<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Turniej par 5 stycznia 2011

 
 K 6
 W 3
 K D 8 4 3
 K D 8 4
 
 10 9 8 4
 A D 5 4
 10
 A W 7 3
 A W 5
 K 10 9 8 7 2
 A 6
 9 6
 
 D 7 3 2
 6
 W 9 7 5 2
 10 6 2
 

Licytacja:

West North East South
   1   1  pas
4  pas  4  pas
 5  pas  6  pas
 pas  pas    

4- splinter,
4/- cue-bidy

Ostry szlemik, bezszansowny po wiście treflowym.


Który z obrońców (NS) zawinił?

Zdecydowanie N, który miał szanse skontrowania 5

Ale przypuśćmy jednak, że licytacja przebiegała tak (nie wchodzimy w subtelności merytoryczne):


West North East South
  1    1  pas
4  pas  4  pas
  4 BA  pas               5 (0-3 W)  pas
6  pas  pas  pas

Czy teraz S ma jakieś przesłanki do wistu treflowego?

Odpowiedzią na to pytanie jest artykuł, który zamieściłem w
Przeglądzie Brydżowym - 1/1989.

Propozycja Rozenkranza

Kontra obrońcy na splintera (cue-bid krótkościowy) jako wskazanie wistu w ten kolor nie ma większego sensu. Dlatego część par przyjęła, że kontra ta wskazuje długość i jest propozycją gry w ten kolor. To rozwiązanie można stosować w założeniach korzystnych - my przed, oni po partii, dla znalezienia opłacalnej obrony. W innych założeniach taktycznych można nadać kontrze znaczenie konwencyjne - wskazanie wistu, swego rodzaju kontra Lightnera. Na przykład umawiamy się, że kontra na splintera nakazuje atak w wyższy z dwóch pozostałych kolorów.

West North East South
 1 BA
pas  2 ♣   pas
2  pas              4   (splinter)  ktr.

Kontra wskazuje wist pikowy. Pas na 4 jest co najwyżej sugestią wistu w trefle. Oto autentyczne rozdanie, w którym powyższa konwencja zdała znakomicie egzamin:


 K 9 7 4
 A W 8 7
 8
 A 8 4 2

 W 6 2
 2
 W 10 9 7 5
 D W 10 3
 A D 10
 D 10 3
 6 4 3 2
 9 6 5

 8 5 3
 K 9 6 5 4
 A K D
 K 7


Licytacja:

West North East South
       1
pas             4   (splinter)  ktr.  4
pas pas  pas  

Wist waletem pik był jedynym, który prowadził do obłożenia końcówki kierowej.
Oto jeszcze jeden pouczający przykład zastosowania tej konwencji: 8
 K D 6 5
 K W 4
 A K 10 5 3

 D W 10 7 4
 A 9
 8 7 3
 9 7 4
 9 6 5 3 2
 4 3
 A D 10 5
 8 6

 A K
 W 10 8 7 2
 9 6 2
 D W 2


Licytacja (Nasz System):

West North East South

1 pas
 1
pas             3   (splinter) ktr.          pas (!!!)
pas
4     pas...


W zgodnie z życzeniem partnera zawistował w karo, ze stołu walet i dama E wzięła lewę. Teraz obrońca przeprowadził następujące rozumowanie: gdyby S miał w pikach KW(x) lub KD(x), to po kontrze zalicytowałby negatywne 4. Jego pas sugeruje możliwość zagrania szlemika przy ewentualnych nadwyżkach u partnera (N). W tej sytuacji dojścia do ręki partnera nie należy upatrywać w pikach, lecz w kierach. Po tej analizie E wyszedł w kiera i po ponownym podegraniu kar kontrakt został obłożony. (mil)


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl