<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Artykuł z Przeglądu Brydżowego 1/89
Propozycja Rosenkranza


Kontra obrońcy na splintera (cue-bid krótkościowy) jako wskazanie wistu w ten kolor nie ma większego sensu. Dlatego część par przyjęła, że kontra ta wskazuje długość i jest propozycją gry w ten kolor. To rozwiązanie można stosować w założeniach korzystnych - my przed, oni po partii, dla znalezienia opłacalnej obrony. W innych założeniach taktycznych można nadać kontrze znaczenie konwencyjne - wskazanie wistu, swego rodzaju kontra Lightnera. Na przykład umawiamy się, że kontra na splintera nakazuje atak w wyższy z dwóch pozostałych kolorów.

West North East South
  1 BA
 pas 2  pas
2  pas                4 (splinter)  ktr.
                                   '
Kontra wskazuje wist pikowy, a pas na 4 jest co najwyżej sugestią wistu w karo.

Oto autentyczne rozdanie, w którym powyższa konwencja zdała znakomicie egzamin:

 
 K 9 7 4
 A W 8 7
 8
 A 8 4 2
 
 W 6 2
 2
 W 10 9 7 5
 D W 10 3
 A D 10
 D 10 3
 6 4 3 2
 9 6 5
 
 8 5 3
 K 9 6 5 4
 A K D
 K 7
 

West North East South
 
   1
pas  4 ktr.  4
   pas...      
    
Wist waletem pik był jedynym, który prowadził do obłożenia końcówki kierowej.

Oto jeszcze jeden pouczający przykład zastosowania tej konwencji:


 
8
K D 6 5
K W 4
A K10 5 3
 
D W 10 7 4
A 9
8 7 3
9 7 4
9 6 5 3 2
4 3
A D 10 5
8 6
 
A K
W 10 8 7 2
9 6 2
D W 2
 

West North East South
 
1   pas
1
pas 3  ktr.       pas (!)
pas 4      pas...  
    
W zgodnie z życzeniem partnera zawistowal w karo, ze stołu walet i dama E wzięła lewę. Teraz obrońca przeprowadził następujące rozumowanie: gdyby S miał w pikach K-W-(x) lub K-D-(x), to po kontrze zalicytowałby negatywne 4. Jego pas sugeruje możliwość zagrania szlemika przy ewentualnych nadwyżkach i asie karo u partnera (N). W tej sytuacji dojścia do ręki partnera (W) nie należy upatrywać w pikach, lecz w kierach. Po tej analizie E wyszedł w kiera i po ponownym podegraniu kar kontrakt został obłożony.

wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl