<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Artykuł z m-ka BRYDŻ 2/1987

Wist KOMBAJN

Kilkanaście lat temu Łukasz Sławiński postawił przed sobą ambitne zadanie przeprowadzenia analizy znanych systemów wistowych i skonstruowania systemów lepszych. Do rozwiązania powyższych problemów zastosował metodę statystyczną, której próbka była zaprezentowana w artykule „Wist ilościowy" BRYDŻ 9/74.
Przy ocenie poszczególnych systemów Łukasz Sławińskl kierował się zasadą, że system jest tym lepszy im szybciej przekazuje partnerowi pełną informację o jakości oraz ilości kart w kolorze wistu (zrzutki). Natomiast nie była przedmiotem oceny skuteczność przepływu informacji do rozgrywającego, a przecież optymalnym byłby system wistowy, który szybko i dobrze informuje partnera, a wolno i słabo rozgrywającego.
Analiza Ł. Sławińskiego wykazała, że Kombajn jest najlepszym systemem obrony. Lecz w mojej praktyce posługiwania się Kombajnem zauważyłem, że oprócz niewątpliwych zalet posiada on jedną wadę - zbyt dobrze informuje rozgrywającego.
Czy szala zysków wystarczająco przeważa szalę strat? - Na to pytanie niech odpowiedzą ci, którzy stosują Kombajn w grze praktycznej.
Z braku miejsca prezentujemy Czytelnikom efekt końcowy ogromnej, analitycznej pracy Ł. Sławińskiego tj. sposób wistowania (zrzutek) z poszczególnych konfiguracji kart. Pomijamy natomiast bardzo ciekawe rozważania teoretyczne autora prowadzące do powstania Kombajnu. Zainteresowanych odsyłamy do opracowań Ł. Sławińskiego.

System blotkowy


Z dubletona wistujemy blotką niższą np. z 8
4 - czwórką.
Z trzech i więcej blotek wistujemy kartą najstarszą, a informacja ilościowa przekazywana jest w drugiej lewie; tego koloru, to znaczy:
- wysoka blotka w drugiej lewie sygnalizuje nieparzystą ilość kart,
- niska blotka w drugiej lewie sygnalizuje parzystą ilość kart.

Przykłady:

9
8 5 3 - wistujemy  dziewiątką, a w drugiej lewie tego koloru  dokładamy trójkę,
9
8 7 5 3 - wistujemy dziewiątką, a w drugiej lewie dokładamy ósemkę.

UWAGA! - Może się zdarzyć, że najstarsza blotka (z czterech, pięciu) jest zbyt wysoka (tzw. blotka grająca) by nią zagrać w pierwszej lewie, wówczas zagrywamy drugą od góry np:

10 7 6 3 - wistujemy siódemką, a w drugiej lewie dokładamy trójkę.

 Spod figury wistujemy trzecią (piątą) najlepszą.

Przykłady:

K 7 6 3  - wistujemy szóstką, a w drugiej lewie dokładamy trójkę,
D 7 6 3 2 - wistujemy  dwójką,
D 9 6 5 3 2 - wistujemy trójką (niektóre pary z sześciokartu wistują czwartą najlepszą), a następnie dokładamy dwójkę.

System  honorowy


A
   =   A K albo  A
K
   =   K D
D
   =   D W
W
   =   W 10,   A D W
10
  =   10 9,   A W 10,   K W 10
 9
   =   A 10 9,     K 10 9,     D 10 9

Z powyższego wynika, że z sekwensów wewnętrznych wistujemy trzecią najlepszą.

Jeśli chcemy podkreślić dobrą jakość sekwensu - szczególnie ważne przy wiście przeciw kontraktom bezatutowym - to wychodzimy drugą figurą od góry np: A K W 10 6 - wistujemy królem, K D 10 9 7 - wistujemy damą.
By wykazać zalety wistu trzecią najlepszą rozpatrzmy następujący przykład:

D 8 5
       4                              A W 9 3

Przy wiście naturalnym, przy ataku spod figury, pomocą w odszyfrowaniu ilości kart w kolorze wistu ma być zagrywanie czwartą najlepszą (prawo 11-tu). Ale jest to wskazówka problematyczna ponieważ spod trzeciej figury także zagrywamy najniższa blotką. W powyższym przykładzie E niewiele może powiedzieć o rozkładzie tego koloru, o ile licytacja wykluczyła atak z singletona lub dubletona. Bowiem W
K 10 7 4 2
K 10 7 4
K 7 4
Jak   ważna   jest 'informacja   ilościowa   pokazuje poniższy przykład:
może posiadać:

 A 9 6 5
 D 8 5
 8 7
 A K W 9
 
 K 2
 A W 7 6
 D 10 8 3 2
 8 7

Po licytacji: S - 2 (słabe dwa), N - 4partner zawistował dwójką kier (wist naturalny), ze stołu piątka i Twój walet wziął lewę (S dołożył czwórkę). Obłożyć kontrakt możesz biorąc: trzy lewy kierowe lub dwie kierowe i karową, wreszcie jedną kierową i dwie karowe. Oto możliwe ręce rozgrywającego:

a)
D W 10 8 7 2   6 4   A 6 5   10 3
b) D W 10 8 7 2   7 6 4   A K    5 3
c) D W 10 8 7 2   4   K 9 3   D 5 3

W przypadku a) należy odegrać asa kier i zmienić atak na karowy, w b) kontynuować atak kierowy po raz trzeci.

Grając wistem naturalnym musisz trafić czy występuje układ a) czy b). Wist Kombajn rozwiązuje problem bezbłędnie: grasz asa kier i jeśli weźmiesz lewę wiesz, że partner ma trzy karty w kierach. Gdyby partner oddał pierwszy wist trójką kier, to także rozwiążesz problem prawidłowo grając w drugiej lewie asa kier. W dołoży dwójkę (cztery karty) - zmienisz atak na karowy, dołoży blotkę wyższą od trójki - będziesz kontynuować kiery.
Zaletą  Kombajnu  jest  jego  jednolitość - dorzucamy tak jak wychodzimy, na przykład:
     7 4 2

                                                    a) W 5 2
                    K D 9                          b) W 8 5 2
                                                   c) 8 5 2
                                                d) 8 2

W
zawistował królem, E dokłada:
a) dwójkę,
b) piątkę,
c) ósemkę,
d) dwójkę.
W ten sposób przekazywana jest informacja o jakości (posiadaniu lub braku figury), a także ilości kart w kolorze zrzutki. Na przykład w przypadku b) E dokładając w kolejnej lewie dwójkę powie: mam czwartą figurę.
Można ten schemat przyjąć przy zrzutkach nie do koloru np. posiadasz kartę:

7     D 10 8 5 3     ♦ W 10 9 7     9 7 3

a rozgrywający, grając kontrakt pikowy po wiście W, zagrał asa, króla pik. W drugiej lewie pikowej możesz dołożyć trójkę kier - piąta figura, czy też dziewiątkę trefl - blotki.
Nie zalecałbym, tego schematu przy rozpoczynaniu rozgrywki koloru przez rozgrywającego np:

A W 10 9
8 5 4                            K D 6 3
7 2

S
zagrywa dwójkę, a W dokłada ósemkę. - Rozgrywający, znając wasz schemat zrzutek, otrzymuje informację, że mariasz jest za asem. Proponuję, by w tym przypadku (zagrywa rozgrywający) stosować klasyczne ustalenie tj.  - dokładać ilościówki (bardziej spójna z ideą Kombajnu jest ilościówka odwrotna).

 D 4
 D W 7
 D W 10 3
 D 7 6 2

 A W 9 3 2
 9 6 5 4
 7 6
 10 9

Po licytacji: S - 1BA, N - 3BA Twój partner zawistował ósemką pik, ze stołu czwórka, Ty dołożyłeś dwójkę (piąta figura) i lewę wzięła dziesiątka rozgrywającego. (S w drugiej lewie zagrał piątkę karo do damy w stole (partner dołożył dwójkę), a następnie waleta karo. Lewę wziął partner na asa i zagrał piątką pik. Bijesz asem, czy przepuszczasz?
Partner wistując w drugiej lewie pikowej piątką (najniższa blotka) wskazał parzystą ilość kart w tym kolorze, a więc należy damę pik zabić asem. Oto autentyczna ręka S:

K 10      A 8 2      K 9 8 5 4     A K 3

W rzeczywistości kontrakt został wypuszczony, gdyż E, dopuszczając u partnera trzy karty w pikach, przepuścił damę, by zachować komunikację kolorem pikowym. Taka kontynuacja obrony przyniosłaby sukces przy ręce rozgrywającego:

K 10 6      K 8 2      K 9 8 5 4     A K 3


 K D
 10 9
 10 4 3 2
 A W 10 8 5

 9 5 4 2
 K 8 3
 9 8 7 5
 K 3

Po identycznej licytacji, S ponownie rozgrywa kontrakt 3BA. W wyszedł waletem pik, rozgrywający wziął lewę damą, przeszedł do ręki królem karo i zagrał damą trefl na impas. Wziąłeś lewę królem i ...?
Partner nie ma pików A W 10 x x - zawistowałby dziesiątką, a więc należy zmienić atak na kierowy - wistuj ósemką (!).
Dlaczego?

 
 K D
 10 9
 10 4 3 2
 A W 10 8 5
 
 W 10 8 3
 A W 7 4
 D 6
 6 4 2
 9 5 4 2
 K 8 3
 9 8 7 5
 K 3
 
 A 7 6
 D 6 5 2
 A K W
 D 9 7
 

Gdybyś zawistował trójką, zgodnie z konwencją wistu (trzecia najlepsza), to odebranie czterech lew kierowych byłoby niemożliwe. Po wzięciu lewy na waleta, W zagrałby czwórkę do Twojego króla, lecz S zapewne wstrzymałby się z zabiciem ósemki damą. Oczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że partner potraktuje ósemkę jako wyjście z blotek. Jednak należy mieć nadzieję, że dobrze wyszkolony, rozumny partner, nie zaniedba obowiązku policzenia honorów i lew rozgrywającego, a wtedy wszystko stanie się dla niego jasne.

 5 2
 A 10 3 2
 K 9 8 6
 D W 3

 W 7 6
 D 8 6 4
 W 10 5
 A 8 5

Turniej par.
Po licytacji: S - 1BA, N - 3BA W zawistował damą pik. Jaką kartę dokładasz jako E?

Na pewno jest to wist z sekwensu - z konfiguracji F x x x wistuje się blotką. Z powyższego wynika, że partner zawistował nietypowo (drugą figurą od góry). Jak sobie przypominasz taki wist wskazuje solidny sekwens: K D 10 9 x, A D 10 9 x. Twoim obowiązkiem, w takiej sytuacji, jest wyrzucenie figury - dołóż waleta. Jeśli dołożysz szóstkę mając nadzieję, że partner zrozumie to jako sygnał do kontynuacji ataku, a rozgrywający przepuści damę, to się zawiedziesz.

W
będzie rozumował prosto: mój partner (E) nie dołożył waleta (asa), to go nie ma. Natomiast po dołożeniu waleta nastąpi dalsza kontynuacja ataku pikowego.
Popatrz na całe rozdanie:


 
 5 2
 A 10 3 2
 K 9 8 6
 K 6 3
 
 K D 10 9 4
 9 7
 7 4
 10 8 7 2
 W 7 6
 D 8 6 4
 W 10 5
 A 9 5
 
 A 8 3
 K W 5
 A D 3 2
 D W 4
 

S zabije asem pik za trzecim razem i praktycznie, po oddaniu lewy treflowej, weźmie tylko 9 lew - impas damy kier do waleta w ręku grozi wpadką. Natomiast jeśli W, w drugiej lewie, zmieni atak na kierowy - nieszczęście gotowe, na karowy - bardzo prawdopodobne, król ze stołu, a następnie trójka trefl i jeśli E przepuści, trafienie położenia damy kier zapewnia wzięcie dziesięciu lew.

wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl