<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Władysław Izdebski
SPRAWDZANIE ZATRZYMAŃ DO 3BA (3)

Jak wiemy, trzeci kolor nie zawsze jest licytacją w pełni naturalną, np. po sekwencji:

W        E
1
♠       2
2
♠       3

nikt nie powinien mieć wątpliwości, że E może mieć np. taką rękę:

   
♠ 10 5    8 7 6    A K    A D W 9 4 3

Powyższa sekwencja nie niesie żadnego zagrożenia. Otwierający nie zgłosił rebidu karowego, więc o uzgodnienie kar niemal na pewno tu nie chodzi, lecz zwykle o sprawdzenie zatrzymania kierowego.
Znacznie komplikuje się sprawa, gdy uzgodnienie trzeciego koloru jest nadal możliwe, np. (licytujemy WJ):

W        E
1
     2
2
      2
?   

Tu zdecydowana większość brydżystów uzna, iż partner (E) ma cztery piki i bez obaw uzgodni je, licytując 3 lub 4
. Takie postępowanie na etapie brydża niezbyt zaawansowanego jest usprawiedliwione. Jednak gdy mówimy o brydżu profesjonalnym, nasze rozumienie odzywki 2powinno być znacznie szersze.
Popatrzmy na takie rozdanie:
Obie przed; rozd. W.

 K D 10 5
 A W 6 4 2
 K 9
 W 8
 A 4
 9 5
 6 3 2
 A K D 9 7 5
   
W         E
1
♥       2
2
      2
?   

Jeśli przyjmiemy, że 2
nie musi być licytacją w pełni naturalną (z czterech pików), to W powinien piki podnosić asekuracyjnie tylko do poziomu trzech:

W        E
1
♥      2
2
     2
3
♠      ?

Teraz E musi wyjaśnić, iż nie chodziło mu o uzgodnienie pików, lecz o sprawdzenie zatrzymania w karach. Może to zasygnalizować jedynie odzywką 3BA, ale wtedy kontrakt bezatutowy zostanie ustawiony z niewłaściwej ręki.
W dzisiejszych czasach problem ten ma już rozwiązanie konwencyjne (pierwszy raz pisałem o tym w ŚB-10/2003):

W        E
1
♥      2
2
     2
?   

3
   = 4 piki bez stopera w kolorze dotychczas nie licytowanym (tu w karach);
3BA = 4 piki (!) ze stoperem w kolorze dotychczas nie licytowanym.
Natomiast mając zatrzymanie w karach bez czterech pików licytujemy 2BA. Bez czterech pików i bez zatrzymania w karach wybierzemy coś z odzywek: 3
, 3, 3.
Tak więc w powyższym rozdaniu licytacja miałaby przebieg:

W         E
1
♥       2
2
      2
3 BA    pas

Przykład
Obie przed; rozd. W.

 K 10 5
 A 10 7
 A W 9 3 2
 W 8
 A W 4
 W 4 2
 10 5
 A K 10 9 5
   

W         E
1
♦       2
2
♦       2
2 BA    3 BA

2
♣ – w WJ-2005 forsuje do dogranej z wyjątkiem powtórzenia trefli (np. 1-2-2-3♣ = nie forsuje). 2– trzeci kolor, a więc może być ze zgrupowania. 2BA – zatrzymanie w kierach, brak czterech pików.

Przykład
Obie przed; rozd. W.

 K 10 3 2
 D 7
 A W 9 3 2
 D W
 A W 4
 W 8 2
 10 5
 A K 10 9 5
  
W        E
1
♦       2
2
♦       2
3
♠       3 BA
pas   

2
♠  – trzeci kolor, może być ze zgrupowania. 3– 4 piki bez stopera kier. 3BA – propozycja gry w BA, a więc na pewno brak czterech pików. Tym samym W wie, że 2było zalicytowane ze zgrupowania i bez stopera kier (ze stoperem padłoby forsujące w WJ 2BA). Ponieważ W odzywką 3także wykluczył stopera w kierach, więc 3BA E informuje o połowie stopera (Wxx lub Dx), a W posiadając drugą połówkę, zgadza się na ten kontrakt.

Otwarcie 1

Podstawowy wariant tego otwarcia, to układ BA w sile 12-14 PC. Wiec podobnie jak po otwarciu 1BA może nam brakować zatrzymania w dowolnym kolorze, także w treflach.

Przykład
Obie przed; rozd. W.

 A D 7 3
 A W 8 7
 W 7
 W 10 2
 K 10 8
 K D 4
 10 5
 A D 8 4 3

W        E
1
♣      2
2
     2
3
♠      4
pas   

2
– 4 kiery układ BA (silny wariant otwarcia 1♣ o dowolnym układzie proponuję zgłaszać sztucznym rebidem 2). 2– naturalne lub ze zgrupowania (gdy obawiamy się o kara). 3– 4 piki bez stopera karo. 4– silny tripleton, propozycja kontraktu (nie jest to cue-bid przy uzgodnionych pikach, gdyż do szlemika potrzebny jest cue-bid karowy, więc E, chcąc grać szlemika, zgłosiłby 4).

Przykład
Obie przed; rozd. W.

 8 3
 A W 10 7
 K W 7
 A 7 5 4
 K D 8
 K D 4
 A D 10 5 4 3
 3
 
W        E
1
      2
2
♥      2
?   

2
– drugi kolor jest w pełni naturalny, a więc 4 kiery. 2– trzeci kolor może być ze zgrupowania, wnosi obawy o kolor czwarty. E miał do wyboru między odzywkami 3(narzuca się – wskazuje sześciokart), a 2. Moim zdaniem lepszym wyborem jest ekonomiczne 2, które wnosi obawę o trefle, zachowuje przestrzeń do dalszej wymiany informacji. Proszę zauważyć, że po ewentualnych 2BA otwierającego zgłosimy jeszcze 3, co pozwoli nam osiągnąć szlemika przy ręce W:

   
8 3    A W 10 3    ♦ K 7    ♣ A W 5 4

oraz zatrzymać się w 3BA przy ręce W:

   
8 3    A W 10 3    ♦ K 7    ♣ K W 5 4

Możemy powiedzieć, że 2
jest także swego rodzaju waitingiem (wyczekującą odzywką zwiadowczą). W profesjonalnym brydżu tego typu odzywki są stosowane coraz częściej.
Co teraz ma zgłosić W?
Do wyboru ma: 2BA, 3
(czwarty kolor) i 3. 2BA – sugeruje grę w BA, 3 (czwarty kolor) – przekazuje rozterkę: partnerze nie wiem w co grać, pomóż mi wybrać ostateczny kontrakt. 3♦ – chętnie zagrałbym w kara.
Ponieważ nasza ręka jest znakomita do gry kolorowej (dobry fit, aż 5 kontroli), wiec namawiajmy partnera do gry kolorowej, licytując 3
.

W       E
1
     2
2
    2
3
♦     4
?   

4
♣ jest bardzo przejrzyste; wskazuje zainteresowanie szlemikiem oraz singletona trefl. Dlaczego singletona, a nie króla? Bo jest niemożliwe, by E nie miał zatrzymania ani w kierach, ani w pikach. Zgłoszenie maksymalnego cue-biu, gdy z dotychczasowej licytacji wiadomo, że w pominiętych kolorach musimy mieć zatrzymanie, wskazuje na jego krótkościowy charakter. ?W może prostolinijnie zgłosić 6, ale także pomyśleć o szlemie kierowym, co jest możliwe przy ręce E:

   
A 10 6    K D 4    ♦ A D 10 5 4 3    ♣ 3

Ale ponieważ jest to artykuł o sprawdzaniu zatrzymań do 3BA, więc nie będziemy się wdawać w subtelności strefy szlemowej.


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl