<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Roman Krzemień
Artykuł ze Świata Brydża 2/1994
Komunikacja w rozgrywce (2)

Pisałem poprzednio o potrzebie zapewnienia sobie komunikacji między rękami rozgrywającego. Często trzeba też pamiętać o komunikacji przeciwników. Klasycznym tego przykładem jest poniższe zagranie Gorena:

 
 D 6 2
 W 7
 A W 2
 A K 7 6 2
 
 8 4
 A D 10 9 6 2
 8 3
 W 8 4
 K 10 9 5 3
 K
 9 7 6 5
 D 5 3
 
 A W 7
 8 5 4 3
 K D 10 4
 10 9
 

West
A.Sheinwold
North
H.Sobel
East
O.Jacoby
South
Ch.Goren
  1  2 2 BA
3    3 BA
     pas...  

Wist w blotkę pik Goren zabił waletem w ręku i zaczął analizować rozkład. Doszedł do wniosku, że skoro W nie zaatakował w kiery, to mu brakuje w tym kolorze jakiejś figury - najprawdopodobniej króla. Chcąc więc rozciąć komunikację obrońcom zagrał z ręki w blotkę kier!! Gdyby W dołożył blotkę lub wskoczył damą, to już nie byłby w stanie odebrać swoich fort. (Niestety Sheinwold przejrzał plan Gorena i wskoczył asem obkładając kontrakt bez dwóch). Taki sam manewr zastosowałem na jednym z turniejów.


 A 6 3 2
 8 3
 K 10 9 7
 D W 2

 10 9 8 7
 A K D 10 2
 8 5
 7 6
 W 4
 W 4
 A 6 4 3 2
 9 8 5 3

 K D 5
 9 7 6 5
 D W
 A K 10 4


West North East South
       1
 1  1 pas
 1 BA
      pas...      

Wist A i 10. Zabiłem asem, zagrałem karo do damy i blotkę kier z ręki. W na szczęście nie był Sheinwoldem i spróbował wziąć "tanią" lewę dziesiątką, co pozwoliło mi wziąć dziesięć lew.
A oto zagranie zabezpieczające przed dopuszczeniem groźnego przeciwnika. Rozgrywał reprezentant Anglii lrving Rose:


 A W
 D W 10 8
 5 4
 A D 7 6 5

 K D 10 9 8 7 2
 6
 A D 10
 W 2
 5 4 3
 ---
 W 9 8 7 3 2
 K 10 9 8

 6
 A K 9 7 5 4 3 2
 K 6
 4 3


West North East South
       4
 4 5    pas...  

Wist: K. Rosę nie zabił, tylko dołożył ze stołu waleta!! W wyszedł w atu. Rosę na A wyrzucił trefla i zagrał A, trefl, przebijając w ręku. Mając trzy dojścia do stołu atutami, wyrobił sobie jedenastą lewę na piątego trefla.
Podobną rozgrywkę zademonstrował Roger Trezel na turnieju o puchar Sunday Times'a:


 K 10 8 4
 K 9 8 7 6
 A 2
 4 3

 6
 4 3
 K D W 9 8 7 6
 A D W
 3 2
 D W 5
 10 5 4
 10 9 8 5 2

 A D W 9 7 5
 A 10 2
 3
 K 7 6


West
Shapiro
North
Jais
East
Reese
South
Trezel
       1
 4  4  pas  pas
 5  pas  pas  5
    pas...      

Wist w
K Trezel przepuścił. Następnie na A wyrzucił kiera i po ściągnięciu atutów wyrobił kiery przebitką, nie dopuszczając do ręki E.
l jeszcze jeden dobrze znany manewr, który pozwala nam często przerwać komunikację obrońcom: "przegrywająca na przegrywającą".
Mecz o mistrzostwo świata Włochy-Francja:


 A K 5
 8 7 6 5
 K W
 D 8 7 6

 2
 K 10 4
 8 6 5 4 3
 A K 10 2
 8 6 3
 3
 A D 9 7 2
 W 9 5 4

 D W 10 9 7 4
 A D W 9 2
 10
 3


West
Belladonna
North
Boulenger
East
Avarelli
South
Svarc
      1
 ktr.  rktr. 2  ktr.
 2 ktr.  pas  3
 pas  4     pas...  

Trochę może dziwić licytacja, ale Włosi tak grali. Po kontrze wywoławczej pokazywali swój najkrótszy kolor. Belladonna wyszedł w
K, a potem w 2. Jak powinno się rozgrywać?
Można zagrać asa, damę kier, licząc na to, że W ma drugiego króla. Ale Svarc zagrał na większą szansę. Po prostu wyszedł ze stołu w
D i wyrzucił z ręki karo, rozcinając ręce obrońcom.
Za podobne zagranie dwadzieścia Jat później Szkot McDonald' dostał nagrodę IBPA (Stowarzyszenie Dziennikarzy Brydżowych):


 ---
 A W 10 8 5
 W 10 5 4
 A D W 6

 8 5 4 2
 D 7 4
 A D 8 7 3
 7
 A 6
 9 6 3 2
 K 6 2
 9 8 3 2

 K D W 10 9 7 3
 K
 9
 K 10 5 4


Kontrakt: 4
, wist 7. Na większości stołów S bił w ręku i grał figurę pik. E bił asem, dawał partnerowi przebić trefla, dochodził K i znów wychodzi) w trefla. Jedynie McDonald dostrzegł skuteczną rozgrywkę. W drugiej lewie zagrał w K przejmując go asem i wyszedł ze stołu w W, wyrzucając z ręki karo.
Manewr "przegrywająca na przegrywającą" uratował mnie w poniższym rozdaniu z rozgrywek kadrowych:


 10 7 2
 6 4 3
 5 2
 A K D 7 6

 A W 3
 A W 7
 W 9 7 6 3
 9 2
 4
 K 10 9 8 5
 D 8 4
 W 10 8 3

 K D 9 8 6 5
 D 2
 A K 10
 5 4


West
Ogłoblin
North
Wągrodzki
East
Siwiec
South
 Krzemień
1 pas
 2  2
 pas 3  pas  4
    pas...      

Wist w karo zabiłem asem i zgrałem trzy razy trefle, wyrzucając kiera. Andrzej Ogłoblin przebił i powtórzył karo. Teraz zagranie w atu przegrywa, bo W zabije asem, dojdzie do partnera kierem i ten zagra trefla na promocję. Wyszedłem więc w fortę karo przebijając ją na stole i sam zagrałem w trefla, wyrzucając przegrywającego kiera. Teraz już musiałem wygrać.
Okazuje się jednakże, że czasem i najbardziej popularne zagrania umykają uwadze nawet mistrzom:


 5
 8 7 6
 W 9 8 7 6 5 3
 W 6

 10 7 6
 W 10 9
 A K D 4
 10 9 4
 A K 9
 A K D 5 3 2
 10 2
 7 5

 D W 8 4 3 2
 4
 ---
 A K D 8 3 2


Półfinał amerykańskich rozgrywek Grand National.

West
Pender
North
Letizia
East
Ross
South
Caslan
     1  2
3  pas  4 4
ktr.
     pas...
   

A przebity, przejście ♣ W do stołu i blotka pik. E wskoczył królem i zagrał w trefla. Rozgrywający zabił i zagrał D. Ross wziął królem i wyszedł blotką spod AKD. Pender doszedł waletem i dał partnerowi przebić trefla. Bez jednej. A do zrealizowania kontraktu wystarczało w pierwszej lewie nie przebijać kara, tylko wyrzucić przegrywającego kiera.
Na zakończenie piękny pojedynek Forqueta z Oakie w meczu o mistrzostwo świata:


 10 5 4
 A K W 10 7
 5 4
 A 8 2

 9
 9 6 5 4 3
 9 8 3
 W 9 6 3
 A K 3
 D
 A D W 10 7 2
 10 5 4

 D W 8 7 6 2
 8 2
 K 6
 K D 7


West
Hanna
North
Siniscalco
East
Oakie
South
Forquet
     1 1
 pas  3  4 4
    pas...      

Wist:
9, od E dziesiątka, od S król. Jeżeli teraz rozgrywający zaatutuje, to E weźmie i wyjdzie w kiera, a po dojściu K dopuści partnera 8 i przebije kiera. Forquet zlikwidował to niebezpieczeństwo, grając po prostu w drugiej lewie w karo.

wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl