<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski

Problem licytacyjny 5

Licytujemy Wspólnym Językiem
Obie przed, rozd. W.

 K 10 9
 D 10 5 2
 K 5
 A K 10 2
 6
 A W 8 7 6
 A D 9 4
 W 9 8

Licytujesz ze mną.  Jako W otwierasz 1BA (15-17 PC), po których ja licytuje 2.

West Ja
1 BA   2
 ?  

Co teraz?
We WJ nie ma jakichś wyrafinowanych ustaleń. Rebidy otwierającego są standardowe:

2BA - trzykartowy fit z dwoma figurami starszymi w kierach, maksimum otwarcia,
3
- czterokartowy fit, maksimum otwarcia,
2
- pozostałe ręce.

Czy były jakieś Wasze propozycje wychodzące poza ten schemat?
Tak. Pan Paweł Serwatowski zaproponował 3
- wskazanie dubletona, przy czterokartowym ficie.
Pan Paweł argumentuje: Chyba najrozsądniej jest pokazać partnerowi swojego dubletona, aby
mógł on ocenić, czy istnieje możliwość przebitki w krótszej ręce atutowej.

Ten pomysł jest znany od dawna w następującej formule:
3 = pełne maksimum otwarcia i fit czterokartowy,
kolor boczny = wskazuje dubletona, najlepiej pustego, ewentualnie A-x, w ostateczności K-x, czterokartowy fit, a jedyną nadwyżką ma być uroda karty.
Możliwa jest jeszcze inna koncepcja (ktoś z Was o niej wspomniał):
2 = maksimum i fit czterokartowy, waiting - prosi partnera o przelicytowanie karty.

My na nic takiego się nie umawialiśmy, więc należało się poruszać po ogólne dostępnych i znanych ścieżkach.

West Ja
1 BA   2
 ?  

Ręka W1:
 K 10 9
 D 10 5 2
 K 5
 A K 10 2

2 czy 3?

Większość z Was wybrała 2.
Mamy 15 PC. A więc chyba minimum?

1. Popatrzmy na taką kartę:

Ręka W2:
 K 10 9
 K 10 5 2
 D 5
 A K 10 2

Zamieniliśmy czerwone figury. W pierwszym przypadku D jest na pewno kartą bazową (grającą), w drugim przypadku, może się nawet okazać, że D jest nic warta. A więc karta W1 ma większy potencjał od W2.

2. A jak oceniacie pozostałe figury naszej autentycznej karty?
Same asy i króle (5 kontroli; as = 2k, król = 1k). Przy grze kolorowej asy i króle nabierają wartości.
Popatrzmy na kartę:


Ręka W3:
 D W 9
 D 10 5 2
 K 5
 A K 10 2

Zamieniliśmy K na DW. W kontekście gry kolorowej, a na pewno  grac będziemy w kiery, król stanowi większe nadzieje niż D-W. Znaleźliśmy więc drugi plus karty W1.

3. Nasza karta posiada wysokie blotki, aż 3 dziesiątki, a w pikach nawet konfigurację 10-9, za które możemy doliczyć sobie na pewno 1-1,5 pkt.
 
Tak więc znaleźliśmy aż trzy pozytywne cechy naszej karty, które dają przesłanki, by ocenić ją jako nadwyżkową. Można więc zalicytować z nią 3!
Tego zdania byli: Viola, Paweł Serwatowski, Grzegorz Grunau i
Jacek Piątkiewicz.
Oczywiście można się w tej sprawie spierać, ale chodzi mi o to, by wyrobić u Was nawyk oceny karty.

Umiejętność oceny karty w kontekście napływających informacji
stanowi o klasie gracza.


A. Pójdźmy więc na razie ścieżką tych, którzy wybrali 3
(nie potępiając w żadnym razie tych co wybrali 2).

West Ja
1 BA   2
3  3

3 -
cue-bid.
Czy jest to cue-bid krótkościowy, honorowy, czy też nieokreślony (krótkościowy lub honorowy)?
Jest to niezwykle ważna informacja.
Jeśli jest to krótkość, nasz król wyraźnie traci na wartości. Jeśli zaś E ma asa pik, król otwierającego staje stuprocentową lewą.

ZASADA WYŁĄCZEŃ mówi:
Jeśli singleton trafia do blotek bilans połączonych rąk rośnie o około 2 lewy.
Sprawdźmy to:


 D W x
 D 10 5 2
 K 5
 A K 10 2
 6
 A W 8 7 6
 A D 9 4
 W 9 8

D-W w pikach nie przyda się do niczego. Mamy ok. 75% na 10 lew, czyli 9,75 lewy.

 x x x
 K D 10 5
 K 5
 A K 10 2
 6
 A W 8 7 6
 A D 9 4
 W 9 8

Teraz mamy ok. 50% na 12 lew, 11,5 lewy. Czyli 1,75 lewy różnicy.
Bilans zwykle nie jest tak korzystny, gdy singleton trafia do asa, ale np. przy takiej ręce W:


 A x x
 D 10 9 5
 K 5
 A D 10 2
 6
 A W 8 7 6
 A D 9 4
 W 9 8

szlemik jest 75-cio procentowy, bowiem w pełni grającymi stały się W i 10.
Z powyższego wynika, iż niezwykle ważne jest rozróżnienie cue-bidu krótkościowego od honorowego.

Dobry system licytacyjny powinien mieć wiele mechanizmów ujawniających krótkość.

West East
1 BA   2
3  ?


UWAGA. 3 nie powinniśmy licytować z układem 3433 (wtedy raczej 2BA). 3 wskazuje rękę zorientowana na grę kolorową; 9-ty atut wart jest 1-1,5 pkt., a boczny dubleton 1 pkt. Możemy więc uznać za słuszną zasadę:

Jeśli w kolorze starszym mamy 9 atutów rozłożonych 5-4, gramy w kolor!

Jeśli tak, to możemy zaproponować też taki sposób dalszej licytacji E:

3BA - aspiracje szlemikowe, brak singletona (renonsu), zaprasza partnera do cue-bidu;
3
, 4/ - cue-bid krótkościowy;
4
- brak aspiracji, ale jest bilans na końcówkę;
pas - brak siły na końcówkę.

Powyższe ustalenia są bardzo popularne, wręcz w brydżu zaawansowanym stały się standardem.

West Ja
1 BA   2
3  3


Moje 3 jest więc cue-bidem krótkościowym!

Jeśli partner zgłosił krótkość (np. zastosował splintera), przekazał nam następujący komunikat:

Jeśli mamy wyłączenie, są szanse na szlemika.

Naszym obowiązkiem jest ustosunkowanie się do tej krótkości. Jeśli w kolorze mamy "palące" się figury - natychmiast wracamy na kolor uzgodniony - brak wyłączenia.


West Ja
1 BA   2
3  3
?  

Ręka W:
 K 10 9
 D 10 5 2
 K 5
 A K 10 2

Ponieważ nasz król pik stał się kartą prawie nie przydatną, naszym obowiązkiem jest natychmiastowy powrót na kolor uzgodniony - 4♥.

Moja propozycja licytacji:

West Ja
1 BA   2
3  3
4 pas

Niestety nikt tak ze mną nie licytował.

B. Przejdźmy teraz na ścieżkę tych, którzy zdecydowali sie na rebid 2.


 K 10 9
 D 10 5 2
 K 5
 A K 10 2
 6
 A W 8 7 6
 A D 9 4
 W 9 8

West Ja
1 BA   2
 2  3
?  

Ktoś spytał: czy 3 forsuje do końcówki? Tak, we współczesnym brydżu forsuje do końcówki!

Większość z Was głosiła więc forsujące już 3. Ale Adam Michalak licytował tak:

West Ja
1 BA   2
 2  3
3
3 BA
4 4
4 pas

3 nic nie mówi o ficie kierowych, wręcz przeciwnie - stąd moje 3BA. Ale 4 wyjaśniło, że jego wcześniejsze 3 było tzw. krytym cue-bidem.
Mój niepokój wzbudza jednak przede wszystkim licytacja, która się przydarzyła mi z p. Michałem Gulczyńskim:

 K 10 9
 D 10 5 2
 K 5
 A K 10 2
 6
 A W 8 7 6
 A D 9 4
 W 9 8

West Ja
  1 BA   2
2  3
3
    3 BA
pas

Widać p. Michał był przekonany, że jego 3 przekazało informację o ficie kierowym (???).

Proponuje więc w tym miejscu przerwać nasze dalsze rozważania - pozostawiając nieco czasu na przyswojenie sobie tego co powiedzieliśmy do tej pory - i przejdźmy do przelicytowania rozdania nr 6, które wzbogaci naszą wiedzę o licytacji po transferze 2
/. Tak wzbogaceni, powrócimy w odpowiednim czasie do omawianego dziś rozdania nr 5.
A więc, dziękuje wszystkim za już i proszę o jeszcze - czyli przelicytujcie ze mną rozdanie nr. 6!
Władysław Izdebskiwykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl