<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski

27. Zaproponuj licytację

 A
 A W
 A K W 10 7 6 5
 A K 2
 9 2
 D 9 6 3
 D 8
 D 10 7 6 3

Rozdanie nadesłał Andrzej z Warszawy.
Jak osiągnąć szlema? - pyta Andrzej.

Masz do wyboru otwarcie (otwiera W):
a) 2
♣ 
- acolowskie
b) 1
♣ 
- wg Wspólnego Języka

Wasze propozycje
Wojciech Majchrowski
Licytacja na bazie systemu Wspólny Język:

West East
 1 1
 2 2
 3  3
 4    4 BA
 5 6
   7 BA  pas

2 - ręka forsująca do dogranej
2 - transfer na BA, ręka zrównoważona lub 5+m-4M
3 - monokolor
3 - wartości lub zalicytuj wreszcie 3BA
4 - do szlemika potrzeba niewiele (np.KD w kierach, D karo i D trefl), bez pełnych kar i z nadwyżkami nie ryzykuję 3BA
4BA - cuebid ogólny, brak innych cue-bidów, silna sugestia pełnego fitu karo
5 - zalicytuj coś jeszcze, nie brakuje asów
6 - pokazuje najbliższe walory, a więc brak D pik, pomija negatywne 5
7BA - w najgorszym razie na impasie K kier.

Licytacja po acolowskim otwarciu 2 taka sama od 2 włącznie.

Guhadi: Moja propozycja licytacji wg WJ-XXI (taką mam nadzieję):

West East
 1  1
 2 2
 3 4
 4    4 BA
 5 5
 6 7
 pas  

1 = w znaczeniu negat 0-6 PC, bo druga dama karo funta kłaków nie jest warta

2 = acol z wykluczeniem wielkiej dwukolrówki (dla 5-5 acolowskiego przeskoki jak wj05)

2 = transfer na BA (trefle za słabe by je pokazywać licytując 3), możliwa 4-ka kier, brak 4-ki pików (z nią transfer na piki 2)

3 = duża siła na karach, raczej monokolor, bo nie przyjęty transfer na BA.

Do tego momentu było prosto bo to "system licytował" za mnie. Dalej będzie trochę pokrętnie i mglisto:

4 = fit , D-x to powiedziałbym nawet super fit po tej licytacji partnera (biorąc pod uwagę powyższe nie zgłaszam 4-ki kier, bo za słaba by ją pokazywać), a odzywki 3 i wyższe byłyby chyba cue-bid na uzgodnionych karach;

4 = cue-bid, zaprasza mnie do wymiany informacji, choć partner wie, że nie mam żadnej kontroli 1-szego czy 2-giego stopnia.

5l = dama trefl lub dubel, mam nadwyżkę w postaci D-x w atutach i piątej damy trefl to ją licytuje, może, choć nie musi grać mi też dama kier  i jednocześnie pokazuję brak wartości w pikach. Hmm, nie jestem pewien, co znaczyłoby 4BA (4BA - to byłby chyba dubel lub dama kier),  przy damie trefl mam podczepiony kolor ( i nie jestem pewien, co znaczyłoby 4BA) więc 5 to chyba bardziej rozwojowy cue-bid.
6 = ?? super uzupełnienie treflowe i jednocześnie pytanie o dodatkowe wartości w treflach oraz inwit do wielkiego szlema w oparciu o kara i trefle??

7 = D10xxx w treflach i Dx atutowa to chyba wystarcza by przyjąć taki inwit, bo o co innego może chodzić partnerowi (i w zanadrzu mam nieodlicytowaną damę kier).

Naciągana ta licytacja, ale inaczej nie potrafię.
Uważam też, że już szlemik karowy to bardzo dobry kontrakt i po moich 5, na 100% go wylicytujemy i jest obojętne jak bym rozumiał bądź nie odzywkę 6.


Jerzy Lubowicz: Problem zaliczam do bardzo trudnych. Trudno jest bowiem znaleźć optymalną licytację przy tak dużej dysproporcji siły rąk. Jeżeli jest to autentyczne rozdanie z jakiegoś turnieju, to nie zdziwiło by mnie ani to, że nikt nie wylicytował szlema (oczywiście za wyjątkiem tych nielicznych, co otrzymali
"pozastolikową" informację), ani też fakt, że były pary (zwłaszcza te grające 2 Acol), które nie doszły nawet szlemika.
Aby dojść do optymalnego kontraktu najtrudniej - jak mi sie wydaje - będą miały pary licytujące otwarciem 2 (Acol).
Proponowana licytacja:

West East
 2 2
 3 4
 4 5
 6 7
  7 BA
pas

3 = naturalne, longer 6+, ręka jednokolorowa lub niezrównoważona na 5+ i 4+, chęć gry wyższej niż 3BA (choć niekoniecznie gry szlemikowej). Jest to pożyteczne ustalenie, wymyślone przez Władysława Izdebskiego, że z ręką 5+ w młodszy i starszą czwórką, zgłasza się po odpowiedzi 2 najpierw starszą czwórkę.

4 = skoro partner nie ma starszej czwórki, to zgłoszenie 3 nie ma sensu, bo informowałoby o kolorze 5+ kartowym. Zgłaszamy więc naturalnie 5+ kartowe trefle.

4 = nie zaszkodzi pokazać, że mamy solidny kolor 6+ kartowy i aspiracje szlemikowe (bez aspiracji zalicytowalibyśmy 5)

5 = nic innego nam nie pozostaje jak zalicytowanie 5, chociaż nasza dotychczasowa licytacja nie obiecuje choćby 1 PC. Fałszywy cue bid 4 zostawmy do licytacji Zii.

6 = inwit wielkoszlemowy, uzależniający szlema od posiadania w treflach Damy. W świetle dotychczasowej licytacji jest to odzywka optymistyczna, bo gdy partner ma rękę bezwartościową może już nie iść nawet szlemik, a jak ma Damę trefl, a nie ma Damy karo (że nie ma Króla kier już wiemy), to do wygranie szlema w trefle będzie nam potrzebne sporo szczęścia. Wszystkie Blackwoody, Hoyty i atutowe do niczego nam się tutaj nie przydadzą.

7= mam Damę trefl i na dodatek Damę karo!

7BA = liczymy (na wszelki wypadek dwukrotnie) na palcach ilość możliwych do wzięcia lew i wyciągamy resztę kartoników z biding boxu.


OD TRENERA
To, że rozdanie jest niezwykle trudne świadczy chociażby fakt, iż nadesłane zostały zaledwie trzy odpowiedzi.
Oto  ustalenia, które występują w systemie WJ-2005 (na podstawie opisu K. Jassema):

West East
 1 1
 2 ?

2 = enigmatyczne, niechęć do zajęcia BA (słabość) lub naturalne na 5+ kierach (jeśli mamy kiery, musimy je później powtórzyć);
2/3/ = naturalne, 5+ (2 należy zgłosić już z D10xxx, W10xxxx, 3 z kolorem DWxxx, nawet jeśli nie mamy nic więcej w karcie);
2BA = naturalne, 6-8 PC (w WJ-05, negat 1 licytujemy z siłą do 8 PC), rozproszone figury, np.: Wxx   Kx   W10xx   Dxxx;
3//= kolor ze skokiem, dobry kolor z dwoma figurami, np.: KW10xxx.

 A
 A W
 A K W 10 7 6 5
 A K 2
 9 2
 D 9 6 3
 D 8
 D 10 7 6 3

West East
 1 1
 2 ?

E ma więc do wyboru:
2BA - teoretycznie złe, bo BA zajęte ze słabej ręki i z pustym dublem pik, zaleta - obiecuje coś w karcie;
3 - nieco za słaby kolor, może też doprowadzić do zgubienia kierów, jeśli otwierający ma 5 pików  i 4 kiery;
2 - waiting, wyczekujące.

Teoretycznie, najrozsądniej wygląda wyczekująca zapowiedź 2. Pójdźmy tą ścieżką:

West East
 1 1
 2 2
 3 ?

Pierwszy poważny problem; w WJ-05 3 nie wyklucza starszej czwórki, więc E powinien podjąć próbę ich uzgodnienia. Głosimy więc 3 (partner będzie miał problem, bo jeśli mamy 5 kierów chciałby je uzgodnić z fitem trzykartowym).

West East
 1 1
 2 2
 3 3
?  

Mamy problem, siła partnera nadal jest nieokreślona, ale nie wydaje się, by 3BA było lepszym kontraktem od 5. Dlatego powinniśmy zgłosić 4 lub 5?
Kolejny problem, bo teoretycy uważają, że 4 nie powinno forsować. Jeśli tak, to W z tą ręką powinien zgłosić 5, jako silniejsze od 4. Zapewne po takich silnych 5, E dołożyłby 6, a może nawet zainwitował szlema, np.:

West East
 1 1
 2 2
 3 3
 5  ?

Chcąc zainwitować szlema E może zgłosić inwit ogólny 5BA - nie mam cue-bidu, ale mam kilka dam.

Wszystkie trzy wasze propozycje licytacji są rozsądne, choć było w nich sporo momentów budzących wątpliwości. Pamiętajcie, że w tego typu sytuacjach ręka słaba nie pyta o asy, a więc 4BA (5BA) to tzw. cue-bid ogólny - zachęta do szlemika (szlema).

Jerzy Lubowicz napisał: Aby dojść do optymalnego kontraktu najtrudniej - jak mi się wydaje - będą miały pary licytujące otwarciem 2 (Acol).
Otóż po acolowskim otwarciu 2 proponuję taki schemat licytacji:

ACOLOWSKIE 2 - inaczej

West East
 2 ?

2 - mini-maksi, dwuznaczne:
          1) negat, do 5 PC (nie uwzględniamy waletów),
          2) 3+ kontrole (As = 2 k, Król = 1k);
inne - w sile 6+ PC (nie uwzględniamy waletów), maksimum 2 kontrole.
I tak:
2 = 4+kiery, jeśli 4 kiery to i 5+m;
2 = 4+piki, jeśli 4 piki, to i 5+m;
2BA = naturalne, oczywiście może być 4s
3/ = 5+, bez 4s

Ten sam schemat pokazywania układu stosuje także otwierający:

West East
 2 2
?  

2 = 4+kiery, jeśli 4 kiery to 5+m;
2 = 4+piki, jeśli 4 piki, to 5+m;
2BA = naturalne
3/ = 5+, bez 4s
3/ = samodzielny kolor, wywołanie cue-bidu (patrz np. Nowoczesny brydż - konwencje)

O szczegółach tej koncepcji licytacji pisałem wielokrotnie w swoich książkach, np. w Nowoczesnej licytacji naturalnej.
Stosując Acolowskie 2
- inaczej zdecydowanie zwiększymy komfort licytacji szlemikowej.
Władysław Izdebski

wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl