<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Wilhelm Boczar
Artykuł z Przeglądu Brydżowego 4/1991
Wilhelm Boczar
Wyłączenie dwustronne


Wyłączenie dwustronne jest konwencją opartą na znanej od dawna Metodzie Wyłączeń. Daje ono możliwość wykrycia krótkości na dowolnej ręce, w sytuacji gdy po uzgodnieniu koloru starszego jest szansa wygrania końcówki z siłą nieco mniejszą, niż wymaga bilans. Definicja Wyłączenia dwustronnego brzmi:
W każdym przypadku bezpośredniego uzgodnienia koloru starszego na wysokości dwóch, można stosować Wyłączenie dwustronne. Najbliższa możliwa odżywka jest pytaniem o kolor krótkości, a trzy bezpośrednio wyższe - wskazaniem krótkości własnej. Podniesienie do trzech w kolorze uzgodnionym mówi o ręce nadwyżkowej bez krótkości oraz nie nadającej się do zadania pytania o ewentualną krótkość u partnera (czyli o ręce z równomiernie rozłożonymi wartościami honorowymi). Dla zastosowania Wyłączenia dwustronnego wymagana jest nadwyżka honorowa lub układowa.
Oto kilka początkowych sekwencji, umożliwiających stosowanie WD:
1 - 2

1- 1
2

1- 1
1- 2

1- 1
2

Po ujawnieniu krótkości można łatwo stwierdzić, czy licytowanie końcówki jest opłacalne, czy też nie. Niejednokrotnie można też wybrać końcówkę bezatutową, jeśli będziemy mieć pełną nadwyżkę honorową oraz dwa zatrzymania w kolorze krótkości partnera.
Po ujawnieniu krótkości, partner licytuje:

Kolor uzgodniony najniżej - sign-off.
Końcówka - krótkość dobra, brak dodatkowych atrakcyjnych wartości.
3BA - pełna nadwyżka i dwa stopery w kolorze krótkości (AD, AK, KD10).
Kolor boczny - najbliższy cue-bid z ładną ręką. Forsuje do dogranej.
Kolor boczny skacząco - super-splinter (renons) z ładną ręką.
Kolor krótkości - pełne wyłączenie, lecz ręka nie nadaje się do cue-bidu lub super-splintera.

W Polsce od wielu lat znana jest konwencja Zbigniewa Szuriga - Wywołanie kombinowane, polegająca na wskazaniu tzw. koloru łukowego albo sygnalizowaniu posiadanej krótkości, którą potem ujawnia się po automatycznym relayu. Wywołanie kombinowane nie pozwala jednak wskazać krótkości na dowolnej ręce, lecz tylko na jednej. Wyłączenie dwustronne daje więc większe możliwości, co czasem pozwala wylicytować bardzo trudnego szlemika lub szlema.
Oto kilka przykładów zastosowania Wyłączenia Dwustronnego.
Licytacja systemem "Pasat" (red.: Twórcą tego interesującego systemu jest autor artykułu).

1.

 ---
 A D 9 7 6 3
 A D 6
 A 10 8 4
 W 10 9 7 3
 K W 8 5
 K 8 3
 6

West East
 1  2
 2  3
 3  4
   4 BA
 5
 7    pas

Objaśnienia:
2- WD, pytanie o krótkość; 3- krótkość; 3, 4- cue-bidy (4wyklucza cue-bid pikowy); 4BA - Blackwood 5-asowy. Właściwie zbędny - E musi mieć czerwone króle i 4 atuty.

2.

 D 8 7
 A D 8 3
 ---
 A W 7 6 4 3
 A
 K 9 7 6 5 4 2
 9 8 7
 K 8

West East
 1  1
 2  2
 3  3
 4     4 BA
 5  6
 6  7
  pas  

Objaśnienia:
2♠  - WD, pytanie; 3- krótkość; 3, 4- cue-bidy; 4BA - Blackwood 5-asowy; 5 - dwa asy bez króla; 6- szczegółowe Pytanie szlemowe; 6♠  - renons karowy.

3. "Świat Brydża" 4/90, rozd. 6 Pojedynku.


 A 7 6 4
 A 8 5 3
 A W 8 4 2
 ---
 K D 8 3 2
 D 2
 K 10 9 3
 D 2

West East
   pas
 1 1
 2    2 BA
 4  4
 4  6
 6   pas

Objaśnienia:
Pas - bardzo brzydkie 12 PC dopuszcza spasowanie; 2BA - WD, pytanie; 4- super splinter z bardzo ładnymi wartościami; 4, 4- cue-bidy; 6- inwit do szlema. Chodzi o sześć kar, gdyż o damie karowej E mógł dowiedzieć się inną drogą.

4."Świat Brydża" 5/90, rozd. 2 (Pojedynek).


 A K 7 6 4 3
 9 7
 D W 6 5
 2
 D W 10 2
 A 5
 A K 8 7 4
 7 5

West East
   1
 1  2
 3  3
 3    4 BA
 5   6
 6  6
 pas  

Objaśnienia:
2- 12-14 PC, 4 piki i 5+ kar; 3- splinter; 3- cue-bid; 3- brak stopera kierowego, wyczekujące; 4BA - Blackwood 5-asowy; 6- szczegółowe Pytanie szlemowe; 6- brak renonsu treflowego.
'
5. "Brydż" 2/90, rozdanie 5 (Pojedynek).


 D 9 6 4
 K W 7 6 4
 A 4
 A 7
 K W 10 8 5
 A 8
 K D W 5
 W 8

West East
 1  1
 2     2 BA
 3  4
 4     4 BA
 5   6
 pas  

Objaśnienia:   
2BA - WD, pytanie; 3- brak krótkości; 4- cue-bid karowy, brak treflowego; 4- cue-bid kierowy i treflowy; 5
- dwa asy i jeden król.

6. "Brydż" 4/90, rozdanie 7 (Pojedynek).

 A 10 7 2
 A D
 W 5
 K W 10 7 3
 W 9 5 4 3
 K W 7 6
 D 10 6
 9

West East
 1  1
 1  2
    2 BA
 3
 3  pas

Objaśnienia:
1- odpowiedź 1 w systemie "Pasat" oznacza 0-6 PC i 5+ pików; 2 BA = WD, pytanie; 3- splinter.


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl