<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Artykuł z kwartalnika Przegląd Brydżowy 4/1990
Władysław Izdebski


KONTRA Z FITEM

    Jeszcze kilkanaście lat temu wszystkie kontry strony atakującej (otwierającej) miały charakter karny, np.:


a)
West North East South
 1  2  ktr.  

b)

West North East South
 1  pas  1  2
 ktr.      
    
    W ciągu ostatnich lat wynalazek kontry negatywnej został tak rozpowszechniony, że dziś stosowany jest przez wszystkie pary świata. Tak więc kontra odpowiadającego (sekwencja a)) stała się wywoławczą. Wkrótce teoretycy poszli dalej i zaproponowali, by po interwencji drugiego obrońcy na poziomie dwóch kontra otwierającego (sekwencja b)) wskazywała trzykartkowy fit w kolorze odpowiadającego. Niech argumentem za takim rozwiązaniem licytacji będzie rozdanie pochodzące z warszawskiego turnieju par:

WE po partii, rozdawał W.

 
 K 7 4
 7 6
 A 10 6
 D 10 7 5 4
 
 A 10 3
 K D 8 5 4
 4
 K 8 3 2
 D W 9 6 5 2
 A 9
 W 7 5
 9 6
 
 8
 W 10 3 2
 K D 9 8 3 2
 A W
 

West North East South
 1  pas 1  2
 pas  3    pas...  

    Strona WE pozwoliła wygrać przeciwnikom 3 mając do wygrania grę własną - trzy, a nawet cztery piki.
    Ktoś może powiedzieć, że W mając tak układową rękę, powinien zgłosić 2 pomimo niewystarczającego fitu w kolorze partnera. Z drugiej strony rozdanie mogło wyglądać tak:

 
 K 9 8 5
 7 6 3
 K W 6
 D 10 7
 
 A 10 3
 K D 8 5 4
 4
 K 8 3 2
 D W 7 6
 A W
 10 7 5
 9 8 6 4
 
 4 2
 10 9 2
 A D 9 8 3 2
 A W
 

A wtedy E, licząc na cztery piki u otwierającego, zalicytuje (po 3 N) 3, które N prawdopodobnie skontruje i walka zakończy się klęską strony WE. Konwencja „Kontra z fitem" pozwoliłaby parze WE wyjść obronną ręką w obu zaprezentowanych rozdaniach.
    Konsekwencją włączenia do systemu licytacyjnego „Kontry z fitem" jest konieczność stosowania przez otwierającego trapping pasa. Zaś zadaniem odpowiadającego jest, w miarę możliwości, jak najczęstsze wznawianie licytacji kontrą.
Oto kilka przykładów prezentujących możliwości konwencji „Kontra z fitem".

1.
 D 10
 K 7 5
 A W
 A K 8 7 5 2
 K 4
 D W 10 8 3
 6 5
 W 10 6 3

West North East South
 1  pas 1  2
 ktr.  pas  2  pas
  3 pas  4     pas...

ktr. - trzy kiery.
3 - naturalne, z nadwyżką.
4 - z bilansu.

2.
 A W
 A 7
 A K 7 6 4 2
 K 8 6
 D 10 9 6 5 3
 K W 4
 9 3
 W 2

West North East South
 1  pas 1  2
 3  pas  3  pas
 4  pas
  pas  pas

3 - forsing do dogranej,bez trzech pików.
3 - 6+ pików.

3.
 7 6
 A D W 8 7
 D 5
 A D 9 8
 K 9 8 5 4
 5 2
 A W 10 4
 5 4

West North East South
 1  pas 1  2
 pas  pas  ktr.     pas...


4.
 K D 3
 D 7 5 4
 A D 10 7 4
 8
 A 9 7 5
 K 2
 5 3
 K 9 7 5 3

West North East South
 1  pas 1  2
 ktr.  pas  pas  pas


5.
 9 6 4
 A K 10 9 7
 A 7 4
 W 7
 A W 8 7 6 3 2
 8 2
 D 8 4 2
 ---

West North East South
 1  pas  1  2
 ktr.  5  5     pas...

5 - łatwo podjąć taką decyzję, gdy wiemy o trzech pikach u partnera.


6.
 K D 10 4 3
 8 4
 6 2
 K W 7 6
 A 9 2
 W 7
 A W 9 7
 D 8 5 3

West North East South
 pas 1  pas
1  2  ktr.  pas
  3   pas  pas  pas

3 - z bilansu.

7.

 K W 6
 8
 A K D 10 6 2
 A W 6
 D 10 9 5 4
 A 6 5
 5 4 3
 9 7

West North East South
1  pas  1  2
ktr. 2  2  pas
  3   pas
 4
    pas...

ktr. - 3 piki.
3 - forsing do dogranej.
4 - wybór kontraktu, zamykające.

wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl