<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Władysław Izdebski
SPRAWDZANIE ZATRZYMAŃ DO 3BA (4)

Czytelnicy zwrócili uwagę, iż w swych rozważaniach pominąłem klasyczną sekwencję stosowaną po otwarciu 1♣ w systemach zachodnich, a także w Naszym Systemie.
a)
W                  E
1
                1
3
  (inwit)      ?

Ta sytuacja jest stosunkowo łatwa, E licytuje to, co ma najbliżej:

3♦ 
    –    stoper w karach, nie wyklucza długości w kierach. Ponieważ 3 może być próbą
               uzgodnienia kierów, więc nie wyklucza stopera w pikach, np. 3 zalicytujemy także z
               ręką:
♠ A 10 6   K W 8 7 5   D 10 7 6   9;
3    –    5 kierów, brak stopera karo;
3
     –    stoper pik, obawa o kara, tylko 4 kiery;
3BA  –    naturalne, stopery w obu nie licytowanych kolorach, tylko 4 kiery.

W                   E
1
                 1
3
(inwit)      3
?   

3     –    fit kierowy. E uzgadnia kiery z długością, a z czterema kierami pyta o stopera     
                pikowego odzywką 3♠ , a z pół trzymaniem pikowym - głosi 3BA;
3♠     –    brak fitu kierowego, brak stopera pik (przypominam: E może mieć zatrzymanie i w 
                karach i w pikach, jeśli ma 5 kierów);
3BA  –    brak fitu kierowego, zatrzymanie w pikach.

W                  E
1 ♣ 
               1
3
(inwit)     3 *
?   

* 5+ kierów, brak stopera w karach, statystycznie coś w pikach

3♠     –    w pierwszym czytaniu, pytanie o pół zatrzymania w karach, ale oczywiście może być
                niekiedy krytym cue-bidem uzgadniającym kiery.
3BA  –    stoper w karach, brak fitu w kierach;
4♣    –    brak fitu w kierach, brak zatrzymania w karach.

b)
W                  E
1
               1 ♠
3
  (inwit)      ?

3     –    stoper karo, nie wyklucza 5+ pików;
3     –    stoper kier, brak stopera karo,
nie wyklucza 5+ pików;
3♠     –    5+ pików, brak stopera karo i kier;
3BA  –    tylko 4 piki, stopery w kolorach nie licytowanych.


W                  E
1
                1 ♠
3
(inwit)      3
?     

3     –    stoper kier i 3 piki;
3♠     –    3 piki bez stopera kier;
3BA  –    stoper kier bez fitu pik.


W                    E
1 ♣                 1 ♠
3 ♣ (inwit)       3 *
?   

*  brak stopera karo, nie wyklucza 5+pików

3♠     –    3 piki, nie wyklucza stopera karo. E z czterema pikami licytuje 3BA, a otwierający ze
                stoperem karo je akceptuje;
3BA  –    stoper karo, brak trzech pików;
4
    –    brak stopera karo i trzech pików.

Przelicytujmy kilka rozdań na bazie licytacji w pełni naturalnej (SAYC, Lepszy Młodszy).

Przykład 1

 K 8
 7 3
 K D 9
 A K W 10 5 2
 D 10 9 6
 W 9 8
 A 8 7 3
 D 7
 
West East
 1  1
 3  3
 4  pas

3 – stoper karo, nie wyklucza 5+ pików. 4♣ – brak stopera kier i fitu pikowego, brak singletona w kierach, wtedy cue-bid 4 lub 4 . Pas – brak bilansu na 11 lew.

Przykład 2

 K 8 7
 7
 K D 9
 A K W 10 5 2
 A D 10 9 6
 W 9 8
 A 8 7
 D 7
 

West East
 1  1
 3  3
 3  4
 4  6
pas  

3
– fit pikowy, brak stopera w kierach. 4 – cue-bid. 4 – cue-bid krótkościowy, bo wcześniej 3wykluczyło stopera w kierach.

Przykład 3

 K 10
 D 7 3
 A D W 8 7 6
 A 5
 W 9 6
 A W 9 8
 10 3
 D 10 8 6
 

West East
 1 ♦   1 ♥ 
 3 ♦    3 ♥ 
3    3 BA
pas


3 – dwuznaczne: próba uzgodnienia kierów albo obawa o piki. 3♠ – stoper pik i 3 kiery (patrz - odcinek drugi).

Przykład 4

 K 8 7
 7 3
 K D W 8 7 6
 A K
 A D 10 9 6
 W 9 8
 A 3
 10 8 6
 

West East
 1 ♦   1
 3 ♦    3 ♥ 
3  4
 4 ♠   pas

3 = albo długość w pikach, albo zatrzymanie kier i obawa o trefle (patrz ŚB 7-8/2009). 3♠ – mam zatrzymanie trefl i fit pikowy. 4 – cue-bid, steruje krótkościowy cue-bid kierowy. 4♠ – brak cue-bidu kierowego.

Przykład 5

 K D 5
 7 3
 D 6
 A D W 10 5 2
 A 10 6
 D W 9 8 5
 W 9 3
 K 9
 

West East
 1      1 ♥ 
 3      3 ♥ 
3     3 BA
 pas   

3 – 5 kierów, brak stopera w karach. 3♠ – nie wychodzę z licytacją powyżej 3BA, bo może masz choć pół zatrzymania w karach. 3BA – tak, mam pół stopera karowego.

Przypominam, iż w odcinku drugim tego serialu zaproponowałem uproszczone (bardzo komfortowe) rozwiązania, które mogą mieć zastosowanie w systemach polskich. (cdn)


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl