South
       1
 2 3  pas  ?

Jak rozumiesz licytację partnera?
Partner uzgodnił Twój kolor z bilansu. Odzywka 3 nie forsuje licytacji, jest tylko inwitem (zaproszeniem) do końcówki.

Przyjmujesz zaproszenie partnera?

Tak, inwit ma dużą siłowość (silnie zachęca do dalszej licytacji), a więc już niewielkie nadwyżki upoważniają do jego przyjęcia. Zalicytowałeś więc 4 i po wiście A wyłożył się dziadek:

 D 10 8 3
 9 7 3 2
 A 8
 K 10 5
 A K 9 7 6 4
 5 4
 W 10
 A W 3
 
West North East South
       1
2 3 pas  4
pas pas pas  

W
zawistował AKD. Do trzeciego kiera E dołożył karo, Ty przebiłeś atutem.

   Ile masz lew?
  
6 w pikach i 3 w kolorach młodszych – razem 9.
   Gdzie zamierzasz wziąć lewę dziesiątą?
   W treflach, pod warunkiem, że trafisz położenie damy.

   Czy widzisz sposób na uniknięcie tej zgadywanki?
  
Tak, wyeliminuj kiery. Zagraj więc A (wszyscy dodali), pik do damy (W pozbył się trefla), przebij ostatniego kiera w ręku i zagraj asa, blotkę karo. Niezależnie, który z obrońców weźmie lewę, będzie zmuszony:
-    zagrać w trefla, impasując damę,
-    zagrać w karo (kiera), pod podwójny renons. Wtedy przebijesz w stole (z ręki wyrzuć trefla) zyskując lewę przebitkową.
Oto całe rozdanie:

 
 D 10 8 3
 9 7 3 2
 A 8
 K 10 5
 
 5
 A K D W 10
 K 9 3
 9 8 7 2
 W 2
 8 6
 D 7 6 5 4 2   
 D 6 4
 
 A K 9 7 6 4
 5 4
 W 10
 A W 3
 

Zapamiętaj!

•  Wymuszenie od przeciwników zagrania pod podwójny renons jest często jedynym sposobem zyskania brakującej lewy. Przygotowanie takiego zagrania wymaga pozbawienia przeciwników bezpiecznej karty odejścia, a więc związane jest z przeprowadzeniem gry na eliminację.


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl