<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Mieczysław Gajak

1BA na wznowieniu - dalsza licytacja             


West North East South
          1///  pas  pas  1 BA
 pas ?    

Rozpiętość wejścia 1BA na tej pozycji może wahać się od 11 do 16/17 PC, przy czym nie jest wymagany stoper w kolorze otwierającego. Często podnoszony jest dolny limit tego wejścia, gdy otwarcie nastąpiło w starszy kolor. Nie z każdą piątką wejdziemy na wysokości dwóch, bezpieczniej jest bowiem wejść właśnie 1BA. Dla partnera będącego po pasie, istotna jest informacja, czy mamy bilans na końcówkę.
I tu rozróżnia się dwie koncepcje, które prezentowane były w Bridge Bulletin przez wybitnych teoretyków, kanadyjskiego - Erica Kokisha w cyklu „Our readers ask”  i amerykańskiego - Billy’ego Millera w artykule „Range Stayman” z cyklu „The Coolest Gizmos and Gadgets. 
Dla rozróżnienia siły wejścia obaj panowie stosują stayman przedziałowy (range stayman), polegający na tym, że jedyną odzywką forsującą po 1BA jest 2
, zaś odpowiedzią mówiącą o górnym przedziale wejścia jest 2BA, daną nawet przy posiadaniu obu starszych czwórek, po czym 3jest staymanem powtórnym (re-stayman):

West North East South
1 x  pas  pas  1 BA
 pas 2  pas  2 BA
 pas 3    

To, co zasadniczo różni obu panów,  to otwarcie 1x. Otóż u E. Kokisha jest to dowolny kolor, u B. Millera zaś tylko kolor starszy, bowiem wejście 1BA po młodszym jest zawsze 11 PC do 14 PC i wtedy zalicytowanie 2
jest po prostu staymanem klasycznym, gdyż przedział wejścia jest już określony.
W Polsce po 1
nie spotkamy się z pasem RHO, więc należy ustalić z partnerem, co należy rozumieć przez 1BA zalicytowane po 1(na ogół negat). 

Jeżeli przyjmiemy koncepcję prezentowaną przez B. Millera, to po otwarciu przeciwnika w młodszy (m) będą obowiązywały nas następujące przedziały siły:


a/ 1 m – pas – pas – 1 BA (11 – 14 PC);

b/ 1 m – pas – pas – ktr. (15 – 17 PC), a następnie 1 BA;       
c/ 1 m – pas – pas – 2 BA (18 – 19 PC);                   
d/ 1 m – pas – pas – ktr. (20 – 21 PC), a następnie 2 BA,   
       
a po otwarciu w starszy kolor:

a/ 1
/♠  – pas – pas – 1 BA (11 – 16)PC               

- z siłą (15 – 16 PC), po forsujących 2
, zignorujemy staymana i zalicytujemy 2 BA
- z siłą (11 – 14 PC), po forsujących 2
, licytujemy jak w staymanie klasycznym;
b/ 1
/ – pas – pas – ktr. (17 – 18 PC), a następnie możliwie najniżej BA;
c/ 1
/ – pas – pas – 2 BA (19 – 21 PC).               
         
Dalsza licytacja po zignorowaniu staymana jest następująca:

… – 2
– pas – 2 BA (15 – 16)PC
pas – ?
- 3♣ 
= powtórny stayman
- 3♦ 
= transfer (kiery),
- 3♥ 
= transfer (piki),
- 3
  = pytanie o zatrzymanie w kolorze otwarcia,
- 3BA = do gry.

Po otwarciu w kolor starszy i odpowiedzi partnera na staymana 2
, cue-bid  w kolor otwarcia jest forsujący i pyta o trzymanie w kolorze otwarcia:
1 ♠ 
– pas – pas – 1 BA
pas – 2 ♣ 
– pas – 2
pas – 2
,
zaś zalicytowanie po 2
koloru młodszego jest inwitem z drugą starszą czwórką i licytowaną co najmniej piątką.
 
Zarówno po otwarciu w starszy jak i w młodszy kolor inne odzywki 1. obrońcy po 1BA mogą być  takie, jak w staymanie  klasycznym. 
  Dzięki znajomości bilansu obu rąk, powyższe ustalenia licytacyjne są pomocne w bezpiecznym wyhamowaniu na odpowiedniej wysokości bądź osiągnięciu właściwej końcówki.


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl