<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Władysław Izdebski
ODWROTNE PODNIESIENIE – INACZEJ

A. SEKWENCJA 1 – 2

Nadesłane do redakcji Świata Brydża rozdanie zmobilizowało mnie do zaprezentowania nowej koncepcji licytacji w sekwencji 1 - 2 (także w sekwencji 1 - 2, gdy ktoś gra WJ XXI w albo NS XXI w).
Oto wspomniane rozdanie (obie przed; rozd. W):

 A 9 7
 K D 8 3
 K 9 7 6 2
 6
 6 5
 A 5
 D 10 8 4 3
 A 9 5 3

Autentyczna licytacja:
1        2
2        3
pas

Tymczasem wychodził szlemik.

Oczywiście, gdy wychodzi szlemik a gramy częściówkę frustracja jest duża:

E:  - Co się czepiasz? Mam w prawdzie ładną kartę, ale minimalną, tylko 10 PC.

W: - Ja też nie znalazłem powodów do dalszej licytacji. Mam tylko 12 PC, a singelton jest w kolorze, w którym statystycznie masz 4 karty i jakieś figury. Pech chciał, że miałeś pustego asa (wyłączenie).

Jeszcze trochę się pospierali i wysłali list do redakcji.

Od redakcji:
Redakcja skłonna jest obciążyć…
Tu mógłbym zaprezentować słuszny wywód związany z oceną karty…
Jednak zamiast wywodu zaprezentuję mechanizm licytacji, który niezwykle uporządkuje i ułatwi Wam licytację w tej sekwencji.

Odwrotne podniesienie - inaczej (OPI)

West East
 1  2
 ?  

a) Trzy pierwsze odzywki kolorowe są sztuczne:

    2 - mam singla (siła: mini-maksi)
                a) zupełne minimum otwarcia , 11-12 PC (zwykle układ 4-4-4-1),
                b) maksimum otwarcia, 16-17 PC (też z singlem!);
    2 - mam siłę, pytam o singla;
    3 - przystankowe, równy układ, ok. 14 PC - zatrzymuję się na chwilę na drodze do 3BA.

b) Pozostałe rebidy, zupełnie normalne:

    2BA    – minimum otwarcia, ręka dobra do BA, nie forsuje;
    3       – minimum otwarcia, ręka dobra do gry kolorowej, nie forsuje;
    3/♠   – splinter, nie wymaga zbytnich nadwyżek; wystarczy 5 kar i uroda karty.
    3BA    – ok. 14 PC, ręka silnie zorientowana do gry BA.

West East
 1  2
 2  2
?  

2 - mam singla (siła mini-maksi). 2 - automatyczne:

    2BA        – singleton pik (najbardziej oddalony), minimum otwarcia;
    3          – singleton trefl, minimum otwarcia;
    3           – singleton kier, minimum otwarcia;
    3//BA – singleton //, około 16 PC.

Uwaga! Po wskazaniu przez otwierającego minimum siły z singlem, można się zatrzymać w częściówce 3.

2♠ (otwierającego) – przejęcie inicjatywy (pytanie o singla)

Licytując 2 będziemy mieli siłę 15+ PC, a więc nie będzie to układ BA w sile 15-17 PC. Modelowy układ na tę akcję to 5-4-2-2 lub 6+, zazwyczaj bez singla. Jednak jeśli otwierający uzna za stosowne, może przejąć kapitanat mając singletona, zwłaszcza z wyjątkowo ładną kartą.

West East
 1  2
 2  ?
2 -  pytanie o singla, ręka nadwyżkowa (15+PC), przejęcie inicjatywy.

Odpowiedzi:
    2BA       – brak singla, ręka dobra do BA,
    3         – brak singla, niechęć do zajmowania BA,
    3BA       – naturalne, minimum siły (brak aspiracji),
    3//♠  – wskazany singelton.


3 – przystankowe (ok. 14 PC - przystanek na drodze do 3BA)
                                       
West East
 1  2
 3  ?

    3    – brak singla, niechęć do zajęcia BA,
    3BA – ręka bezatutowa, dobra do zajęcia BA,
    3/ – singleton.

I to już wszystko. Przelicytujmy kilka rozdań.

 A 9 7
 K D 8 3
 K 9 7 6 2
 6
 6 5
 A 5
 D 10 8 4 3
 A 9 5 3
 
                                     
West East
1  2
2 2
3 3
3
5
6  pas

3 - ze względu na wyłączenie, układ 5-4 i wartości asowe, E dojrzał minimalną szansę na szlemika. 5 - opóźniony skok na 5 wskazuje, iż inwit szlemikowy był minimalny. 6 – w ramach odzywki 3, W ma wyjątkowo ładną kartę. Gdy partner zgłosił 3, mariasz kier nabrał na wartości. Ważne jest piąte karo. Z trójkolorówką W zgłosiłby pewnie 3BA już po 3, a jeśli nie, to teraz zdecydowanie powinien spasować na 5.

 A 10 7
 10 8 5 3
 A W 8 6
 K D
 K 6 5
 9 4
 K 10 8 4 3
 A 9 5 
 
                                     
West East
1  2
3 3
  3 BA 5
pas  
 
3 - przystankowe. W nie chce licytować bezpośrednich 3BA - partner może mieć np. singla kier, a wiec układ np. 3154 lub 3163 i wtedy właściwym będzie kontrakt kolorowy; przy minimum siły końcówka, a przy nadwyżce - nawet szlemik. 3 - brak singla w kolorze starszym, ręka nie dobra do zajęcia BA (tu pusty dubel kier).

 D W 9 2
 A 10 6 3
 A 10 9 6
 6
 A 6 
 8 7
 D 8 7 4 3
 K W 5 4
 
                                     
West East
1  2
2 2
3 3
  pas

3 - singleton trefl, minimum siły. 3 - nie forsuje.

 6
 A W 3
 A W 9 6 5
 K D 6 5
 W 9 7 
 K 7
 K 10 8 7 4
 A 9 2
 
                                     
West East
1  2
2 2
3 4
4 4
  4 BA
5
6 pas
  
2 - mam singla (mini-maksi). 2 - pytanie o kolor singla. 3 - singleton pik, ok. 15 PC. 4/ - cue-bidy.


B. SEKWENCJA 1 – 2 (System Lepszy Młodszy lub Nasz System XXI w.)

West East
 1  2
 ?  

Przypominam, że w systemach zachodnich (także we WJ-XXI oraz NS-XXI) powyższa sekwencja obiecuje 5+ trefli, wyklucza starszą czwórkę i forsuje na jedno okrążenie, 10+ PC.

a) Trzy pierwsze odzywki kolorowe są sztuczne:

    2 – mam singla (siła: mini-maksi)
                a) zupełne minimum otwarcia , 11-12 PC (zwykle układ 4-4-4-1),
                b) maksimum otwarcia, 16-17 PC (też z singlem!);
    2 – mam siłę, pytam o singla;
    2 – przystankowe, równy układ, ok. 14 PC - zatrzymuje się na chwilę na drodze do 3BA.

b) Pozostałe rebidy, zupełnie normalne:

    2BA     – minimum otwarcia, ręka dobra do BA, nie forsuje;
    3       – minimum otwarcia, ręka dobra do gry kolorowej, nie forsuje;
    3// – splinter, nie wymaga zbytnich nadwyżek; wystarczy 5 kar i uroda karty.
    3BA     – ok. 14 PC, ręka silnie zorientowana do gry BA.

West East
 1  2
 2  2
?  

2 - mam singla (siła mini-maksi). 2 - automatyczne:

    2        – singleton pik, minimum otwarcia;
    2BA     – singleton kier (najbardziej oddalony), minimum otwarcia;
    3       – singleton karo, minimum otwarcia;
    3// – singleton ///, około 16 PC.

Uwaga! Po wskazaniu przez otwierającego minimum siły z singlem, można się zatrzymać w częściówce 3.

DALSZE SEKWENCJE - analogiczne do 1 - 2.


C. SEKWENCJA 1 – 2 w systemie Wspólny Język XXI w

West East
 1  2
 ?  

Uwaga: We WJ gramy otwarciem 2 Precision, a więc przy ręce minimalnej istnieje tylko jeden układ  z singletonem 4414 ( z innym singletonem otwieramy 1).

a) Trzy pierwsze odzywki kolorowe są sztuczne:

    2 – mam silnego trefla (układ dowolny). Pytam o singla.
    2 – mam singla (siła: mini-maksi)
                a) siła 11-14 PC (układ 4-4-1-4),
                b) maksimum otwarcia, ok. 17 PC, też z singlem (z większą siłą lepiej przejąć kapitanat odzywką 2);
    2 – przystankowe, równy układ, ok. 14 PC - zatrzymuje się na chwilę na drodze do 3BA.

b) Pozostałe rebidy, zupełnie normalne:

    2BA     – minimum otwarcia, ręka dobra do BA, nie forsuje;
    3        – minimum otwarcia, ręka dobra do gry kolorowej, nie forsuje;
    3// – splinter, ok. 15 PC (przypominam, gramy otwarciem 2 Precision);
    3BA     – ok. 14 PC, ręka silnie zorientowana do gry BA.

West East
 1  2
 2  ?

2 - mam silnego trefla, pytam o singla

    2    – singleton kier;
    2    – singleton pik;
    2BA – brak singla, ręka dobra do zajęcia BA;
    3    – brak singla, niechęć do zajęcia BA;
    3    – singleton karo.


West East
 1  2
 2  2
?  

2 - mam singla (siła mini - wtedy trójkolorówka z singlem karo, maksi - z dowolnym singlem). 2 - automatyczne:

    2BA     – singleton karo, 4414, 11-12 PC;
    3        – jak wyżej, 13-14 PC;
    3// – singleton //, około 17 PC.

Uwaga! Po wskazaniu przez otwierającego minimum siły (11-12 PC) z singlem, można się zatrzymać w częściówce 3.

ZADANIE DOMOWE

Przelicytuj poniższe rozdania. Wiele tu zależy od systemu licytacyjnego, którym grasz.. W razie wątpliwości prześlij rozdanie do dyskusji, zastanowimy się nad nim wspólnie.
We wszystkich rozdaniach otwierającym jest W.

Rozdanie 1.

 A 10 2
 D 9 6
 K 10 7 6 2
 K 10
 D 4 3
 K 10 6
 A 9 8 4
 D 9 6
   
Rozdanie 2.

 K 9 7 2
 A 6 2
 10 8 6
 K W 7
 W 4 
 K W 7 6
 3 2
 A D 9 8 2
 
Rozdanie 3.

 D W 7 2
 3
 A 10 9 4
 A 9 8 3
 A 6 3
 K W 4
 D 8 6 5 2
 8 5
 
 
Rozdanie 4.

 D 9
 W 3
 D W 10 4 2
 A D 3 2
 A 6 3
 8 4
 K 9 6 5 2
 K W 4
 
Rozdanie 5.

 4
 A W 4
 A W 8 7 2
 K D 4 3
  A 10 3
 9 6
 K 10 9 3 2
 A 7 6
 
Rozdanie 6.

 A 10 9 2
 D 6
 K 10 7 6
 A 9 7
  5
 K W 10
 A 9 8 5 4 2
 K 10 6
 
Rozdanie 7.

 K
 A 10 9 2
 K W 10 6 2
 A 10 2
 D 10 3
 8 6
 A D 8 4
 K W 8 6
 
Rozdanie 8.

 8
 K 10 6 5
 A 10 9 8
 A W 8 6
 A 10 5
 A  7
 K W 7 5 4 3
 9 7 
 
Rozdanie 9.

 A K 7 6
 A 4 3
 9
 K W 9 8 6
 D 4 3
 9
 A 10 4 3
 A 10 7 4 3
 
Rozdanie 10.

 K D 6 5
 A 6
 K W 10 8 7
 K 5
 A 9 8
 10 9 8
 A D 9 6
 A D 8
 
 


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl