<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Roman Krzemień
Artykuł ze Świata Brydża 5/2000

ROZGRYWKA KOLORU

W cyklu tym zajmiemy się, jak wskazuje tytuł, schematami rozgrywek pojedynczego koloru. Będziemy je jednak rozpatrywać raczej z punktu widzenia psychologicznego niż czysto matematycznego.

 A K 5
 10 7 3 2
 K D 8
 A 7 2
 7 6 3
 W 5 4
 A 9 3 2
 K D 4

Po krótkiej licytacji: 1 BA - 3 BA i wiście w blotkę pik bijemy królem i gramy króla, damę (od S walet) i blotkę karo. Co teraz? Impas czy z góry? Matematyka radzi nam impasować (z zasady ograniczonego wyboru - gdyby S miał
W10x, to mógłby dołożyć zarówno dziesiątkę, jak i waleta), ale...
Nie mielibyśmy tego problemu, gdybyśmy w drugiej lewie przeszli treflem do stołu i stamtąd zagrali w blotkę karo. S, mając
W10x, na pewno podłoży honor, a więc gdy w drugim okrążeniu spadłby walet, to mielibyśmy pewność, że jest on drugi.
Analogiczne układy to:

   W                E (dziadek)
a) A K 9 x      D x x   
b) A D 9 x      K x x

Należy w pierwszej lewie tak rozłożonego koloru zagrać blotkę z ręki (W). N, mając W10x, i widząc w stole samotną figurę, na pewno podłoży honor.


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl