<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski

Co ma partner?

Omówienie rozpocznijmy od łatwiejszego, moim zdaniem, problemu:

West East
 1 1
 1   1 BA
 2  

Jak rozumiesz licytację W?

Oto Wasze wypowiedzi w tym temacie:

Łukasz Gembalski: 15-18 PC, układ 4135/4045. Wymagana jest nadwyżka, ponieważ został przekroczony próg bezpieczeństwa 2.

Jerzy Lubowicz: Partner powinien mieć układ 4144 i solidną nadwyżkę (co najmniej 16 PC). Z mniejszą siłą, przy takim układzie otwierający spasuje na 1BA. Zalicytowanie 2 ze słabą ręką byłoby - w przypadku misfitów - zupełną katastrofą. Tak więc odzywka ta powinna być co najmniej inwitująca, forsować na 1 okrążenie.
    Na marginesie: logiczne wydaje mi się ustalenie, że przy trójkolorówce 4144 lub 1444 z siła do 15 PC lepiej otworzyć 1
, a z większą – 1.

Paweł Serwatowski: 1 obiecuje 4 karty i sile do 19 pkt (PC + PD), od 20 PD partner głosi generalnie 2 (forsing do dogranej). Partner głosi nowy kolor, w związku z tym jest to licytacja forsująca, ponieważ E ma maksymalnie 10 pkt, W powinien mieć ich ok. 17. Otwierający powinien mieć układ 4045 (ze składem 4441 otworzyłby 1). Oczywiście dopuszczalne jest "małe kłamstewko" - czyli układ 4135 lub 4036.
Dzień później:
Panie Władysławie
,
Już miałem iść spać i właśnie mi się przypomniało pytanie "Co ma partner?".
Przecież otwierający zalicytował czwarty kolor. Czyli siła, jak pisałem, inwitująca końcówkę, 4 piki i kolor otwarcia dłuższy od pików. Otwierający jeszcze nie wie, co należy grać w tym rozdaniu: w BA, w kolor, końcówkę czy częściówkę i prosi partnera (E) o pomoc w podjęciu ostatecznej decyzji. Natomiast, czy partner posiada wartości w czwartym kolorze (karach), czy nie - nie wiadomo.
Mam nadzieje, że tym razem będę bliższy rozwiązania, na które nie mogę się doczekać!

Wojciech BernaciakLicytacja rewersowa forsująca na jedno okrążenie wymagająca nadwyżki honorowej. Typowy skład 4135. Stosując zasadę antycypacji chciałbym mieć możliwość takiej licytacji z silną trójkolorówka 4144. Mam nadzieję, że partner nadaje na tej samej fali.

Marek Dulczewski: Czy E czwórki zgłasza po kolei, jak w standardowym SAYC - czy kara przed kierami zgłasza tylko z układem i siłą odpowiednią na rewers 2 w drugim okrążeniu? Ustalenie to może ułatwić ocenę, ale bez względu na ustalenia 2 należy potraktować jako odzywkę silną - w zasadzie rewersową. 2 informuje o mocno niezrównoważonym układzie, coś jak 4045 lub 4135 lub 4036 i karcie  honorowo nadwyżkowej, umożliwiającej E bezpieczną licytację na wysokości trzech. W mojej opinii jest to forsujące poszukiwanie najlepszego kontraktu z ambicjami gry premiowej przy dobrym dopasowaniu minimalnej ręki E. Zakres siły w honorach dość rozległy zależny od układu.

Damian: Spodziewałbym się u W układu 4-1-5-3, przy ręce nadwyżkowej (powyżej 16 PC).   

Wojciech Majchrowski: Moim zdaniem jest to sekwencja inwitująca z trzykartowym uzupełnieniem kierowym, a więc układ 4315 (4306) w sile honorowej 14-16 PC. Jest to bardzo niewygodna ręka do licytacji ze względu na niemożność dokonania prawidłowego bilansu (kolorowy czy BA strefa bezpieczeństwa 2 w kolor), a jednocześnie nie nadająca się do gry w bez atu. E może posiadać 4-5 kierów i (4+)5-10(11) PC. 

Proszę o weryfikację mojego toku myślenia:
1. Otwierający nie może mieć 17+ PC, bo dysponowałby naturalnym rewersem.
2. Bardzo rzadko przychodzi ręka trójkolorowa, a nawet wówczas próba uzgodnienia trzeciego koloru ma nikłe szanse realizacji (wg mnie z minimum  powtarzamy trefle, a inwitujemy  przez 2BA).
3. Odzywka 2
oznaczałaby na zachodzie 5 pików.
4. Z dobrą ręką w układzie 6-4 padłoby 3
.
5. Z układem 4225 lub 4135 i nadwyżką naturalne 2BA
6. Bezpośrednie 2
jest nieforsujące z tendencją do sign-off. E może posiadać 4-5 kierów i (4+)5-10(11) PC. 

OD TRENERA

Ręka modelowa

Nie zaglądając nikomu w karty słyszymy taką licytację:

West East
1 1
1   1 BA
 pas  
 
Jakich rąk spodziewamy się u W i E?

  W: Modelowy układ to 4-4 w czarnych 3-2 w czerwonych, czyli układ BA, siła 12-14 PC (nie otworzył 1BA).
  E: Nie uzgodnił pików, nie uzgodnił trefli (przypominam licytujemy naturalnie), modelowy układ 4-4 w czerwonych (z akcentem na kiery - zostały zgłoszone). Siła półpozytywna, 6-10 pkt.
    Uwaga: Mając cztery kara i czwórkę starszą E raczej preferuje kolor starszy (najczęściej  grane są końcówki w kolor starszy), zwłaszcza gdy mamy 4 kiery i 4 kara decydujemy się na 1, by czasem kiery nie zostały zgubione po ewentualnej interwencji przeciwników pikami, np.:

West North East South
 1  pas  1  1
 pas  2  ?  

Wracamy do rozważań o ręce modelowej:  

West East
1 1
1   1 BA
 2 BA  

Czy coś się zmieniło?
Ze słabą bezatutową ręką W spasowałby na 1BA, a z układową np. taką:

K D x x   x   A x   D 10 x x x x

zgłosiłby nieforsujące 2 (stary kolor). W inwituje końcówkę, czyli ma ok. 16 PC. A ponieważ nie otworzył 1BA jego ręka jest dwukolorowa. Tak więc 2BA w pełni unaturalnia otwarcie 1 - wskazuje 5 trefli. W na pewno zalicytuje tak z układem 4225.

A czy licytacja ta zmieniła coś w modelu ręki E?
Wydłużenie trefli u W statystycznie wykróciło nieco trefle E. Potwierdził to pas na 2BA (z fitem E mógł wybrać 3
), który jednocześnie wskazał na minimum siły rebidu 1BA.

Po tych wstępnych rozważaniach wróćmy do problemowej sekwencji:

West East
 1 1
 1   1 BA
 2  

2 to klasyczne przewyższenie koloru otwarcia (rewers), a więc wymaga siły inwitu 17-18 pkt. przeliczeniowych (ok. 16 PC).

Czy może być większa siła?
Nie sądzę, gdyż z ręką forsującą do dogranej W skoczyłby na 2 w drugim okrążeniu licytacji.

Skok nowym kolorem forsuje do dogranej.

Jaki jest układ ręki W?
W nie podniósł 1BA do 2BA więc na pewno nie ma układu 4225. Przecież z ręką typu:

K D x x  10 x  K x  A K W x x

każdy z nas podniósłby 1BA do 2BA, to zupełnie naturalny odruch.


Informujemy o dodatnich odchyleniach od ręki modelowej (tj. takiej, jaką partner spodziewał się u nas zastać).

Niech partner licytuje do naszej ręki modelowej.

 A więc w tej konkretnej sekwencji otwierający zgłosił swe kolejne odchylenie dodatnie. Nie jest to układ 4144, bo wtedy nastąpiłoby otwarcie 1. W skrajnym przypadku może to być układ 4045 ale ponieważ statystycznie jest to przypadek bardzo rzadki, więc jako modelowy na tę sekwencję należy uznać układ 4135.
Po co rozgrywający zgłosił fragment karowy?


Licytujemy tak, by ręka modelowa stała się maksymalnie zbliżona
do ręki jaką posiadamy.

Przykład:
W             E
1        2
2           2BA (obiecuje stopera w kolorze nie licytowanym, tu w karach)
3

W zgłosił fragment karowy (układ 4531) nie po to by grać w kara, lecz by dając pełny obraz swej ręki ułatwić partnerowi ocenę możliwości połączonych rąk.

Odniosę się do niektórych Waszych wypowiedzi.

1. Pan Wojciech Majchrowski proponuje, by w omawianej sekwencji:

West East
 1 1
 1   1 BA
 2  

2
było odzywką sztuczną (konwencyjną), wskazującą 3 kiery i nadwyżkę w sile.
Otóż w stricte naturalnej licytacji nadwyżkową kartę z trzema kierami licytuje się tak:

West East
 1 1
 1   1 BA
 2  
2 = ok. 15 PC.

Z mniejszą siłą zaleca się podniesienie 2 (z trójki) już w drugim okrążeniu licytacji (zamiast 1). Nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, gdyż bezpośrednie podniesienie z fitem trzykartowym może doprowadzić do siedmioatutówki na kierach, gdy mamy 8 kart w pikach (E ma 4-4 w starszych). Chcąc zachować naturalny styl licytacji, proponuję, by w powyższej sekwencji 2 miało większy zakres siły, tj. 12-16 PC, a ewentualny inwit wychodził z ręki E.

Niemniej propozycja p. Wojtka jest interesująca, gdyż takie sztuczne 2
może być nawet wieloznaczne, tj. zawierać także inne trudne (silne) ręce. 

2. Pan Paweł Serwatowski ma wątpliwości, czy aby 2 nie powinno mieć charakteru czwartego koloru – odzywki operacyjnej. Jest to po trosze wsparcie koncepcji p. Wojtka Majchrowskiego.

Moi drodzy, ja prowadzę nasze rozważania w oparciu o klasyczne kanony licytacji naturalnej - jak najmniej konwencji. Ale przyznaje, że w profesjonalnym brydżu, tego typu pomysłów jest wiele. Cieszy mnie wasza intelektualna inwencja. Ale na razie, ja będę koncentrować się na tym co najważniejsze – na Dyrektywach Licytacji Naturalnej.
 
3.  Pan Jerzy Lubowicz
pisze: Logiczne wydaje mi się ustalenie, że przy trójkolorówce 4144 lub 1444 z siła do 15 PC lepiej otworzyć 1, a z większą – 1.  

Panie Jurku, proszę sprecyzować jakie zalety ma pan na myśli.

Okazało się, że omówienie jednego problemu zajęło nam dużo miejsca. Dlatego drugi, znacznie trudniejszy problem, omówię w osobnym artykule. Zrobię to za kilka dni - teraz muszę przygotować do druku kolejny nr Świata Brydża.

Serdecznie Was pozdrawiam – Władysław Izdebski

PS. Zachęćcie swoich znajomych do aktywnej działalności na naszym poletku szkoleniowym. Bo mam nadzieję, że Wy już się przekonaliście, że warto?wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl