<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski

Komfortowe 2♦ 

West East
 1  1
  2 ♣   ?


W powyższej sekwencji, w klasycznej licytacji naturalnej, 2jest czwartym kolorem, co najmniej inwituje końcówkę i w pierwszym czytaniu wnosi obawy o kolor karowy. Proszę zauważyć, że jest to niemal jedyna odzywka forsująca (2//BA, 3/3/– nie forsują). Enigmatyczność odzywki 2
(czwarty kolor) sprawia, że dalsza licytacja nie zawsze jest przejrzysta i precyzyjna. Ktoś wpadł (nie wiem kto) na pomysł, by znaczenia odzywek 2i 2zamienić, a więc z przykładową ręką:

E:   
K 9 8 5 4    D 5    K 7 6 5    10 8

z którą licytowaliśmy dotychczas 2
(negatywny wybór koloru) – teraz licytujemy 2, zaś 2♥  jakby zastępuje dotychczasowe 2. Jaka jest korzyść z tego ustalenia? – Otóż ponieważ teraz obie odzywki są forsujące, więc mogą być wieloznaczne. W ten sposób wszystko co musiało się dotychczas pomieścić w odzywce 2(czwarty kolor) może być rozparcelowane na dwa obszary. W oparciu o ten pomysł proponuje następującą koncepcję licytacji:

West East
 1  1
 2 ?


2♦  - dwuznaczne:
1)    negatywny wybór koloru, czyli dubel kier, 6-9 PC,
2)    forsing do dogranej z fitem kierowym i zwykle z aspiracjami;

2♥  - dwuznaczne:
1)    transfer na piki, 6+ pików, słaba ręka,
2)    forsing do dogranej bez fitu kier;

inne  - naturalne, inwitujące, tj.:
2
     -  dokładnie 5 pików, (wyjątkowo słaby sześciokart), ok. 11 PC;
2BA  -  naturalne (bez pięciu pików), inwit do końcówki;
3
/ -  inwit do końcówki, 11-12 pkt,
3
    -  inwit do końcówki na dobrym kolorze sześciokartowym.
3♦    -  klasyczne, 5-5 forsing do dogranej. Ewentualnie 6 kar-4 piki inwit (do uzgodnienia w parze).

West East
 1  1
  2 ♣   2
?  

Otwierający licytuje do wariantu słabego, tj z ręką z którą spasowałby na klasyczne 2, np.:

W1:   
D 4    A W 9 7 5    D 5    K W 9 8

licytuje 2
, a partner ze słabą ręką pasuje.
Inne odzywki otwierającego są w pełni naturalne, np. z:

W2:   
D 10 4    A D 9 7 5    5    A D 9 8

licytujemy 2
, by zagrać lepszą cześciówkę, gdy partner ma 5 pików, a niekiedy końcówkę pikową, jeśli w kolorze ujawnionego licytacją singla posiada wyłączenie.
Z ręką:

W3:   
W    A D W 7 5    A 10 8    A W 8 5

inwitujemy końcówkę, głosząc naturalne 2BA.

Z ręką:

W4:   
10    A D W 7 5 2    A 10     A W 8 5

inwitujące 3
.
Tak więc jest to klasyczna licytacja naturalna, którą stosowaliśmy dotychczas wiedząc, że partner ma dubla kier i siłę 6-9 PC.

West East
 1  1
  2 ♣    2 ♦ 
 2 ?

Z wariantem słabym (dubel kier, 6-9 PC) odpowiadający pasuje. Z wariantem silnym licytuje dalej, np. waiting 2
.

Przykład 1


 3
 D 8 7 5 2
 K D 7
 A W 7 2
 K D 10 2
 W 9 3
 A W 9 4
 K D

West East
 1  1
  2 ♣      2
  22    2 3
 3 4      3 BA5
1
– komfortowe 2; 2 – brak nadwyżek, 12-14/15 PC, pasuj ze słabym wariantem. 3waiting, silny z fitem kierowym. 4 – dokończenie opisu ręki. 5 – słabe atuty, propozycja kontraktu. Z dobrym fitem E zgłosiłby 3
, swego rodzaju cue-bid atutowy.

West East
 1  1
  2 ♣      2
 ?

1 – dwuznaczne: sign-off na 6+ pikach, 6-9 PC lub forsing do dogranej bez fitu kierowego.

W niemal automatycznie będzie licytował 2
(także z singlem), na które E ze słabym wariantem pasuje. Jednak z wyraźną nadwyżką, albo z trzema pikami, otwierający może (powinien) zalicytować coś innego - 2BA, 3.

West East
 1  1
   2 ♣      2
 2 ?

Ze słabym wariantem E pasuje, z silnym licytuje dalej.

Przykład 2

 K 3
 D W 8 7 5
 8 6
 A K 7 2
 A D W 5 4
 K 3
 A 4
 D 10 8 6

West East
 1 1
  2 ♣     2
  2 2   3 3
 (...)
 61 – dwuznaczne: słabe na 6+ pikach lub forsing do dogranej bez fitu kierowgo; 2 – niemal automatyczne, z zasady wyklucza 3 piki (z układem 3514 np. z ręką: A87 AW876 KW54 – głosimy 3, gdyż nawet przy wariancie słabym, tj. 6 pikach i sile do 9 PC, są poważne szanse na końcówkę). 3 – forsujące uzgodnienie trefli.

Niewątpliwie zaprezentowana konwencja stwarza znacznie większy komfort licytacji niż klasyczny czwarty kolor. Myślę, że warto zastanowić się z partnerem nad ewentualnym włączeniem tej koncepcji licytacji do systemu.

Wkrótce omówimy przypadek znacznie trudniejszy, dalszą licytację w sekwencji:

West East
 1  1
 2  ?

wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl