<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Władysław Izdebski
SPRAWDZANIE ZATRZYMAŃ DO 3BA (5)


Są sytuacje, które wyłamują się z ogólnie przyjętych zasad, np.:
a)
W                  E
1 ♥ 
              1 BA
2
               2
2
  

E sprzedał kartę w sile 6-9 PC z dubletonem kier. W jednak nie odpuszcza i inwituje końcówkę, a więc ma 16-17 PC. Stosując się automatycznie do zasady: trzeci kolor jest licytacją naturalną (obiecuje wartości w tym kolorze), należałoby traktować 2
jako wskazanie zatrzymania, a tym samym obawę o trefle. Jednak logika tej sekwencji mówi zupełnie coś innego. E ma maksimum 3 piki, dubla kier i nie uzgodnił kar, więc prawdopodobnie 4-rech kar nie ma, a tym samym posiada 5, a może nawet 6 trefli. Mimo, że trefle nie zostały zgłoszone w sposób formalny, to jednak wiemy o nich. Ponieważ brzmienie licytacji wręcz narzuca przeciwnikom wist pikowy, powinniśmy sprawdzić, czy jesteśmy na ten atak przygotowani. 2NIE jest więc w tej sekwencji wskazaniem stopera, a pytaniem o niego, wskazuje słabość w pikach. Natomiast zgłoszenie przez W 3uzgadnia trefle, a więc wskazuje trzy karty w tym kolorze, np.:

6
A K 5 4 3
K D 9 6
A W 2
10 9 7
9 8
A 7 3
K D 9 5 4
 
West East
 1 ♥   1 BA
2  2
3 ♣   5
pas  

Czy takie 3obiecuje nadwyżkę?
TAK, bo bez nadwyżki spasowalibyśmy na 2
. Wprawdzie zagramy wtedy na siedmiu atutach, zamiast na ośmiu, ale o piętro niżej.
Oczywiście, z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w sekwencji:
W                  E
1 ♥ 
              1 BA
2 ♣ 
               2
2
/3 

2- pyta o stopera, a 3wskazuje fragment.

Popatrzmy na kolejną sekwencję, która może budzić bardzo poważne wątpliwości:
b)
W                  E
1 ♥ 
              2 ♦ 
2
              3 *
?
 

* – w WJ i NS oraz w większości innych systemów nie forsuje
Oto obie ręce:

6 3
A D 9 8 3
K 6
A 10 9 2
K 9 7   (W 9 6)
7 2
A D W 9 8 3
W 3      (K 3)
 
Przy stoperze pikowym u E, 3BA jest bardzo dobrym kontraktem.
Ale czy 3
, jako trzeci kolor, wskazuje stopera i obawę o trefle, czy też ponownie jest to sytuacja wyjątkowa i 3♠ jest pytaniem o stopera. Sytuacja nie jest tak logicznie przejrzysta jak w omawianych poprzednio przykładach. Nie możemy też zastosować tu konwencji dwuznacznego 3(patrz artykuł 1), gdyż w tej sekwencji partner zrozumie tę zapowiedź jako wskazanie sześciokartu. A przecież może być i tak, że naszą wyraźną słabością może być kolor treflowy, przecież otwierający może mieć nawet 4 piki, np.:

   
A 10 9 2    A D 9 8 3    K 6    6 3

Tak więc problem nie jest w pełni rozwiązywalny. W takich sytuacjach należy kierować się statystyką, czyli licytować do statystycznej (modelowej) ręki partnera. Licytacja E wskazuje na rękę w sile inwitu, jeśli tak - to wyklucza 4 piki (wtedy E zalicytowałby w pierwszym okrążeniu 1
), ale nie wyklucza czterech trefli. E ma więc statystycznie więcej w treflach niż w pikach. Także przeciwnicy są jakby psychologiczne ukierunkowani na wist w kolor starszy (w piki). Są to przesłanki ku temu, by i w tej sekwencji 3 traktować jako wywiad BA (koniecznie porozmawiaj o tym z partnerem).

Na zakończenie naszego serialu o sprawdzaniu zatrzymań omówmy niezwykle ważny temat - kolor przeciwnika. Ogólnie kolor przeciwnika traktujemy jako wywiad bezatutowy, ale czy tak powinno być zawsze, czy są jakieś wyjątki. Wspomniał o tym red. Wojciech Siwiec omawiając pierwsze rozdanie Pojedynku licytacyjnego (ŚB - 8-9/2009):

Obie przed, N otwiera 1
.

K W 6 3
W 2
K 10 6
9 8 5 3
D
10 9 6 5
A 7
A K D W 4 2
 
 
Amerykanie (WE)  Peter Boyd  - Steve Robinson licytowali:

West North East South
  1  2  pas
 3  pas 3  pas
3  pas  4  pas
 pas  pas    

Amerykanie po kolei pokazywali zatrzymania. Ewentualne 3Boyda nie byłoby wywiadem bezatutowym, lecz wskazaniem zatrzymania i obawą o piki, np. tak licytowałby on z ręką:

   
10 6 3    A W 2    K 10 6    9 8 5 3

By wykazać, że taki sposób postępowania ma swój głęboki sens popatrzmy na takie rozdanie:

Obie przed, N otwiera 1
.

10 6 3
A 3
A W 8 6
9 8 5 3
2
 K 9 2
K 10 4
A K D W 4 2
 

West North East South
  1  2  pas
 3  pas 3  pas
?      

Jeśli zgłoszone przez W 3
byłoby wywiadem bezatutowym, to nie byłoby jak sprawdzić zatrzymania w pikach.
Kolejny przykład:
Obie przed, N otwiera 1
.

A 8 6 3
A 3
10 6 2
10 8 5 3
K 5
K 9 5 2
4
A K D 9 4 2
 

West North East South
  1  2  pas
 3  pas ?  
   
Jeśli 3♥ 
E byłoby wywiadem bezatutowym, to jak sprawdzić zatrzymanie w karach (tym razem wychodzi szlemik treflowy).
Oczywiście znacznie trudniejszy jest przypadek z uzgodnionymi karami (to już wiemy z poprzednich artykułów):
Obie przed, N otwiera 1
.

10 6 3    (A 8 6)
A 3 2
10 8 5 3
A 8 6   (10 6 3)
K 5 4
K 9 5
A K W 7 4 2
3
 

West North East South
  1  2 ♦   pas
 3 ♦   pas ?  
   
Jeśli E zgłosi 3
(stoper), to co ma zrobić W? W pierwszym przypadku trzeba grać 3BA, w drugim (karty w nawiasach) - tylko 4.
Znowu proponuje akcję statystyczną. Ponieważ podniesienie do 3♦ 
modelowo ujawnia u W więcej trefli niż pików (z pięciokartem  pikowym W zapewne próbowałby uzgodnić piki, zgłaszając 2), więc będąc na pozycji E, mając zatrzymania w kolorach starszych, racjonalnym jest zgłoszenie 3BA (natychmiast po 3). Z tego wniosek, że 3/(stoper) wskazuje na brak stopera w drugim kolorze starszym (obrońcy mając wybór między kolorem starszym a młodszym wistują przeciwko 3BA w kolor starszy).
Te nasze wszystkie rozważania prowadzimy przy założeniu, że wcześniej uzgodniliśmy kolor młodszy, a tym samym nasze dalsze poczynania ukierunkowane są w pierwszej kolejności na kontrakt 3BA. A przecież jest wiele innych przypadków, w których kolor przeciwnika jest np. ogólnym forsingiem lub wywiadem bezatutowym. Jest to niewątpliwie bardzo trudny temat, nawet dla graczy profesjonalnych. Dlatego amatorom proponuje pozostać przy prostej zasadzie: kolor przeciwnika jest pytaniem o zatrzymanie, jako że na ten wskazany licytacją wist jesteśmy narażeni przede wszystkim.
Władysław Izdebski


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl