<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Sławek Latała & Władysław Izdebski
POLEMIKI
List od Sława Latały (juror1)
Turniej 5 maja, rozdanie 10.


Drogi Władziu,

Pozwolisz, że nie zgodzę się z Twoim komentarzem do tego rozdania:

 
 D 4
 W 8 5 4
 D 9 3 2
 D 5 4
 
 7 6
 K D 9 2
 A K 5 4
 A 10 2
 A 9 8 3 2
 10 7 6
 W 10
 K W 7
 
 K W 10 5
 A 3
 8 7 6
 9 8 6 3
 

West North East South

   pas  pas
 1 BA  pas 2  pas
2  pas   2 BA  pas
  3 BA  pas
 pas  pas

Tomasz pytał:
Czy mogłem (S) zdecydować się na kontrę (siedzę za pikami) i czy na pewno będzie to Lightner?

cytuje Twoją odpowiedź:
"Kontra na 3BA byłaby wskazaniem opozycji pikowej, ale Twoja ręka w żadnym razie do tego nie upoważnia. Dama pik mogła być u rozgrywającego, a rozgrywający uprzedzony o rozkładzie pików mógłby to wykorzystać w rozgrywce. A poza tym kontra w tym rozdaniu ma tę poważną wadę, że nawet po ataku
D, kontrakt się wygrywa ."

* * *
Kontra Lightnera ma na celu istotne zwiększenie szansy obłożenia kontraktu i według mnie posiadana ręka odpowiada w pełni kryteriom tej kontry.
Brydż jest grą statystyczną, a gdyby istniały metody rozgrywki, obrony czy licytacji zapewniające 100-procentową skuteczność, wówczas nasza gra stałaby się nudna. Na szczęście nie ma takich metod, więc zawodnik musi zrobić wszystko, żeby zoptymalizować swoje działanie. Co to znaczy optymalizacja w brydżu? Jest to wypadkowa głównie dwóch kryteriów działania: wartości oczekiwanej i ryzyka z tym związanym. Przykład: jeśli mamy nieujawniony renons, a przeciwnik zgłosi szlemika, gdy mój partner jest na wiście, to kontra (Lightnera) nie gwarantuje wprawdzie obłożenia kontraktu, ale daje szansę na wzięcie dodatkowej, niespodziewanej lewy i na pewno statystycznie jest opłacalna.
Za kontrą w naszym rozdaniu przemawiają takie przesłanki:
1.    Dama pik statystycznie powinna być w dziadku,
2.    Brak wistu pikowego to – być może bezpowrotna – strata tempa,
3.    Kontrakt jest beznadwyżkowy, więc nie grozi mi wzięcie 10-11 lew, tylko 8-9 lew (kontruję, bo wolę, żeby było 8 ,
4.    Gram na punkty meczowe, więc kalkulacja typu zyski/straty jest korzystniejsza (w razie porażki tracę tylko 5 impów [raczej nie nadrobią], w razie sukcesu zyskuję 12 impów, więc moja strategia nawet z szansami tylko 33% w dystansie jest korzystna – jeśli wyjdzie mi co trzecia taka kontra, to zyskuję 2 impy).

Pozdrawiam serdecznie

Sławek Latała (juror1)

Drogi Sławku,

Piszesz:

Ad.1. Dama pik statystycznie powinna być w dziadku,

Rzeczywiście bilans przeciwników obniży się, gdy dama pik będzie w dziadku i na tym statystycznym założeniu głównie opiera się kontra.
A więc, gdzie jest dama pik?
Po pierwsze:
Otóż w licytacji W ujawnił 16-17 PC (przyjął inwit do końcówki), a E 8-9 PC (inwitował końcówkę). Jeśli więc weźmiemy pod uwagę tylko rozkład miltonów, to jest dwa razy większa szansa, że figura, którą się interesujemy, jest u otwierającego (jeśli w ogóle jest u WE).
Jeśli natomiast uwzględnimy rozkład pików 2-5, to oczywiście częściej znajdzie się ona w pięciokarcie. Biorąc zaś pod uwagę oba te fakty, pewnie różnice co do szans jej lokalizacji są niewielkie (matematycy, uruchomcie komputery).
Po drugie:
W sytuacjach decyzyjnych otwierający łatwiej przyjmie zaproszenie do końcówki z figurą pik (damą, asem) niż dwoma blotkami.
Po trzecie:
Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby to E otworzył licytację 1
, i nie tylko dlatego, że wzrosłaby szansa na zastanie damy pik w jego ręku, ale także z innego ważnego powodu, np.:
  W         E
  -          1

1 BA*     2

2 BA**    3 BA
pas

* - półforsujące (Wspólny Język);
** - ok. 11 PC, inwit do końcówki.

Teraz W może mieć singla (renons) pik, a kolorem roboczym rozgrywającego mogą być np. trefle (może ich mieć 5). Tymczasem w omawianej przez nas sytuacji, w zdecydowanej większości przypadków, kolorem roboczym rozgrywającego będą piki rozłożone 2-5, a zdarzyć się może, że nawet 3-5 (gdy rozgrywający ze względu na układ 4-3-3-3 zdecydował się na 3BA) i właśnie o ten kolor zwykle będzie oparta rozgrywka.
Uwzględniając powyższe, odniosę się do:

Ad2. Brak wistu pikowego to – być może bezpowrotna – strata tempa,

Popatrzmy na taki rozkład pików:

           ♠ 
6 4
A 9                   D 8 7 3 2
          
K W 10 5

Teraz wist pikowy będzie stratą tempa, ale dla wistujących. Wręcz może okazać się jedynym wypuszczającym. Wistujący bowiem sami przystąpili do uaktywnienia źródła lew rozgrywającego. Rozgrywający łatwo weźmie 3 lewy w tym kolorze. Bez tego wistu naturalna rozgrywka pików to as i blotka do damy.

A więc naszą chęć do kontrowania byłaby bardziej uzasadniona gdybyśmy mieli piki:
K W 10 9.

Ad.3. Kontrakt jest beznadwyżkowy, więc nie grozi mi wzięcie 10-11 lew, tylko 8-9 lew (kontruję, bo wolę, żeby było 8 ?),


Pełna zgoda!
Zapamiętajcie: To jest przesłanka w kierunku kontry, nie tylko w tym rozdaniu.

Ad 4. Gram na punkty meczowe, więc kalkulacja typu zyski/straty jest korzystniejsza (w razie porażki tracę tylko 5 impów [raczej nie nadrobią], w razie sukcesu zyskuję 12 impów, więc moja strategia nawet z szansami tylko 33% w dystansie jest korzystna – jeśli wyjdzie mi co trzecia taka kontra, to zyskuję 2 impy).


Racja! To jest kolejna wiedza, którą powinni posiąść uczestnicy Szkoły (choć nie uwzględniłeś Sławku, że od czasu do czasu może spotkać nas udana/nieudana rekontra).

Wróćmy jednak do naszego konkretnego przypadku.
Moim zdaniem jest jeszcze jeden powód, by nie kontrować. Popatrzmy na naszą kartę:

K W 10 5     A 3     8 7 6     9 8 6 3

Otóż, po tej licytacji:

West North East South

   pas  pas
 1 BA  pas 2  pas
2  pas   2 BA  pas
  3 BA  pas
 pas  pas

spodziewamy się wistu kierowego (przeciwnicy nie próbowali uzgodnić kierów, więc partner ma ich co najmniej 4-ry). Ponieważ mamy wsparcie w tym kolorze w postaci asa, wist kierowy nam odpowiada.
Z ręką:

K W 10 5     A 3 2     8 7 6     9 8 6

z trzema kierami, kontra byłaby tym bardziej nieuzasadniona.
A z taką ręką;

K W 10 5     2     ♦  A 8 7 6     9 8 6 3

jesteśmy wręcz przekonani, że nastąpi wist kierowy. By odwieść od niego partnera – kontrujemy.

Podsumowując:
Sławek napisał:
(..) według mnie posiadana ręka odpowiada w pełni kryteriom tej kontry (wistowej).

Czy... w pełni?
- Sami to oceńcie.

Ja jestem przekonany, że zdania na ten temat byłyby wśród ekspertów BARDZO podzielone.
Władysław Izdebski

PS1. Opisując konkretne rozdanie z turnieju Szkoła Brydża często odnoszę wrażenie, że chcąc omówić wszystkie Wasze poczynania oraz pojawiające się w mojej głowie wątki z tym związane,  mógłbym
napisać książkę pt. „Jedno rozdanie”. Jednak, by moja relacja była dla Was do strawienia, idę na skróty, poprzestając często na omówieniu wiedzy zupełnie bazowej, nie wdając się w niuanse.
PS2. Sławek poruszył niezwykle ważny temat taktyki (strategii) brydżowej. I za to Mu razem podziękujmy!
wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl