<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Władysław Izdebski
SPRAWDZANIE ZATRZYMAŃ DO 3BA (2)

Tym razem  zajmiemy się sekwencjami 1-1/-3.
a)
W        E
1 ♦     1
3 ♦     ?

A. Wersja uproszczona
Wiele polskich par przyjęło ustalenie, że skok na inwitowe 3obiecuje nie tylko sześciokart karowy, ale także trzy karty w kolorze odpowiedzi (tu w kierach), natomiast z singlem (dublem) kier licytują inwitujące 2BA (jeśli mamy krótkie kiery, to statystycznie znajdzie się co nieco w kolorach nielicytowanych). Takie ustalenie możemy stosować przede wszystkim we Wspólnym Języku (w klasycznych systemach naturalnych sekwencja 1-1- 2BA wskazuje rękę stricte bezatutową w sile 18-19 PC, z którą w WJ-cie otwiera się 1). Takie uproszczone podejście do problemu ma swoje zalety; łatwo uzgodnić kiery, a także – jak za chwilę pokażę – równie łatwo sprawdzić stopery w kolorach nie licytowanych w kontekście kontraktu 3BA.
W drugiej części artykułu zaprezentuję rozwiązanie uniwersalne (skok na 3nie obiecuje trzech kierów), ale siłą rzeczy - bardziej skomplikowane.


                                                                                   E1:                               E2:
 K 7 4
 A W 9 6      
 W 7
 D 10 7 6
 K W 3
 A W 7 6
 W 4 2
 8 7 6


                                                                                    E3:                               E4:
8 7 4
A W 9 8 4    
W 6
K 6 2
9 7 3
A D 9 6
W 4
K 10 6


                                                                                    E5:                               E6:
8 7 4
A D 9 8 4     
W 6
A 6 2
A 7 3 2
A D 9 6
K 7 4
10 6
                                                                                                                               
Ręka E1:
3BA - bezproblemowe. Posiadam dobre zatrzymania w kolorach dotychczas nie licytowanych.
Ręka E2:
3- bezproblemowe. Posiadam piki, boję się o trefle.
Ręka E3:
4– zgodnie z przyjętym ustaleniem partner ma 3 kiery, a na szlemika brak bilansu.
Ręka E4:
Jak pokazać zatrzymanie trefl i obawę o piki?
Mamy tylko jedną odzywkę – 3, która staje się dwuznaczna:
1)    brak stopera pik,
2)    uzgadniam zachęcająco kiery (aspiracje szlemikowe).
Partner licytuje do wariantu pierwszego, a więc ze stoperem kierowym głosi 3BA, które przy ręce E4
Ręka E5:
Także licytujemy 3, ale po ewentualnych 3BA głosimy cue-bid 4wyjaśniając, iż zachodzi wariant drugi – nadwyżkowe (szlemikowe) uzgodnienie kierów.
Ręka E6:
3, a jak partner zgłosi 3BA, powiemy 4wyjaśniając jednocześnie, że 3było krytym cue-bidem.

Oto rozdanie z pewnego pierwszoligowego meczu z dawnych lat:
Obie przed; rozd. W. staje się kontraktem ostatecznym.

 
 A W 8
 3
 A K W 8 5 2
 K 10 9
 K 10 9 6
 10 9 8
 D 7
 A 8 7 3

Po licytacji:
W         E
1 ♦      1
3       3 BA
pas   
Pierwszoligowcy przegrali 3BA, a na trafieniu damy pik wychodził szlemik karowy. Obawiam się, że i w dzisiejszych czasach wiele tzw. rutynowanych par wylądowałoby w firmówcę.
A stosując nasze ustalenia licytacja powinna przebiegać:
W         E
1       1
3 ♦      3
?   

3– inwit, 6 kar i 3 piki.
3– dwuznaczne: obawa o kiery lub nadwyżkowe uzgodnienie pików.

Z blotkami kier W zgłosiłby teraz 4(nie forsuje) lub 4(silny tripleton), niekiedy wyjątkowo 5. Z tego wynika wniosek, że inna odzywka niż wymienione, a więc 4i 4wskazują krótkość kierową i mają charakter cue-bidu.
Licytujemy dalej:
W         E
1 ♦       1
3 ♦       3
4        4
4 ♠       5
?   

4– cue-bid treflowy i singleton kier. Jeśli E chodziło o sprawdzenie zatrzymania w kierach, to informacja o singletonie, wyraźnie podniesie bilans połączonych rąk (wyłączenie) – końcówka 5jest więc takiej sytuacji przesądzona.
4– gramy w kara, co najmniej lekka zachęta szlemikowa.
5– negatywne, możesz zgłosić szlemika tylko z wyjątkowo dobrą kartą.
?   – W zapewne szlemika zgłosi; ma same kontrole i dobre uzupełnienie w pikach.

Zaprezentowana powyżej metoda licytacji zapewnia bardzo duży w komfort licytacji w strefie końcówki i szlemikowej. Jedyną jej wadą jest konieczność posiadania na skok 3kk trzech kart w kolorze odpowiedzi, np. z ręką:

    A 5    10 8     K D W 8 7 6    A W 9

w sekwencji: 1– 1- ? W będzie zmuszony zgłosić 2BA, mimo że w kierach ma pustego dubla. Statystycznie będzie to jednak przypadek rzadki, a przecież już drugi walet w kierach, np.:

Obie przed; rozd. W.

 A 5
 W 8
 K D W 8 5 2
 A 10 4
 D 10 8 6 2
 K 5 4
 A 7
 W 9 7

sprawiłby, że zajęcie BA z ręki W może być nawet korzystne. Oczywiście po takim 2BA, E może przelicytować zatrzymania w sposób naturalny, przestrzeń licytacyjna jest otwarta. E może na takie 2BA spasować lub wybrać częściówkę 3.
Jak już wspominałem ta metoda licytacji może być stosowana we Wspólnym Języku, ale nie w stricte naturalnym systemie typu Lepszy Młodszy (SAYC), gdyż w tych systemach rebid 2BA jest głoszony z ręką w pełni bezatutową, w sekwencji: 1– 1- ? otwierający zgłosi 2BA np. z ręką:

    A 5    K 10 8 7    A D 10 6    A W 9

A więc w naturalnym systemie skok na 3nie wyklucza trzech kart w kolorze odpowiedzi. Sytuacja staje się znacznie trudniejsza. Oto sposób pozwalający sprawdzać zatrzymania, a jednocześnie informować o potencjalnym trzykartowym ficie.

B. Wersja klasyczna
Po odpowiedzi 1
W           E
1 ♦        1
3 ♦         ?

E licytuje:
3= albo długość kier, albo pytanie o stopera  pik.
           Otwierający licytuje:
           3♠    - mam zatrzymanie pik i fit kierowy,
           3BA - mam zatrzymanie pik, bez fitu kierowego.
           4  - z fitem kierowym, bez zatrzymania pik
           4♦   - bez fitu kierowego i bez zatrzymania pik.
  
3= przepustka do 3BA jeśli otwierający ma zatrzymanie trefl. 
            Otwierający licytuje:
            3BA  - z zatrzymaniem treflowym;
            4    - bez zatrzymania, ale z fitem kierowym;
            4♦    - bez zatrzymania i fitu kierowego;
3BA = naturalne, a więc stopery w obu nie licytowanych kolorach, tj. treflach i pikach.

B. Po odpowiedzi 1
W        E
1 ♦      1
3       ?

E licytuje:
3= albo długość w pikach, albo zatrzymanie kier i obawa o trefle.
          Otwierający licytuje:     
          3   - mam zatrzymanie trefl i fit pikowy,
          3BA - mam zatrzymanie trefl bez fitu pikowego.
          Bez zatrzymania trefl otwierający licytuje:
          4♣   - z fitem pikowym
          4♦   - bez fitu pikowego.
3♠  = przepustka do 3BA jeśli otwierający ma stopera kier.
         Otwierający licytuje:
         3BA - z zatrzymaniem kier
         4♣    - z fitem pikowym, bez zatrzymania kier
         4♦    - bez fitu pikowego i bez zatrzymania kier
3BA = naturalne, zatrzymanie w obu nie licytowanych kolorach, tj. treflach i kierach.

Uważny czytelnik zauważył, że powyższy schemat obniża komfort licytacji szlemikowej, a także sprawia problem z uzgodnieniem koloru starszego rozłożonego 2-6.
Wracając do Wspólnego Języka możemy przyjąć wariant pośredni, tj. skakać na 2BA wyłącznie z singlem w kolorze odpowiedzi, modelowy skład 6-3-3-1, zaś skok 3obiecuje wtedy 2-3 karty w kolorze partnera. Przy takim założeniu należy stosować zaprezentowany powyżej schemat uniwersalny. Zyskamy na tym, że rebid 2BA będzie bardziej naturalny (odchylenia dodatnie w kolorach nie licytowanych), nadal zachowamy łatwość uzgodnienia koloru starszego rozłożonego 3-5 jak 2-6, a stracimy nieco na precyzji w strefie szlamowej.


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl