<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Łukasz Gębalski
Łukasz Gębalski
KONTRA ODPOWIEDŹ - nieco inaczej (KOni)


Od redaktora
W latach mojej młodości, w przykładowej sekwencji:

West North East South
 1  ktr.  2  ?
   
podniesienie 2nie było stricte blokujące, co najwyżej nieco słabsze niż w licytacji jednostronnej. Tak więc, obrońcy statystycznie nie mogli posiadać siły 25 PC potrzebnej do wygrania końcówki 3BA. Przyznacie, że głoszenie 3BA, gdy strona otwierająca ma co najmniej 17 PC i kolor uzgodniony nie wygląda rozsądnie. Dlatego też nasi ówcześni teoretycy, na czele ze Zbigniewem Szurigiem, lansowali takie ustalenia:

ktr.         -    4-ka w starszym kolorze, tu w kierach;
2BA       -    dwukolorówka 4-4+ w kolorach młodszych
3//♥   -    naturalne, kolor 5+, mniej więcej z bilansu.

W dzisiejszych czasach, gdy niemal u wszystkich par podniesienie do 2
ma charakter blokujący, obrońcy powinni precyzyjnie bilansować ręce, bowiem nawet przy zrównoważonych układach możliwa jest u nich końcówka kolorowa, a także bezatutowa.
W tej sytuacji znaczna część par doszła do wniosku, iż w powyższej sekwencji (lub podobnych) 2BA  powinno mieć charakter naturalny. Jeśli tak, to kontra odpowiedź obiecuje kolory młodsze, a 3licytujemy także z czwórki (taki schemat obowiązuje na Zachodzie).

Rozwiązanie to ma oczywiste wady:
- nie wiemy ile atutów mamy w kolorze starszym, a jest to informacja niezwykle ważna,
- niekiedy gramy gorszą częściówkę (na siedmiu, zamiast na ośmiu atutach).

Ale to nie koniec naszych kłopotów, przecież nie wiemy także, czy zgłoszone przez S 3// jest licytacją w walce (przepychem), czy też ma pełne pokrycie bilansowe (inwituje końcówkę).
Jak to zwykle bywa w licytacji dwustronnej, pojawia się syndrom krótkiej kołdry.
Czy da się ją wydłużyć?
To zadanie postawiłem przed znanym mi od wielu lat młodym brydżystą o zacięciu teoretycznym – Łukaszem Gębalskim.
Z przyjemnością informuję, iż z tego niezwykle trudnego zadania Łukasz wywiązał się znakomicie. W pełni rekomenduję wszystkim brydżystom zaprezentowaną poniżej koncepcję licytacji.
Władysław Izdebski

* * *

Kontra odpowiedź to bardzo przydatna konwencja, pozwalająca znaleźć najbardziej odpowiedni kolor do gry w wielu sekwencjach licytacji dwustronnej.
Przy standardowych ustaleniach lansowanych na Zachodzie, jeżeli przeciwnicy:

a) Uzgadniają kolor młodszy

West North East South
 1 /  ktr.  2/  ktr.
   
kontra drugiego broniącego (S) wskazuje układ 4-4 w kolorach starszych.

b) Uzgadniają kolor starszy

West North East South
 1 /  ktr.  2 /  ktr.
       
kontra drugiego broniącego (S) wskazuje układ 4-4 w kolorach młodszych.

Dzięki kontrze odpowiedź unikamy przykrego trafiania, który z naszych kolorów partner fituje lepiej. Przykładowo w sekwencji: (1
)-ktr.-(2)-?, z ręką:

   
D 10    4 3 2    K 10 8 4    K W 5 4

nie mając w arsenale kontry odpowiedź stanęlibyśmy przed poważnym problemem. Zarówno 3
, jak i 3są obarczone sporym ryzykiem, jeśli trafimy na jedynie trzykartowe uzupełnienie w ręce partnera.
Kontra odpowiedź nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów, które mogą pojawić się w powyżej wymienionych sekwencjach. Załóżmy, że licytacja biegnie: (1
)-ktr.-(2)-?, a my posiadamy:
a)
   
3 2    A K 10 9 4    10 5 3 2    9 8

b)
   
3 2    A K W 9 4    D 9 2    9 8 7

c)
   
6 5    K 10 7 4    A D 10 2    W 9 8

Z ręką (a) chcielibyśmy zalicytować 3
jedynie z intencją walki o zapis częściowy, bez żadnych aspiracji końcówkowych. Z ręką (b) mamy zamiar 4 zainwitować, a z ręką (c) znaleźć najlepszy kolor do gry, a gdy partner ma 4 kiery, zainwitować końcówkę. Niestety, ale wg klasycznych ustaleń z każdą z tych rąk należy zalicytować 3. Co zatem ma uczynić biedny partner, gdy dobiegnie do niego takie enigmatyczne 3? Liczyć na szczęście, a po rozdaniu jak najszybciej umówić się z partnerem na rozszerzoną kontrę odpowiedź.

Rozszerzona kontra odpowiedź

A. Po otwarciu 1

West North East South
 1  ktr.  2  ?
   
ktr.      -    dwuznaczna:
                a) oba kolory młodsze, 4-4+, siła nieokreślona górą,
                b) jeden kolor młodszy 5+, walka o częściówkę (przepychowe);
2BA    -    dwuznaczne:
                a) 4 kiery, siła nieokreślona górą,
                b) 5+ kierów, walka o częściówkę (przepychowe);
3// -    naturalne 5+, inwit do końcówki.

Umieszczenie słabych rąk na longerze młodszym 5+ w kontrze nie prowadzi do zbytnich komplikacji w dalszej licytacji, możemy bowiem zastosować znany zapewne wielu Czytelnikom schemat postępowania:

West North East South
1  ktr.  2  ktr.
  pas ?    
   
2BA -  wolę kara od trefli;
Dalej S licytuje:
                - 3z układem 4-4 lub longerem karowym 5+,
                - 3♣  z longerem treflowym 5+;
3♣   -  wolę trefle od kar;
Dalej S licytuje:
                - pas, z układem 4-4 lub longerem 5+ w treflach,
                - 3, z longerem 5+ w karach.

Dzięki umieszczeniu słabych rąk na longerze młodszym 5+ w kontrze, bezpośrednie zalicytowanie koloru młodszego będzie zawsze licytowane z pełnym pokryciem bilansowym na 9 lew. Partner z szybkimi lewami i zatrzymaniem w kolorze przeciwnika będzie mógł zapowiedzieć 3BA bez obaw, że zobaczy w dziadku rękę typu:

    4    K 3 2    D W 9 8 7 5    10 3 2

    8 7 5 3    D 4 3    10    A W 10 6 5

    W 3    A 3    D 9 7 6 5 4 2    10 6

Konwencyjne 2BA

West North East South
 1  ktr.  2  2 BA
     
Odzywce 2BA proponuję nadać znaczenie konwencyjne:
a) 4 kiery w sile nielimitowanej górą. Przy minimalnej (ok. 7 PC) konieczny jest układ 4-4+, by na pewno znaleźć kolor uzgodniony;
b) słaba rękę na 5+ kierach, z którą chcemy powalczyć o zapis częściowy.

Naturalne 2BA wymagałoby w tej pozycji ok. 10-11 PC i co najmniej półtora zatrzymania w pikach. Tak ściśle określone ręce przychodzą bardzo rzadko. Ponadto, gdy przeciwnicy mają uzgodniony kolor wistu rozłożony 5-3, nasz bilans na 3BA powinien być dosyć solidny, a więc oparty raczej o roboczy longer młodszy 5+, a ten możemy wskazać przez pełno-bilansowe (inwitujące) bezpośrednio głoszone 3/, otwierając w ten sposób ścieżkę do potencjalnych 3BA.
Konwencyjne 2BA ułatwi nam natomiast odpowiedź na dwa zasadnicze pytania (wspominaliśmy o nich wcześniej):
1) Czy mamy bilans na końcówkę, ,
2) Czy mamy siedem, czy też osiem kierów na linii.

Dalsza licytacja może być następująca:

West North East South
1  ktr.  2  2 BA
  pas ?    
   
3♣   -    brak czterech kierów, a więc silnie sugeruje układ 4-4 w młodszych;
Dalej S licytuje:
               pas - 4+ trefle i obiecane wcześniej 4 kiery,
               3♦   - 4+ kara i obiecane wcześniej 4 kiery,
               3♥   - z 5+ kierami (przepychowe);
3♦    -    4 kiery, inwit do końcówki (niekiedy do szlemika);
3♥    -    minimum kontry wywoławczej.
4♥    -    z bilansu

Stosując proponowane rozwiązania, z rękami:
a)
    5 4    A D 10 4 3    K 5 2   9 7 3

b)
    6 4    D 7 6 5    K 9 7 6    A W 2

c)
    8 5    A K 10 8 6    10 7 5 4    9 8

licytujemy w przypadku: (a) 3- 5+ kierów i bilans na 9 lew, (b) 2BA – z intencją gry w kara, jeśli partner ma tylko trzy kiery, (c) 2BA- z intencją gry 3.

B. Po otwarciu 1

West North East South
 1 ♥   ktr.  2 ♥   ?
   
ktr.       -    znaczenie kontry i dalsza licytacja są analogiczne do licytacji po otwarciu 1
;
2         -    4+ piki, przepychowe;
2BA      -    4 piki, co najmniej inwit;
3//♠   -    5+, inwit do końcówki.

 Konwencyjne 2BA

West North East South
1 ♥   ktr.  2 ♥  2 BA
 pas ?    
   
3♣    -    brak czterech pików, a więc silnie sugeruje układ 4-4 w młodszych, nie forsuje;
3     -    4 piki, nadwyżkowe, przerzucenie rozgrywki na partnera lub inwit do szlemika;
3♠     -    4 piki, minimum siły;
4♠     -    z bilansu.

Odpowiedź 2BA nie zawiera tym razem wariantu ze słabą ręką na 5+ pikach, gdyż w odróżnieniu od sekwencji: (1)-ktr.-(2), możemy zgłosić piki na wysokości dwóch.

C. Po otwarciach 1/


West North East South
 1 ♣   ktr.  2 ♣   ?
   
ktr.    -    dwuznaczna:
                a) 4-4 w kolorach starszych w sile nieograniczonej górą;
                b) 4 kiery lub 4 piki w sile co najmniej inwitu do końcówki;
2♦     -    5+ kar, bez 4s (przepychowe);
2/  -    4+ (przepychowe);
2BA  -    naturalne po otwarciu 1
;
        -   przepychowe z 5+ treflami
po otwarciu 1.
3 w kolor    -    5+ inwit.

Odzywka 2BA może mieć po otwarciu 1znaczenie naturalne. W polskich systemach przygotowawczy wariant trefla obiecuje jedynie 2+ trefle, nie wykluczone zatem, że przeciwnicy mają jedynie 7 kart w tym kolorze. Ręka odpowiadająca kryteriom naturalnego 2BA przychodzić będzie więc częściej niż w innych sekwencjach tego typu i wobec tego warto mieć taką odzywkę na podorędziu.
Dalsza licytacja nie wymaga niczego więcej oprócz głowy. W grze praktycznej pewne wątpliwości mogą się jednak pojawić, dlatego proponujemy nieco przykładów licytacji konkretnych rozdań, także tych ze strefy szlamowej.

Przykłady l
icytacji  - opracował Łukasz Gębalski

Otwarcie 1
Przykład 1.
 
 K 9 4
 K 7 6 5
 A W 10 5
 D 3
 
 A W 8 7
 W 10 9 8
 9 8
 A K 8
 5 2
 3 2
 K 3 2
 W 10 9 7 4 2
 
 D 10 6 3
 A D 4
 D 7 6 4
 6 5
 
  
West North East South
 1  ktr. 2
 ktr.1
 pas  2 2
pas  2 3
 pas pas   pas   
 
Objaśnienia:
1) Według zaproponowanych ustaleń kontra wskazuje obydwa kolory starsze lub inwit na 4 lub 4. S posiada 10PC, dobrze położone damy i pustego dubla trefl dlatego zdecydował się na inwit do 4.
2) 4.
3) 4 i inwit do końcówki. Posiadając obydwa kolory starsze S spasowałby lub podniósł 2 do wysokości 3 lub 4.
4) Skoro partner posiada 4 końcówka jest wykluczona.

Przykład 2.

 

 A W 9 4
 K 7 6 5
 A W 10 5
 3

 K 8 7
 W 10 9 8
 9 8 2
 A K W 
 5 2
 4 3 2
 K 3
 D 10 9 7 4 2

 D 10 6 3
 A D
 D 7 6 4
 8 6 5

   
West North East South
 1  ktr. 2  ktr.
 pas  2   pas   2
 pas   4 1      pas...   
 
Objaśnienia:
1) Tym razem N może bez wahania przyjąć inwit partnera.

Przykład 3.

 

 K D 9 4
 K 7 6
 K W 10 5
 3 2

 A 8 7 5
 D 10 9 8
 8 2
 A D 4 
 W 10 6
 3 2
 9 3
 K W 10 9 7 5

 3 2
 A W 5 4
 A D 7 6 4
 8 6

     
West North East South
1 ktr.  2 ktr.
 pas   2  pas   3
 pas    pas     pas...   

Objaśnienia:
1) 4, brak 4.
2) 4 i 4+, inwit do końcówki.
3) Brak szybkich lew i zatrzymania , ponadto minimum siły.

Przykład 4.
 


 A 9 5 4
 K D 6
 K 10 5 3 2
 2

 K D 8 7
 W 9 8 7
 W 8
 A D 4 
 W 10 6
 3 2
 9 3
 K W 10 9 7 5

 3 2
 A 10 5 4
 A D 7 6
 8 6 3

 
West North East South
1
ktr. 2  ktr.
 pas 2  pas 3
 pas    4 1   pas     5

Objaśnienia:
1) Krótkość , inwit do 5.
2) Oczywista decyzja.

Otwarcie 1

Przykład 1.

 

 K 7 4
 D W 7 6
 10 5
 A D W 5

 W 10 9 5
 A 9 8 5
 A K 8 3 2
 ---
 D 2
 10 3 2
 D W 9 7
 9 8 4 3

 A 8 6 3
 K 4
 6 4
 K 10 7 6 2


West North East South
1
ktr. 2 ktr.1
  32   pas  pas 3 3
 pas   4 4   pas   pas5

Objaśnienia:
1) Analogicznie jak po otwarciu 1♣.
2) Blokujące.
3) 4 i inwit do końcówki. Posiadając nadwyżkę i obydwa kolory starsze S podtrzymałby licytację kontrą.
4) Skoro przeciwnicy mają fit co najmniej dziewięciokartowy, to my musimy mieć fit co najmniej ośmiokartowy.
5) 4 nie obiecywało żadnych nadwyżek, więc pas jest jak najbardziej uzasadniony.

Przykład 2.
 

 A K W 7
 A 9 8
 10 8 
 A 5 4 2

 D 10 9 4
 K W 10 5
 A W 9 2
 8
 8 5 2
 D 7 2
 D 7 6 5 3
 D 10

 6 3
 6 4 3
 K 4
 K W 9 7 6 3

     
West North East South
1 ktr. 2 2 BA
pas   3   pas 3 BA
    pas...      

Objaśnienia:
1) 5+, siła poniżej inwitu do końcówki.
2) Obawa o .
3) Zatrzymanie .

Przykład 3.

 

 A K D 7
 A 10 9 6
 10
 A 5 4 2

 9 8 5 4
 K W 9 8
 A D W 3 2
 ---
 W 10 2
 D 5 2
 K 7 6 5
 10 8 3

 6 3
 4 3
 4 3 2
 K D W 9 7 6

    
West North East South
1 ktr.  2 2 BA
3  ktr.2  pas 4
  pas   4 4  pas 6 5
 pas pas  pas  

Objaśnienia:
1) 5+, siła poniżej inwitu do końcówki.
2) Nadwyżkowa.
3) Brak zatrzymania , minimum siły.
4) Krótkość , inwit do szlemika.
5) Oczywiste przyjęcie.

Otwarcie 1
Przykład 1.

 

 K D 7 4
 A 6
 D 10 5 2
 D W 5

 10 9 5
 K W 10 9 7
 A 7 3
 A 8
 W 3 2
 D 8 2
 K W 9 8
 9 4 2

 A 8 6
 5 4 3
 6 4
 K 10 7 6 3

      
West North East South
 1 ktr. 2 ktr.1
pas      2 BA2
 pas  3
pas   pas  pas  

Objaśnienia:
1) Według zaproponowanych ustaleń kontra wskazuje obydwa kolory młodsze lub rękę w sile poniżej inwitu na 5+ lub 5+.
2) Konwencyjne, wskazuje preferencje nad .
3) Do gry.

Przykład 2.

 

 K D 7
 9 8
 A 10 9 8
 A 5 4 2

 10 9 8 6
 A K 10 5 4
 K W 6
 3
 5 2
 D 7 6 2
 7 5
 D W 10 8 6

 A W 4 3
 3 2
 D 4 3 2
 K 9 7

   
West North East South
 1 ktr. 2    2 BA1 
 pas  3 2  pas  3
 pas  pas  pas   

Objaśnienia:
1) 4, co najmniej inwit do końcówki.
2) 4 i 4, bez 4.
3) Preferencja .

Przykład 3.

 

 K W 7
 7
 A 10 7 6 2
 K D 5 2

 9 8 5 2
 A K W 9 8
 K 5 3
 4
 6 4
 D 10 3 2
 D W 9 8 4
 W 3

 A D 10 3
 6 5 4
 ---
 A 10 9 8 7 6


     
West North East South
 1 ktr.  2  2 BA
 pas  3 1  pas 4
 pas    4 BA3  pas 5
 pas  6 5  pas  
 
Objaśnienia:
1) Krótkość , co najmniej inwit do końcówki w kolor młodszy.
2) Nadwyżka i pełne wyłączenie .
3) Pytanie o wartości.
4) 2 wartości.
5) Do koloru.


Otwarcie 1
Przykład 1.
 

 7 4
 K D W 9
 A 10 5 2
 K W 5

 K D W 9 5
 A
 K 8 7 3
 876
 10 3 2
 10 8 2
 W 6
 A 9 4 3 2

 A 8 6
 7 6 5 4 3
 D 9 4
 D 10

   
West North East South
 1 ktr. 2  2 BA1
 pas   3 2    pas  3
 pas  pas  pas  
 
Objaśnienia:
Co najmniej inwit na 4 lub 5+, siła poniżej inwitu.
Konwencyjne, z inwitem licytuj końcówkę, ze słabszą ręką 3.
Słaby wariant.


Przykład 2.
 

 A 7
 D W 6
 A 9 8 7
 A 5 4 2

 K D 9 8 6
 10 5
 K W 6
 K 10 9 
 W 10 5
 9 8 7
 D 5
 D W 8 6 3

 4 3 2
 A K 4 3 2
 10 4 3 2
 7

   
West North East South
 1  ktr. 2 2 BA 
 pas   4 1 pas 4
 pas   pas   pas   

Objaśnienia:
4+ i 4+, nadwyżkowe.
Słaby wariant na .


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl